Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015

Είμαστε κάθετα αντίθετοι στα προς ψήφιση μέτρα, που επιβάλλονται με την συμφωνία- νέο μνημόνιο με τους δανειστές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 15.07.2015

Είμαστε κάθετα αντίθετοι στα προς ψήφιση μέτρα, που επιβάλλονται με την συμφωνία- νέο μνημόνιο με τους δανειστές.

Πρόκειται ως επί το πλείστον για υφεσιακά μέτρα οριζόντιας λιτότητας και εσωτερικής υποτίμησης που πλήττουν ακόμα περισσότερο και ακόμα περισσότερους πολίτες με ουσιαστικό πρόβλημα επιβίωσης.

Το υπολογιζόμενο από την ένωσή μας, μέσο κόστος των μέτρων αυτών για μία τετραμελή οικογένεια κυμαίνεται μεταξύ 450 – 700 Ευρώ ετησίως.

Υπενθυμίζουμε ότι διαδικασίες όπως η αποχέτευση και η μαζική μεταφορά αποτελούν στοιχειώσεις υποχρεώσεις ενός κράτους και δεν μπορούν να φορολογούνται με ΦΠΑ 23%.

Το ίδιο το νομοσχέδιο στην αιτιολογική του έκθεση ουδόλως εξετάζει και αδιαφορεί για το εάν το εναπομένον εισόδημα για τους πολίτες και κατηγορίες πολιτών με δεδομένα εισοδήματα και δυνατότητες (π.χ. συνταξιούχοι) επαρκεί για την κάλυψη των βιοτικών τους αναγκών. Υφίσταται συνεπώς σαφής παραβίαση της διάταξης του άρθρου 2§1 του Συντάγματος.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι τα περισσότερα από τα μέτρα αυτά αποτελούσαν μέρος της προτάσεως των δανειστών που καταψηφίστηκαν απολύτως δεσμευτικά από τον ελληνικό λαό (άρθρα 1 παρ. 2 και 3 και 44 παρ.2 Συντάγματος, Ν. 4023/2011 άρθρο 16 παρ.3).


Δημήτρης Καραμήτσας

Πρόεδρος του Νέου ΙΝΚΑ

==========================
 "O σιωπών δοκεί συναινείν"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου