Κυριακή, 5 Ιουλίου 2015

"Μάθε που ψηφίζεις" με τα εκλογικά τμήματα και τους χάρτες τους

http://www.ypes.gr/el/Elections/referendum2015/

 

Ενημερώθηκε το "Μάθε που ψηφίζεις" με τα εκλογικά τμήματα και τους χάρτες τους.
                                                                                                                                      (Τελευταία ενημέρωση: 02-07-2015    12:00)  


Οι ετεροδημότες που έχουν υποβάλλει αίτηση μέχρι 30/04/2015 ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους και όχι στον τόπο καταγωγής τους...
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑ
02/07/201522628Αναπλήρωση αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής
02/07/201525Διευκρινίσεις ως προς τον τρόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015
02/07/201522610Συνεργεία λήψης, συγκέντρωσης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015
02/07/201522480Διαδικασία συλλογής αποτελεσμάτων ψηφοφορίας μέσω κινητών στο επικείμενο Δημοψήφισμα
της 5ης Ιουλίου 2015

 
01/07/201522478ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Υποστήριξη των πολιτικών κομμάτων στα ερωτήματα του δημοψηφίσματος και στην συγκρότηση Επιτροπών του άρθρου 10 του ν. 4023/2011
01/07/201522465ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 21775/29.6.2015 (ΦΕΚ Β’ 1290)
περί «Καθορισμού του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. για τη διενέργεια του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015, καθώς και του τρόπου καταβολής τους»
01/07/201522462Διαδικασία συλλογής των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας μέσω κινητών τηλεφώνων στο επικείμενο Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015  (Για Δήμους & Περιφέρειες β)
01/07201522461Διαδικασία συλλογής των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας μέσω κινητών τηλεφώνων στο επικείμενο Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015  (Για Δήμους & Περιφέρειες α)
01/07/201522460Διαδικασία συλλογής των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας μέσω κινητών τηλεφώνων στο επικείμενο Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015  (Για Πρόεδρο Ολοµέλειας Δικηγορικών Συλλόγων)
01/07/201522459Διαδικασία συλλογής των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας μέσω κινητών στο επικείμενο Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015  (Για Προέδρους Πρωτοδικών)
01/07/201524Διενέργεια δαπανών αναγκαίων ενόψει οργάνωσης του δημοψηφίσματος της 5-7-2015
30/06/201522058Τρόπος σήμανσης ψηφοδελτίου
30/06/201522098Παράδοση εκλογικών σάκων για το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 (1)
30/06/201522217Παράδοση εκλογικών σάκων για το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 (2)
30/06/201522143Πίνακες αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015
30/06/201523Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015
30/06/201522210Βιβλία και Πίνακες για την διεξαγωγή δημοψηφίσματος
30/06/201522139Συνέχεια του Ωραρίου των ΟΤΑ Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Ιουλίου 2015 κατά τη διενέργεια δημοψηφίσματος  
30/06/201522051Ωράριο ΟΤΑ Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Ιουλίου 2015 κατά τη διενέργεια δημοψηφίσματος
29/06/201522045Ομαλή έναρξη ψηφοφορίας
29/06/201522044Διευκολύνσεις για τους πολίτες με αναπηρία στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015
29/06/201520Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015
29/06/201522040Χορήγηση κανονικών αδειών δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κ.λ.π., για τις ανάγκες του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015
29/06/201522039Εγγραφή στρατιωτικών υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, σε εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών
29/06/201522031Υπόδειγμα προκήρυξης άρθρου 39 του π.δ. 26/2012 για το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015
29/06/201521919Διαγραφή εκλογέων λόγω ανάκλησης των αποφάσεων καθορισμού της ιθαγένειάς τους
29/06/201521837Εκλογικοί κατάλογοι, βάσει των οποίων θα γίνει το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015
29/06/201521796Έγκαιρη παράδοση αιθουσών διδακτηρίων για τη διαμόρφωση αυτών σε καταστήματα ψηφοφορίας ενόψει του προσεχούς δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015
28/06/201521793Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015
28/06/2015 21803 Επιτροπές Υποστήριξης κατά τη διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015
28/06/201521801Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών κατά το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015
28/06/201521800Άσκηση εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων
28/06/201521799Καθορισμός χρόνου και τρόπου υποβολής δήλωσης από στρατιωτικούς, ενόπλων δυνάμεων ή Λιμενικού Σώματος & προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας ή Πυροσβεστικού Σώματος, για άσκηση εκλογικού δικαιώματος κατά το δημοψήφισμα 5ης Ιουλίου 2015
28/06/201521798Αναγραφή κωδικών (συμβατικών) αριθμών στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των στρατιωτικών 
28/06/201521794Αναγκαία είδη για τη διενέργεια του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015
Εξεύρεση οικημάτων για χρήση τους ως καταστημάτων ψηφοφορίας
28/06/201521792Καθορισμός διαστάσεων και χαρακτηριστικών των σάκων, στους οποίους κλείνεται το υλικό της ψηφοφορίας που χρησιμοποιείται κατά την ψηφοφορία του δημοψηφίσματος
28/06/201521791Ρύθμιση θεμάτων τάξης και ασφάλειας κατά την προεκλογική περίοδο διενέργειας του
δημοψηφίσματος 5ης Ιουλίου 2015
28/06/201521789Καθορισμός τρόπου χρήσης χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο διενέργειας του δημοψηφίσματος 5ης Ιουλίου 2015 & άλλων λεπτομερειών
28/06/201521788Καθορισμός ωρών λειτουργίας & βαθμού έντασης, μεγαφωνικών εγκαταστάσεων εκλογικών κέντρων κ.λπ. κατά την προεκλογική περίοδο διενέργειας του δημοψηφίσματος 5ης Ιουλίου 2015 & άλλων λεπτομερειών
28/06/201519Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015
28/06/201518Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ενόψει της διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015

==========================
 "O σιωπών δοκεί συναινείν"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου