Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Πειραματικά, Πρότυπα ή σχολεία της "ρούκλας" (οινοποσίας)...

Υπόμνημα – Ειδική Ανάλυση-  Ένσταση-–Αίτηση – Προτάσεις & Ανοικτή Επιστολή
Υπέρτιτλος: Πειραματικά, Πρότυπα ή σχολεία της "ρούκλας" (οινοποσίας)...
Υπότιτλος: Ακόμα και οι "γύφτοι" μπήκαν στο ΠΣΠΑ, που υποβαθμίστηκε από Πειραματικό του Πανεπιστημίου σε Σχολείο της "ρούκλας"!
Έχει υποβληθεί  στο Υπουργείο Παιδείας Γραφείο Υπουργού με Αρ. Πρωτ. 12463- 15-12-2011, Γραφείο Υφυπουργού με Αρ. Πρωτ. 2670- 15-12-2011, Δνση Β/θμιας Εκπ/σης  Αρ. Πρωτ. 144529- 15-12-2011  και στην Πρυτανεία ΕΚΠΑ με Αρ. Πρωτ. 1112000929/19-9-2011.
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 15-12-2011
Προς
Κύριο Πρωθυπουργό κ. Γιώργο Παπαδήμο
Κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας
Κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας
Κυρία Εύη Χριστοφιλοπούλου, Υφυπουργό Παιδείας. Βουλευτές, Πρυτάνεις Πανεπιστημίων και Καθηγητές Παιδαγωγικών Τμημάτων, Διευθυντές Πειραματικών, ΠΣΠΑ, ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΠΟΣΔΕΠ, ΣΔΟΕ, Εισαγγελία Αθηνών, Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Εκπαιδευτικούς, Κοινοποίηση: Μ.Μ.Ε.
Θέμα: «Τα Πειραματικά των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ) και το Θεσμικό πλαίσιο Προτύπων Πειραματικών σχολείων». Παρατηρήσεις, Ανάλυση Εδική, Επισημάνσεις, Προβλήματα, Προτάσεις. Σημείωση: Το ΠΣΠΑ  πλέον κάθε μέρα καταστρέφεται με ευθύνη της νέας Διεύθυνσης και της κ. Λαμπρινής Παπατσίμπα, της Προέδρου της “παράνομης  ΕΛΜΕ Προτύπων”.
ΦΕΚ 118/2011 Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (Ν.3966/2011).
Παρατήρηση:
Η εφαρμογή του νέου νόμου (Ν.3966/2011) θα γίνει σε φάσεις και θα διαρκέσει χρόνια, έως την ολοκλήρωσή του. Επομένως οι καταργούμενες διατάξεις νόμων, θα καταργηθούν επίσης σταδιακά, όπως το άρθρο 31 του νόμου 1566/1985, για να μην υπάρχει κενό νόμου (και μερικοί ίσως σχεδόν καθόλου)!
Επισήμανση βασική: Γίνεται σκόπιμη σύγχυση στην χρήση των όρων:
α) «Πειραματικά των Πανεπιστημίων» (που ιδρύθηκαν με το νόμο 4376/16-08-1929 και το νόμο 4600/2-05-1930 και "ανήκουν" στα Πανεπιστήμια,
β) του όρου «Πειραματικό», που αφορά τα απλά μη Πανεπιστημιακά Πειραματικά, που ήταν «συνδεδεμένα» με τα Π.Ε.Κ. και ιδρύθηκαν με το νόμο 1566/1985.
γ) του νέου όρου «Πειραματικά Πρότυπα», που ιδρύθηκαν με τον νέο νόμο (Ν.3966/2011) και μόνο «συνδέονται» με τα Πανεπιστήμια, αλλά δεν είναι «Πειραματικά των Πανεπιστημίων», δηλ. δεν «ανήκουν» στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.!
Μάλιστα και ο νέος νόμος (Ν.3966/2011) κάνει ρητή διάκριση μεταξύ των "Πειραματικών των Πανεπιστημίων" άρθρο 51 ,1, (α) και αυτών που λειτουργούν ως "απλά Πειραματικά", άρθρο 51 , 1, (β).
Άρθρο 51.1. "Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου ως Π.Π.Σ. μπορεί να οριστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37, το αργότερο έως 15.10.2011, σχολεία των ακόλουθων περιπτώσεων:
α) Πειραματικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των πανεπιστημίων,
β) Σχολεία τα οποία λειτουργούν ή έχουν λειτουργήσει ως πρότυπα ή πειραματικά, περιλαμβανομένων των ολοήμερων πειραματικών δημοτικών σχολείων..."
Ο νόμος (Ν.3966/2011) λέει, όσα «Πειραματικά των Πανεπιστημίων», αν «επιθυμούν», δύνανται, αν θέλουν να κάνουν φάκελο αξιολόγησης και αίτηση (και δεν τα υποχρεώνει, γιατί ο φάκελος έχει και προσωπικά δεδομένα). Αυτή η διάταξη έχει νόημα, μόνο όταν γίνει συγχωνεύσεως Πανεπιστημίων και Τμημάτων και δεν θέλουν να έχουν δύο «Πειραματικά του Πανεπιστημίου» στο ίδιο Τμήμα.
Πουθενά, ο νέος νόμος (Ν.3966/2011) δεν γράφει ότι καταργούνται τα "Πειραματικά των Πανεπιστημίων» (ΑΕΙ), που δεν υποβάλλουν φάκελο αξιολόγησης. Λέει μόνο ότι μπορεί να εισηγηθεί η ΔΕΠΠΣ την κατάργηση, για τα "απλά Πειραματικά" (π.χ. Πειραματικό Πλάκας, Βαρβάκειο κλπ.) και όχι για τα "Πειραματικά των Πανεπιστημίων" (ΑΕΙ).
Τα "Πειραματικά των Πανεπιστημίων", υποβάλλουν "φάκελο αξιολόγησης" μόνο στον Επόπτη τους και στο οικείο Πανεπιστημιακό Τμήμα και κρίνονται με τις κρίσεις πανεπιστημιακών. Ακόμα και αν τα "Πειραματικά των Πανεπιστημίων", υποβάλλουν "φάκελο αξιολόγησης" ( ο οποίος περιέχει προσωπικά δεδομένα) στον Επόπτη Καθηγητή (γιατί δεν έχουν τίποτα να κρύψουν), αυτός αποφασίζει αν θα στείλει «αντίγραφο του φακέλου» στην ΔΕΠΠΣ ή στο Υπουργείο.
Τα Πειραματικά των Πανεπιστημίων και ο Επόπτης, οφείλουν στο διαβιβαστικό, να τονίζουν, ότι επιθυμούν να συνεχίσουν να λειτουργούν ως έχουν δηλ. ως "Πειραματικά των Πανεπιστημίων" και «δεν επιθυμούν την μετατροπή τους και την υποβάθμισή τους στα νέα σχολεία», δηλ. τα "Πρότυπα Πειραματικά"! Αλλά και αν κάποιο «Πειραματικό του Πανεπιστημίου» θέλει τη μετατροπή – υποβάθμισή του σε «Πρότυπο Πειραματικό» ακόμα και σε αυτή την περίπτωση σε αυτήν την περίπτωση, χρειάζεται η «θετική άδεια και γνώμη» του Πρύτανη, της Συγκλήτου, του Τμήματος, του Επόπτη Καθηγητή κλπ...
Άρθρο 51. 2. "Ο χαρακτηρισμός των παραπάνω σχολείων ως Π.Π.Σ. ή, για τις σχολικές μονάδες των περιπτώσεων α΄και β΄ της προηγούμενης παραγράφου ο αποχαρακτηρισμός τους από πειραματικά σχολεία, αν αξιολογηθούν αρνητικά, πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."
Πουθενά δεν αναφέρει για αποχαρακτηρισμό των «Πειραματικών των Πανεπιστημίων», αλλά των «απλών Πειραματικών». Δεν αναφέρει ρητώς για αποχαρακτηρισμό από "Πειραματικά των Πανεπιστημίων", αλλά για αποχαρακτηρισμό από "απλά Πειραματικά".
Επίσης, ο νέος νόμος διατηρεί την διάκριση των "Πειραματικών των Πανεπιστημίων", αλλά των "απλών Πειραματικών" στο Άρθρο 51, 8.
Άρθρο 51.8. "Από το σχολικό έτος 2010 − 2011 δεν πραγματοποιούνται μεταθέσεις εκπαιδευτικών: α) στα πειραματικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των πανεπιστημίων και β) στα σχολεία τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λειτουργούν ή έχουν λειτουργήσει ως πειραματικά.
Επομένως, συνεχίζει να υπάρχει η διάκριση μεταξύ "Πειραματικών των Πανεπιστημίων", αλλά των "απλών Πειραματικών".
Ακόμα και να υποβάλλουν τα «Πειραματικά των Πανεπιστημίων» έως τις 15-9-2011 «φάκελο αξιολόγησης» και ας αξιολογηθούν ακόμα και αρνητικά, δεν υπάρχει δυνατότητα η ΔΕΠΠΣ να αποχαρακτηρίσει τα "Πειραματικά των Πανεπιστημίων".
Επισήμανση: Αν ποτέ θέλει το Υπουργείο, να αποχαρακτηρίσει τα "Πειραματικά των Πανεπιστημίων" θα πρέπει να ακολουθηθεί άλλη διαδικασία, εκτός ΔΕΠΠΣ και εκτός του νέου νόμου. Μόνο με τους ιδρυτικούς τους νόμους, θα μπορούν να αποχαρακτηριστούν. Δηλαδή, το Πανεπιστημιακό Τμήμα που "ανήκει" το "Πειραματικό του Πανεπιστημίου", θα εισηγείται τον αποχαρακτηρισμό, ο Πρύτανης θα συμφωνεί, η Σύγκλητος θα συμφωνεί, ο Επόπτης Καθηγητής θα συμφωνεί κλπ... Δεν μπορεί τα Πανεπιστήμια να μην έχουν "Πειραματικά σχολεία των Πανεπιστημίων", που θα ελέγχονται από τα ίδια τα Πανεπιστήμια! Επίσης και η αξιολόγηση του προσωπικού των "Πειραματικών σχολείων των Πανεπιστημίων", θα γίνεται από τα Πανεπιστήμια (και όχι από την ΔΕΠΠΣ).
Εξάλλου, η ΔΕΠΠΣ, δεν μπορεί να εισηγηθεί να καταργηθούν «Πειραματικά των ΑΕΙ», γιατί τα Πανεπιστήμια, ο Πρύτανης και το Πανεπιστημιακό Τμήμα, όπου "ανήκει" το Πειραματικό του Πανεπιστημίου", είναι πιο πάνω από την ΔΕΠΠΣ (που είναι απλό όργανο). Μόνο για τα απλά «Πειραματικά» μπορεί να εισηγηθεί η ΔΕΠΠΣ, να καταργηθούν και αυτά θέλουν Υπουργική Απόφαση.
Σημείωση: Από πουθενά δεν προκύπτει, ότι τα υπάρχοντα Πειραματικά ΑΕΙ, αν δεν υποβάλλουν φάκελο αξιολόγησης στην Δ.Ε.Π.Π.Σ, ως τις 15-9-2011, ότι θα αποχαρακτηριστούν ως Πειραματικά ΑΕΙ και επομένως συνεχίζουν να λειτουργούν ως έχουν, δηλ. ως Πειραματικά ΑΕΙ. Αποχαρακτηρίζονται μόνο τα απλά Πειραματικά (Πλάκας, Βαρβακείου κλπ.), και όχι τα Πειραματικά των ΑΕΙ.
Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας έως τις 15-9-2011, επειδή υπήρχε ασάφεια, έπρεπε να είχαν ενημερώσει, γραπτώς τα Πειραματικά ΑΕΙ για τα εξής, (γιατί έστειλε η ΔΕΠΠΣ μήνυμα, ότι όσα Πειραματικά των ΑΕΙ επιθυμούν να ενταχθούν στον νέο νόμο (Ν.3966/2011), να στείλουν ως τις 15-9-2011 «φάκελο αξιολόγησης»), για τα εξής:
1. στην περίπτωση που ένα Πειραματικό των ΑΕΙ, όπως το Σχολείο Π.Σ.Π.Α. δεν επιθυμεί και δεν θα στείλει «φάκελο αξιολόγησης» στην ΔΕΠΠΣ, αυτό θα σημαίνει αυτόματη διαγραφή του Σχολείο ως Πειραματικό του Πανεπιστημίου Αθηνών, ή θα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ως Πειραματικό του Πανεπιστημίου Αθηνών με τους ιδρυτικούς τους νόμους 4376/16-08-1929 και 4600/2-05-1930, οι οποίοι δεν έχουν καταργηθεί ρητώς από το νέο νόμο.
2. Μετά την πρώτη φάση αξιολόγησης όπου προβλέπει 45 σχολεία να ενταχθούν στον νέο νόμο, τα Πειραματικά των ΑΕΙ, όπως το ΠΣΠΑ, που δεν επιλεγούν θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως Πειραματικά των ΑΕΙ, θα μετονομαστούν σε κοινά σχολεία ή θα έχουν νέα δυνατότητα να αξιολογηθούν σε νέα φάση».
Τα «Πειραματικά των ΑΕΙ», οφείλουν να συνεχίσουν να λειτουργούν ως έχουν!
Ας δημιουργηθούν 25 Πρότυπα και 25 Πειραματικά σχολεία για το καλό όλων!
Πρέπει, επίσης, να τονιστεί, ότι τα "Πειραματικά των Πανεπιστημίων", ως σχολεία υπάρχουν, ανεξάρτητα του "κτιρίου - οικοδομήματος" που στεγάζονται. Παράδειγμα, αν κάποιο Πειραματικό του Πανεπιστημίου "φιλοξενείται σε κάποιο κτίριο, που ανήκει στον Δήμο, και ο Δήμος θέλει το κτίριο (ως οικοδόμημα), δεν σημαίνει, ότι θα πάρει και το σχολείο το "Πειραματικό του Πανεπιστημίου", που μπορεί, να μεταστεγαστεί αλλού και να συνεχίζει να λειτουργεί.
Τα έγγραφα, που έρχονται από το Υπουργείο ή από άλλες Υπηρεσίες, πρέπει να τονίζουν και τον αποδέκτη, δηλ. το "Πειραματικό του Πανεπιστημίου", αλλά και μέσα στο κείμενο να τονίζεται το «Πειραματικό σχολείο του Πανεπιστημίου», γιατί αν απλά γράφουν "Πειραματικό", τότε πιθανά δεν ισχύουν, όλα όσα λέει το έγγραφο, για τα "Πειραματικά των Πανεπιστημίων", αλλά μόνο για τα απλά "Πειραματικά". Επίσης, το ωράριο των διδασκόντων στα «Πειραματικά των Πανεπιστημίων», δεν μπορεί να είναι το ίδιο με τα «απλά Πειραματικά», γιατί χρειάζεται μεγαλύτερη προετοιμασία.
"Ένα σχολείο, όπως το "Πειραματικό του Πανεπιστημίου Αθηνών", δεν μπορεί να «αυτοκαταργηθεί» ή να ενταχθεί σε άλλο νομικό καθεστώς, χωρίς τις νόμιμες διαδικασίες, την απόφαση του Πρύτανη, του Κοσμήτορα, του Επόπτη Καθηγητή, του Συλλόγου Διδασκόντων κλπ. Η όποια αλλαγή νομικού καθεστώτος θα έχει και τις ανάλογες επιπτώσεις, δηλ. δύο σχολεία, δύο Διευθυντές, αύξηση τμημάτων, εισαγωγικές εξετάσεις από το Γυμνάσιο στο Λύκειο, μετονομασία π.χ. σε "Πρότυπο Πειραματικό Κολωνακίου" από "Πειραματικό Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών" κλπ…
Τέλος, καμία σχέση δεν έχουν τα "Πειραματικά των Πανεπιστημίων", με τα "Πειραματικά", αλλά και με τα νέα "Πρότυπα Πειραματικά", που θα ιδρυθούν!
Ανάλυση, κριτική και προτάσεις επί του ψηφισθέντος στην Βουλή Νόμου.
«Δύο τὰ ἐναντιώτατα εὐβουλίᾳ εἶναι, τάχος τε καὶ ὀργήν»
Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ.
«Δυο πράγματα είναι αντίθετα στη λήψη σωστής απόφασης, η βιασύνη και η οργή». Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ.
Ευχαριστούμε, τον κ. Απ. Κακλαμάνη και όλους τους Βουλευτές, που υπερασπίστηκαν το δημοκρατικό Πειραματικό σχολείο και ειδικά τα Πειραματικά των ΑΕΙ.
Ανάλυση
Παρατήρηση: Ο Νόμος 4376/16-08-1929 και ο νόμος 4600/2-05-1930 δεν έχει ρητά καταργηθεί με τον νέο νόμο περί «Προτύπων Πειραματικών» ( Άρθρο 60, καταργούμενες διατάξεις)! Το ότι καταργήθηκε το άρθρο 31 του ν. 1566/1985, δεν σημαίνει ότι καταργούνται και οι προγενέστεροι νόμοι για τα Πειραματικά σχολεία των Πανεπιστημίων».
Επίσης στο άρθρο 51 του νέου νόμου ορίζεται ότι «δύνανται», δηλ. «μπορούν» να οριστούν ως Πρότυπα Πειραματικά α) Πειραματικά των Πανεπιστημίων
Άρθρο 51. Μεταβατικές διατάξεις: 1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου ως Π.Π.Σ. μπορεί να οριστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37, το αργότερο έως 15.10.2011, σχολεία των ακόλουθων περιπτώσεων: α) Πειραματικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των πανεπιστημίων...

Η σωστή ανάγνωση αυτού του άρθρου, δεν υποχρεώνει όλα τα «Πειραματικά των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ)», να ενταχθούν στον νέο Νόμο, γιατί χρησιμοποιεί την λέξη «μπορούν» που σημαίνει την δυνατότητα και όχι το υποχρεωτικό της διάταξης και δεύτερον η φράση «Πειραματικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων», δηλ. δεν ορίζει όλα τα Πειραματικά των Πανεπιστημίων! Επίσης, δείχνει ότι θα υπάρξει σταδιακή εφαρμογή του νόμου πρώτη εφαρμογή, δεύτερη εφαρμογή κλπ…

Επισήμανση: Υπάρχει όμως, και ένα πρόσθετο πρόβλημα. Στο ίδιο άρθρο ορίζει ότι κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου τα Π.Π Σ. δεν μπορούν να υπερβούν τα 30 σχολεία. Άρα θα υπάρξουν, πιθανά, κάποια σχολεία που θα λειτουργήσουν, έστω για κάποιο διάστημα ως «Πειραματικά» με το προηγούμενο νομικό καθεστώς, το οποίο είναι το άρθρο 31 του νόμου 1566/1985, το οποίο όμως ρητά καταργείται, αλλά βέβαια θα καταργηθεί σταδιακά (και ίσως ποτέ για κάποιες λεπτομέρειες).! Άρα για το τρέχον σχολικό έτος 2011-12, το άρθρο 31 του νόμου 1566/1985 ισχύει, τουλάχιστον, ώσπου να κριθούν τα πρώτα σχολεία της πρώτης εφαρμογής του νέου νόμου και να εκδοθούν οι Υπουργικές αποφάσεις ποια θα οριστούν Πρότυπα Πειραματικά. Στην συνέχεια θα ισχύει μερικώς για την δεύτερη εφαρμογή του νόμου κλπ… Άρα τα Πειραματικά των ΑΕΙ δεν καταργούνται και μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν και να δημιουργούνται νέα!

Άρθρο 51. Μεταβατικές διατάξεις: «Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, τα σχολεία τα οποία ορίζονται ως Π.Π.Σ. δεν μπορεί να υπερβούν τα δεκαπέντε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, τα δεκαπέντε Γυμνάσια και τα δεκαπέντε Λύκεια.
Επίσης, πουθενά ο νέος νόμος δεν λέει ρητώς ότι καταργείται με Υπουργική Απόφαση Πειραματικό του Πανεπιστημίου. Απλά λέει ότι καταργούνται τα πειραματικά (δηλ. τα υπόλοιπα «απλά που συνδέονται με τα Π.Ε.Κ.», που λειτουργούν με τον νόμο του 1985).
Τα νέα Πρότυπα Πειραματικά
Έγινε όπως έγινε η αξιολόγηση και τελική επιλογή σχολικών μονάδων που θα λειτουργήσουν ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία - Ολοκληρώθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) του Νόμου 3966/2011 η διαδικασία αξιολόγησης των υποψήφιων σχολικών μονάδων για το χαρακτηρισμό τους ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) από το σχολικό έτος 2011-12 και υπεγράφη από την Υπουργό Παιδείας, κ. Άννα Διαμαντοπούλου, η σχετική απόφαση 122084 /Δ4 της 25/10/2011
Δήλωση κ. Υπουργού: «Πέντε μήνες μετά την ψήφιση του σχετικού Νόμου, (Ν3966/24/05/2011) ολοκληρώθηκε η διαδικασία της πρώτης εφαρμογής του. Ορίσθηκαν τα πρώτα 15 δημοτικά ολοήμερα, τα 15 γυμνάσια και τα 15 λύκεια ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. Θέλω να συγχαρώ τους εκπαιδευτικούς των σχολείων, τα προσόντα και η δουλειά των οποίων ήταν από τα σημαντικά κριτήρια αξιολόγησης των σχολείων.
Να ευχαριστήσω, επίσης, τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων για την επίπονη και ενδελεχή εργασία της. Η λειτουργία των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων προάγει την εκπαιδευτική έρευνα στην πράξη και την ενδεδειγμένη λειτουργία κάθε σχολικής τάξης. Συμβάλλει καθοριστικά στην πειραματική εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, των μεθόδων διδασκαλίας, του εκπαιδευτικού υλικού, των καινοτόμων και δημιουργικών δράσεων, προγραμμάτων αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής. Προωθεί τη δημόσια δωρεάν υψηλής ποιότητας Παιδεία για όλους που έχουμε θέσει ως κύριο στόχο».
Σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο, δικαίωμα υποβολής αίτησης είχαν: α. Πειραματικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων και
β. Σχολεία που λειτουργούν ή έχουν λειτουργήσει ως Πρότυπα ή Πειραματικά, περιλαμβανομένων και των Ολοήμερων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων. Κατά την πρώτη εφαρμογή του Νόμου, τα σχολεία τα οποία ορίζονται ως Π.Π.Σ. δεν μπορεί να υπερβούν τα 15 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, τα 15 γυμνάσια και τα 15 λύκεια. Σχετική αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης υπέβαλαν 36 δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία, 22 γυμνάσια και 18 γενικά λύκεια.
Η αξιολόγηση των υποψήφιων Π.Π.Σ έγινε με βάση τα κριτήρια που ορίζει η σχετική Υπουργική Απόφαση (Υ.Α. 91327/Δ2/ 09-08-2011(ΦΕΚ 2013 Τ.Β./ 09-09-2011) και η Εγκύκλιος για την αναλυτική μοριοδότηση (Α.Π. 97429/Δ4 30-08-2011).
Ειδικότερα, τα κριτήρια αξιολόγησης είναι:
• Τα τυπικά προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού (ΠΜΣ, Διδακτορικό)
• Η παρουσία των εκπαιδευτικών του σχολείου στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα, όπως αυτή πιστοποιείται από τις δύο καλύτερες κατά τη γνώμη των ίδιων των εκπαιδευτικών δημοσιεύσεις τους σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων με κριτές. Η παρουσία καθηγητών μουσικής και καλλιτεχνικών μαθημάτων πιστοποιείται και με τη συμμετοχή τους σε δημόσια αναγνωρισμένες καλλιτεχνικές δραστηριότητες
• Οι δημιουργικές, καινοτόμες δραστηριότητες και η κοινωνική προσφορά του σχολείου κατά την τελευταία πενταετία
• Η εμπειρία του σχολείου α) από την πρακτική άσκηση των φοιτητών, β) τη συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες σε συνεργασία με ΑΕΙ, γ) τη συμμετοχή σε διαδικασίες επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών, με τη διοργάνωση σεμιναρίων κλπ και δ) τη λειτουργία μαθητικών ομίλων
• Η εμπειρία από την εκπόνηση σχεδίων αποτίμησης /αξιολόγησης και ανάπτυξης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας
• Η υλικοτεχνική υποδομή
Ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία επελέγησαν:
• 15 Γενικά Λύκεια, μεταξύ των οποίων δύο είναι ενιαίες σχολικές μονάδες των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβάνεται και το Νηπιαγωγείο.
• 15 Γυμνάσια συμπεριλαμβανομένου του ενιαίου σχολείου (Γυμνάσιο – Λύκειο) του Πανεπιστημίου Πατρών.
• 15 σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στα δημοτικά σχολεία έχουν προσαρτηθεί ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία.
Επισυνάπτεται ο πίνακας με τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία
Τα  Προβλήματα του ΠΣΠΑ με την νέα Διεύθυνση.

Η Υπουργός Παιδείας, κ. Άννα Διαμαντοπούλου, υπόγραψε την η σχετική Υπουργική Απόφαση 122084 /Δ4 της 25/10/2011, όπου ορίζονται τα πρώτα 45 Πρότυπα πειραματικά. Η Απόφαση, πλην των άλλων, έχει και κάτι πολύ σωστό όσον αφορά το ΠΣΠΑ. Αναφέρει ρητά και τον νόμο 4376/1929 που σημαίνει ότι ο νόμος αυτός είναι ακόμα σε ισχύ! ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 0551001 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-Π.Σ.Π.Α.(ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ) ΝΟΜΟΣ 4376/1929.
Σύμφωνα με αυτήν την ερμηνεία και εφόσον ισχύει ο νόμος 4376/1929 τότε το ΠΣΠΑ συνεχίζει να ανήκει στην Φιλοσοφική Σχολή και στο τμήμα Φ.Π.Ψ. με Υπεύθυνο Καθηγητή από την Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Επίσης ισχύουν όλες οι νομικές συνέπειες που αναλύσαμε ανωτέρω και για το ΠΣΠΑ και από τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται ήδη στο ΠΣΠΑ.
Επιμένουμε ότι στο ΠΣΠΑ και στα Πειραματικά Σχολεία των Πανεπιστημίων δεν πρέπει να υπάρχει κανενός είδους εξέταση ή τεστ και για επιστημονικούς λόγους, οι μαθητές πρέπει να εγγράφονται στο Λύκειο με κλήρωση. Αυτό πρέπει να τονιστεί με νέα εγκύκλιο γιατί ήδη οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου των Πειραματικών των ΑΕΙ, είναι σε υπερένταση και δεν αποκλείονται και κινητοποιήσεις μελλοντικές! Επίσης λόγω τα επικείμενης «αξιολόγησης», αλλά και της αύξησης ωραρίου (που δεν έπρεπε να ισχύει σε πέντε ώρες αλλά μόνο δύο ώρες, για το ΠΣΠΑ), υπάρχει κλίμα εριστικό μεταξύ των εκπαιδευτικών, η κατάσταση δεν εμπνέει ήρεμο παιδαγωγικό κλίμα ...
Επισημαίνουμε, ότι «λάδι στην φωτιά» ρίχνουν και μερικοί εκπαιδευτικοί που εμφανίζονται να «έχουν σχέσεις με μέλη της ΔΕΠΠΣ», ή Συμβούλους Υπουργών και αν αυτό ισχύει τα μέλη ΔΕΠΠΣ πρέπει να αυτό-εξαιρεθούν από τις κρίσεις για το ΠΣΠΑ, προς τυς οποίου υπάρχει ήδη μήνυση και κατά της κ. Παπατσίμπα και Δανίλη Ελένης.
Επίσης,  στις 15 – 12 -2011 μπήκαν και τσιγγάνοι μέσα στο σχολείο το ΠΣΠΑ  για να πάρουν τα χαλασμένα – λένε – τραπέζια και καρέκλες – και κανείς δεν γνωρίζει, αν έγινε με απόφαση του Συλλόγου και αν έγινε Πρωτόκολλο καταστροφής τους.
Η Περίπτωση της παράνομης “ΕΛΜΕ Προτύπων και οι παρανομίες της.
Ιδιαίτερα το τελευταίο καιρό  η κατάσταση έχει ξεφύγει με μια «μαϊμού ΕΛΜΕ Προτύπων» και την Πρόεδρό της κ. Παπατσίμπα Λαμπρινή, η οποία εκπροσωπεί μόνο τρία σχολεία από τα 120 Πρότυπα Πειραματικά. Στην Αθήνα υπάρχει και η νόμιμη ΕΛΜΕ στην οποία ανήκει το σχολείο και οι εκπρόσωποι της νόμιμης ΕΛΜΕ Αθήνας κλήθηκαν στο συμβούλιο ΑΠΥΣΔΕ για την επιλογή της νέας Διεύθυνσης.
Η κ. Λαμπρινή Παπατσίμπα και η κ. Ρουμπέα Γεωργία αρνείται – παράνομα - να κάνει «τροποποίηση καταστατικού» της λεγόμενης «ΕΛΜΕ Προτύπων», ούτως ώστε να ενταχτούν τουλάχιστον τα 45 νέα Πρότυπα Πειραματικά. Επίσης κανείς δεν γνωρίζει αν είναι ουσιαστικά νόμιμη η «μαϊμού ΕΛΜΕ Προτύπων»και αν έχει ΑΦΜ και αν είναι - κατά το ΣΔΟΕ - νόμιμη η ΕΜΛΕ Προτύπων.
Η κ. Λαμπρινή Παπατσίμπα κάνει, λένε, «κλίκες ημετέρων», έχει έτοιμες τις «κρίσεις», «σπιλώνει εκπαιδευτικούς», «πουλάει γνωριμίες», δήθεν με άτομα του Υπουργείου και της ΔΕΠΠΣ και εμφανίζεται, παράνομα λένε, με μειωμένο ωράριο συνδικαλιστή και παίρνει παράνομα, συνδικαλιστικές άδειες Επίσης έχει παράνομα στο ίδιο σχολικό – πανεπιστημιακό χώρο τον σύζυγό της κ. Δημητριάδη Παναγιώτη, ενώ ο νόμος απαγορεύει να υπηρετούν δύο σύζυγοι στον ίδιο σχολικό – πανεπιστημιακό χώρο. Γι’αυτό, θέλει να υποβαθμίσει το σχολείο σε Πρότυπα σαν της Πλάκας και Βαρβάκειο, για να μην φύγει ο σύζυγος, ενώ η ίδια, όπως λέγεται, «θέλει να διώξει», όσους δεν είναι στην κλίκα της» και γι’αυτό «σπιλώνει», όσους δεν είναι μαζί της. Σας ορκίζομαι, ότι τόσα χρόνια στον χώρο της επιστήμης κανείς δεν ασχολήθηκε ούτε ήξερε το μεγάλο δίδυμο Φυσικών Παπατσίμπα - Δημητριάδη!... Λέγεται ότι η κ. Παπατσίμπα, χρησιμοποιεί και μερικούς γονείς, γιατί οι γονείς δεν γνωρίζουν τα βαθύτερα αίτια των κινήτρων της, που είναι μόνο συμφεροντολογικά. Ουδείς συνάδελφος του ΠΣΠΑ έχει πρόβλημα και ότι λέγεται κατά καιρούς για μερικούς, είναι όλα σκευωρία του «κύκλου Παπατσίμπα», που παρασύρει και ανώτερους, που δεν γνωρίζουν.
Η κ. Παπατσίμπα, λέγεται, οδηγείται σε αυτά και με παρότρυνση μερικών από το Βαρβάκειο, το οποίο δεν είναι «Πειραματικό του Πανεπιστημίου» και θέλουν να διαλύσουν τα ΠΣΠΑ. Η κ. Παπατσίμπα έχει ήδη μηνύσεις και αναφορές εναντίον της «συμμορίας της». Οι γονείς οφείλουν να ενημερωθούν, για τις προθέσεις της κ. Παπατσίμπα, που είναι καθαρά προσωπικές και εκδικητικές, αντιπαιδαγωγικές, αντιεπιστημονικές και δεν έχουν σχέση με την αναβάθμιση του ΠΣΠΑ, την βοήθεια των μαθητών, αλλά την υποβάθμιση του ΠΣΠΑ και τέλος της διάλυσή του και το κλείσιμό του, όπως διαδίδεται τελευταία. Πιθανά αυτά τα άτομα δεν κοιμούνται το βράδυ, σχεδιάζουν ίντριγκες, και σκέφτονται πώς θα παστρέψουν τρίτους, λόγω της δικής τους αποτυχίας.
Αίτηση  εξαίρεσης της κ. Παπατσίμπα από όλα τα όργανα του ΠΣΠΑ.
Η δεξιά κ. Παπαπσίμπα Λαμπρινή έχει ήδη μηνύσεις και καταγγελίες εναντίον της και παρακαλούμε το Υπουργείο και την ΔΕΠΠΣ να μην της αναθέσει καμιά αρμοδιότητα στα νέα όργανα του νέου νόμου. Ακούγεται ότι προορίζεται για το επιστημονικό συμβούλιο του ΠΣΠΑ, αλλά αυτό είναι αδύνατον να γίνει γιατί υπάρχουν μηνύσεις εναντίον της  από εκπαιδευτικούς του ΠΣΠΑ και αν η ΔΕΠΠΣ πριμοδοτήσει την κ. Παπατσίμπα αυτομάτως η ΔΕΠΠΣ θα είναι υπόδικη γιατί οι μηνύσεις είναι κατά παντός που υποθάλπουν την κ. Παπατσίμπα, που κάνει και τα κατωτέρω.
Η κ. Λαμπρινή Παπατσίμπα κάνει, λένε, «κλίκες ημετέρων», έχει έτοιμες τις «κρίσεις», «σπιλώνει εκπαιδευτικούς», «πουλάει γνωριμίες», δήθεν με άτομα του Υπουργείου και της ΔΕΠΠΣ και εμφανίζεται, παράνομα λένε, με μειωμένο ωράριο συνδικαλιστή και παίρνει παράνομα, συνδικαλιστικές άδειες Επίσης έχει παράνομα στο ίδιο σχολικό – πανεπιστημιακό χώρο τον σύζυγό της κ. Δημητριάδη Παναγιώτη, ενώ ο νόμος απαγορεύει να υπηρετούν δύο σύζυγοι στον ίδιο σχολικό – πανεπιστημιακό χώρο
Στη συνεδρίαση της 12-12-2011 η κ. Παπατσίμπα Λαμπρινή, με την νέα Διευθύντρια Δανίλη Ελένη (που δεν έχει διοικητικά προσόντα) είχαν φέρει μέσα στο γραφείο στου Συλλόγου Διδασκόντων, δέκα μπουκάλια κρασιά και μεζέδες και άρχισαν να πίνουν, πριν αρχίσει η παιδαγωγική συνεδρίαση, πράγμα καταφανώς παράνομο να υπάρχει αλκοόλ ενός του σχολείου και μάλιστα να “μπεκρουλιάζουν” οι εκπαιδευτικοί που έχουν “συνεργασία” με την ΔΕΠΠΣ κατά την διάρκεια της παιδαγωγικής συνεδρίασης τριμήνου!
Ο πιο πολύ μεθυσμένος ήταν ο σύζυγος της κ. Παπατσίμπα κ. Δημητριάδης Παναγιώτης, που είναι παράνομα στον ίδιο χώρο με την σύζυγό του, που κάπνιζε κιόλας – άλλη παρανομία- εντός του σχολείου, παρά τις υποδείξεις της εκπαιδευτικού κ. Ασπασίας Παυλοπούλου, που είναι μάρτυρας. Επίσης η υπεράριθμη Φιλόλογος κ. Κεκροπούλου Μαρία είχε τόσο πολύ μεθύσει που φώναζε “δεν μπορώ να γράψω τα πρακτικά”. Η δε υποδιευθύντρια κ. Σουρή ( από το ρήμα σουρώνω = πίνω) “σκουντουφλούσε" πάνω σε τρίτους. Τι ωραίο Πειραματικό  και τι ωραίοι εκπαιδευτικοί που προωθούνται από την ΔΕΠΠΣ.!
Αναρωτιέται κανείς αν το νέο Πρότυπο Πειραματικό είναι το Σχολείο που έχει την έγκριση της ΔΕΠΠΣ είναι το Σχολείο  της “ρούκλας = οινοποσίας”!
Ήδη υπάρχει αρνητικό κλίμα μεταξύ των εκπαιδευτικών και κλίμα «ριάλιτι σόου», για το ποιος θα «φύγει από το ΠΣΠΑ», υπάρχει αυξημένο κλίμα τρομοκρατίας, με ευθύνη της νέας Διεύθυνσης.!
Αίτηση έρευνας για το ζεύγος Παπατσίμπα – Δημητριάδη.
 Η κ. Παπατσίμπα Λαμπρινή και ο κ. Δημητριάδης Παναγιώτης καταγγέλλονται ότι είναι παράνομα στον ίδιο πανεπιστημιακό σχολικό χώρο, γιατί δεν μπορούν δύο σύζυγοι να συμμετέχουν στο ίδιο όργανο και παρακαλούμε την απόδοση της νομιμότητας με απομάκρυνση του ενός, αν αυτό ισχύει.
Στην συνέχεια  η κ. Παπατσίμπα Λαμπρινή και ο κ. Δημητριάδης Παναγιώτης επιδίδονται σε εκβιασμούς και συκοφαντίες άλλων σοβαρών εκπαιδευτικών, εμπλέκοντας ανυποψίαστους γονείς και μαθητές, γιατί έχουν λένε “γνωριμίες στην ΔΕΠΠΣ και στο Υπουργείο” κάνοντας τους συνένοχους, προς τους οποίους έχει ήδη κατατεθεί μήνυση για “ηθική αυτουργία”.
Πρέπει να αρνηθούμε κατηγορηματικά να υποβαθμίσουμε το σχολείο και να βάλλουμε τους μαθητές να δώσουν εξετάσεις από το Γυμνάσιο στο Λύκειο, γιατί δεν είμαστε «Πρότυπο σαν της Πλάκας και του Βαρβακείου», αλλά το μόνο Πειραματικό του Πανεπιστημίου και οι μαθητές εισάγονται μόνο με κλήρωση, Επίσης υπάρχει το ερώτημα ποιος και πότε, θα κάνει τις εξετάσεις από το Γυμνάσιο στο Λύκειο, σε ποια μαθήματα κλπ…
Προτάσεις για τα Πειραματικά των ΑΕΙ.
Ο νομοθέτης αφήνει «κενά εφαρμογής και ερμηνείας» του νέου νόμου «περί Προτύπων Πειραματικών», που τελικά μπορούν να αποβούν επωφελή για την επιστημονική και μαθητική κοινότητα. Αναμφίβολα, θα τεθούν ερωτήματα στην Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου, αλλά και ίσως και στα Διοικητικά Δικαστήρια, για το νομικό καθεστώς της λειτουργίας των «Πειραματικών των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ)».
Αν, όντως, εξαιρούνται τα υπάρχοντα «Πειραματικά ΑΕΙ», και ειδικά το ΠΣΠΑ του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Πειραματικό του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που ιδρύθηκαν με το νόμο 4376 του 1929 (ο οποίος δεν καταργήθηκε ρητώς) από τον νέο νόμο, όπως υποστηρίζουμε, τότε:
1. Οι μαθητές εισάγονται μόνο με κλήρωση, όπως απαιτεί η σύγχρονη Παιδαγωγική Επιστήμη,
2. Οι οργανικές θέσεις των ήδη διδασκόντων σε αυτά δεν καταργούνται.
3. Οι υπάρχοντες εκπαιδευτικοί δεν μπαίνουν στην ολέθρια για το παιδαγωγικό κλίμα των σχολείων «κρίση ανά πενταετία».
4. Ο υπάρχων Επόπτης Καθηγητής παραμένει ο ίδιος. Το Πανεπιστημιακό Τμήμα παραμένει το ίδιο.
5. Οι Διευθυντές και υποδιευθυντές εκλέγονται με το ισχύον καθεστώς.
6. Η νέα Δ.Ε.Π.Π.Σ. δεν θα έχει κανένα λόγο για τα «Πειραματικά των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ).
7. Γενικά, όλη η λειτουργία των Πειραματικών Πανεπιστημίων εξακολουθεί να ισχύει με τη ισχύουσα νομοθεσία, πριν την ψήφιση του νέου νόμου.
8. Επίσης, η Υπουργική Απόφαση της 16-5-2011 της κ. Εύης Χριστοφιλοπούλου, για την επιλογή Διευθυντών των Πειραματικών των Πανεπιστημίων, ορίζει ξεχωριστό τρόπο επιλογής (μέσω Πανεπιστημιακού Τμήματος, Εισήγησης του Επόπτη Καθηγητή και του ΑΠΥΣΔΕ και ΑΠΥΣΠΕ) και διατηρεί το υπάρχον εποπτικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου και τον Επόπτη του ΠΣΠΑ κ. Κασσωτάκη Μιχάλη.
9. Άρα, όλα συγκλίνουν ότι τουλάχιστον τα Πειραματικά των Πανεπιστημίων συνεχίζουν να λειτουργούν με το έως σήμερα ισχύον καθεστώς πριν την ψήφιση του νέου νόμου (ο οποίος δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα).
10. Η αύξηση των ωρών διδασκαλίας δεν ισχύει. Ακόμα και να γίνει αύξηση ωρών διδασκαλίας αυτή πρέπει να είναι ανάλογη του ειδικού ωραρίου που ήδη ισχύει. Παράδειγμα: Αν στα κοινά σχολεία η αύξηση είναι + 5 ώρες στα Πειραματικά των ΑΕΙ να είναι + 2 ώρες (και αυτές να διατίθενται για σχολικές εργασίες, οργάνωση συνεδρίων και επιστημονικές μελέτες).
Επείγει, να σώσουμε, έστω και τώρα, τα «Πειραματικά των ΑΕΙ» και ειδικά το ΠΣΠΑ και τα Πειραματικά, που πρέπει να «συνεργάζονται με τα ΑΕΙ».
Παρακαλούμε να ερευνήσετε τα καταγγελόμενα.
Τελικές Προτάσεις:
7.    Ο τίτλος του κάθε σχολείου με τον νέο νόμο και με Υπουργική Απόφαση θα πρέπει να καθορίζεται:
α) Πειραματικό του Πανεπιστημίου (όπου οι μαθητές εισάγονται μόνο με κλήρωση), και αυτά θα είναι τουλάχιστον τα Πειραματικά των Πανεπιστημίων Αθήνας (ΠΣΠΑ), Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Πάτρας, Κρήτης, Μακεδονίας, κλπ..
β) Πειραματικό Σχολείο, που «συνεργάζεται- συνδέεται» με το Πανεπιστήμιο (όπου οι μαθητές εισάγονται μόνο με κλήρωση), που θα είναι μερικά από αυτά που ορίζονται από τον νόμο του 1985 (που συνεχίζει να ισχύει, έστω προσωρινά).
γ) Πρότυπο Σχολείο, που θα «συνδέεται» με το Πανεπιστήμιο (όπου οι μαθητές εισάγονται μόνο με εξετάσεις). Θα μπορούν με τον νέο νόμο, να «συνδέονται» μόνο με τα ΑΕΙ και ΤΕΙ.
8.    Επομένως, καλώς ο νομοθέτης δεν κατήργησε ρητώς τον νόμο 4376/1929. Μπορούμε να συνεχίσουμε την λειτουργία των «Πειραματικών των ΑΕΙ», ως έχουν, χωρίς να ενταχθούν στον νέο νόμο! Επίσης κάθε πολίτης που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει στην Δικαιοσύνη για παράτυπη κατάλυση των «Πειραματικών Σχολείων των Πανεπιστημίων».
9.    Καμιά σχέση δεν έχουν τα "Πειραματικά των Πανεπιστημίων", που «ανήκουν» στα Πανεπιστήμια, με τα "Πειραματικά", που «συνδέονται» με τα Π.Ε.Κ. αλλά και με τα νέα "Πρότυπα Πειραματικά", που θα ιδρυθούν και θα «συνδέονται» με τα Πανεπιστήμια, αλλά δεν θα «ανήκουν» στα Πανεπιστήμια. Με απλά λόγια τα «απλά Πειραματικά» που «συνδέονται» με τα Π.Ε.Κ. τώρα τα ίδια θα «συνδέονται» με τα Πανεπιστήμια, αλλά δεν θα «ανήκουν» στα Πανεπιστήμια.. .! Μόνο τα «Πειραματικά των Πανεπιστημίων «ανήκαν» δηλ. ήταν κτήμα των Πανεπιστημίων και «ανήκουν» στα Πανεπιστήμια!
10.    Στην πρόταση του Υπουργείου, ποια σχολεία θέλουν να ενταχθούν στον νέο νόμο, έως τις 15-9-2011, τα Πειραματικά των ΑΕΙ, μπορούν να στείλουν τώρα και μια επιστολή, η οποία να αναφέρει ότι εξακολουθούν να λειτουργούν με τους ιδρυτικούς νόμους 4376/16-08-1929 και το νόμο 4600/2-05-1930 και δεν επιθυμούν καμία μεταβολή ( λειτουργίας, Επόπτη, Τμήματος, κλπ.).
11.    Τα "Πειραματικά των Πανεπιστημίων", υποβάλλουν "φάκελο αξιολόγησης" μόνο στον Επόπτη τους και στο οικείο Πανεπιστημιακό Τμήμα και κρίνονται με τις κρίσεις πανεπιστημιακών. Ακόμα και αν τα "Πειραματικά των Πανεπιστημίων", υποβάλλουν "φάκελο αξιολόγησης", (ο οποίος περιέχει προσωπικά δεδομένα) μόνο στον Επόπτη Καθηγητή (γιατί δεν έχουν τίποτα να κρύψουν), αυτός αποφασίζει αν θα στείλει «αντίγραφο του φακέλου» στην ΔΕΠΠΣ ή στο Υπουργείο. Πρέπει να ληφθεί υπόψη και η πιθανή αντίδραση εκπαιδευτικών, με ο νόμο «περί προσωπικών δεδομένων».
12.    Μπορεί να στείλουν, αν επιθυμούν τα «Πειραματικά των Πανεπιστημίων», στον Επόπτη Καθηγητή «φάκελο αξιολόγησης» (χωρίς αίτηση υπαγωγής στον νέο νόμο και αίτηση μετατροπής τους – υποβάθμισή τους σε «Πρότυπα Πειραματικά»), αλλά αυτό δεν σημαίνει την αναγκαστική τους «αξιολόγηση» από την ΔΕΠΠΣ του προσωπικού τους και μάλιστα την αρνητική αξιολόγηση ή την αναγκαστική τους μετατροπή σε «Πρότυπα Πειραματικά».
13.    Σε αντίθετη περίπτωση, τα υπάρχοντα Πειραματικά των ΑΕΙ, αν θέλουν να μετατραπούν σε «Πρότυπα Πειραματικά», τότε θέλουν την πρόταση του Πρύτανη και του Συμβουλίου, για το τι θα κάνουν και την πρόταση του Επόπτη Καθηγητή και του Συλλόγου διδασκόντων. Πιθανά, με την ένταξη στον νέο νόμο η Φιλοσοφική, να χάσει την εποπτεία του ΠΣΠΑ. Επίσης, όλο το προσωπικό, πιθανά, να βρεθεί χωρίς «οργανική θέση» και θα υπάρξει κύμα φυγής διδακτόρων με υψηλά προσόντα και επιστημόνων, προς τα απλά σχολεία!
14.    Δεν μπορεί τα Πανεπιστήμια, να μην έχουν Πειραματικά των ΑΕΙ, όπου θα γίνονται σοβαρές επιστημονικές έρευνες και όπου η εισαγωγή των μαθητών θα γίνεται με κλήρωση. Ακόμα και αν καταργηθούν στην πράξη, παράτυπα, με τον νέο νόμο τα Πειραματικά των ΑΕΙ, τα Πανεπιστήμια οφείλουν είτε να επιμείνουν στην μη κατάργησή τους, είτε να δημιουργήσουν άλλα!
15.    Η αύξηση των ωρών διδασκαλίας, πρέπει να λαμβάνει υπόψη, το ειδικό ωράριο που είχαν τα Πειραματικό των ΑΕΙ, έως σήμερα. Είτε δεν θα ισχύσει, είτε θα είναι ανάλογα μειωμένη, σε σύγκριση με τα άλλα σχολεία (π.χ. μόνο + 2 ώρες). Κανείς να μην χάσει την οργανική του θέση εφόσον υπηρετεί ήδη με οργανική στα «Πειραματικά των Πανεπιστημίων», αφού ήδη έχει «κριθεί» από το ΚΥΣΔΕ. Για μελλοντικές μεταθέσεις να αποφασίζει, επίσης, το ΚΥΣΔΕ και το ΚΥΣΠΕ με γνώμη του ΑΕΙ..
16.    Τα Πειραματικά των ΑΕΙ, όπως το ΠΣΠΑ Αθηνών, που είναι ενιαίο Γυμνάσιο - Λύκειο, αν ενταχθεί στον νέο νόμο, θα πρέπει να έχει ξεχωριστό Διευθυντή για το Γυμνάσιο και ξεχωριστό για το Λύκειο, αφού θα είναι ξεχωριστές σχολικές μονάδες και όχι μία, όπως ήταν με το υπάρχον καθεστώς… Για καθαρά επιστημονικούς παιδαγωγικούς λόγους δεν πρέπει να υπάρχει κανενός είδους εξέταση των μαθητών του Γυμνασίου για να μπουν στο Λύκειο του ΠΣΠΑ. Ήδη υπάρχει αυξημένη επιθετικότητα των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου για την πιθανότητα εξετάσεων.
17.    Αν πιθανά, ασκηθούν παράνομες «πιέσεις», ή μεθοδεύσεις, από μερικούς Διευθυντές, μερικούς Καθηγητές, μερικούς γονείς, προς τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής Κοινότητας, για αλλαγή του νομικού καθεστώτος, γιατί πιθανά να έχουν «συμφέροντα», αλλά «τα προσωπικά συμφέροντα», αυτοί δεν μπορεί να είναι υπεράνω των νόμων και διώκονται και κατ’ έγκληση και αυτεπάγγελτα και με την διαδικασία του αυτοφώρου, προς όφελος του ιδιωτικού και δημοσίου συμφέροντος.
18.    Δεν μπορεί ένα σχολείο, όπως το «Πειραματικό του Πανεπιστημίου Αθηνών», να «αυτοκαταργηθεί» ή να ενταχθεί σε άλλο νομικό καθεστώς, χωρίς τις νόμιμες διαδικασίες, την απόφαση του Πρύτανη, του Κοσμήτορα, του Επόπτη Καθηγητή, του Συλλόγου Διδασκόντων κλπ. (γιατί είναι και διοικητικό, αλλά και ποινικό παράπτωμα). Η Πρυτανεία πρέπει να πάρει έγγραφη θέση.
19.    Η όποια αλλαγή νομικού καθεστώτος, θα έχει και τις ανάλογες επιπτώσεις, δηλ. δύο σχολεία, δύο Διευθυντές, αύξηση τμημάτων, εισαγωγικές εξετάσεις από το Γυμνάσιο στο Λύκειο, κατάργηση «οργανικών θέσεων», μετονομασία π.χ. σε "Πρότυπο Πειραματικό Κολωνακίου" από "Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών" κλπ… Ήδη υπάρχει αρνητικό κλίμα μεταξύ των εκπαιδευτικών και κλίμα «ριάλιτι σόου», για το ποιος θα «φύγει από το ΠΣΠΑ», υπάρχει αυξημένο κλίμα τρομοκρατίας, με ευθύνη της νέας Διεύθυνσης.!
20.    Από πουθενά δεν προκύπτει, ότι τα υπάρχοντα «Πειραματικά των Πανεπιστημίων» (ΑΕΙ), αν δεν υποβάλλουν «φάκελο αξιολόγησης» στην Δ.Ε.Π.Π.Σ, ως τις 15-9-2011, ότι θα αποχαρακτηριστούν από «Πειραματικά των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ)» και θα αλλάξει βιαίως το νομικό καθεστώς τους..
21.    Επομένως, τα υπάρχοντα Πειραματικά των «Πανεπιστημίων» (ΑΕΙ), συνεχίζουν να λειτουργούν ως «Πειραματικά των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ)», όπως το ΠΣΠΑ, γιατί «ανήκουν» στα ΑΕΙ και αξιολογούνται μόνο από τα Πανεπιστήμια.
Επείγει, να σώσουμε, έστω και τώρα, τα «Πειραματικά των ΑΕΙ» και ειδικά το ΠΣΠΑ και τα Πειραματικά, που πρέπει να «συνεργάζονται με τα ΑΕΙ».
Υπάρχει ελπίδα. Αντισταθείτε!
Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος
Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου της Σορβόνης.
Κολοκοτρώνη 7 Πεύκη,  Τ.Κ. 151 21 Αθήνα, Τηλ. 698 020 3968,
www.koutsoukos-anastasios.gr e-mail: 
Υ. Γ. Έχει υποβληθεί ανάλογο υπόμνημα στο Υπουργείο Παιδείας και άλλο Υπόμνημα με Αρ. Πρωτ. 107977/Δ2- 19-9-2011 και στην Πρυτανεία ΕΚΠΑ με Αρ. Πρωτ. 1112000929/19-9-2011.
Υ.Γ. 2. Έχει ήδη υποβληθεί μήνυση  από 13-10-2011  κατά της νέας Διευθύντριας του ΠΣΠΑ κ. Δανίλη Ελένης και κατά της κ. Παπατσίμπα Λαμπρινής και κατά παντός.
Υ.Γ. 2. Αν η νοσηρή κατάσταση στο ΠΣΠΑ, συνεχιστεί, θα υποβληθούν νέες μηνύσεις.

==========================
"O σιωπών δοκεί συναινείν"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου