Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015

Κατατέθηκε το δεύτερο νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα μέτρα της συμφωνίας | Την Τετάρτη ψηφίζεται στη Βουλή

Δημοσιεύτηκε το δεύτερο νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για τη σύναψη της δανειακής σύμβασης με τον ESM. Σύμφωνα με την αρμόδια νομοθετική υπηρεσία της Βουλής, αναμένεται να συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρο 109 του Κανονισμού της Βουλής). Η επεξεργασία του ξεκινά το πρωί της Τετάρτης σε κοινή συνεδρίαση τεσσάρων Διαρκών Επιτροπών και το απόγευμα αναμένεται να μπει για συζήτηση στην Ολομέλεια. Το νομοσχέδιο είναι ογκοδέστατο και αριθμεί 11 αρχεία pdf και μαζί με τις αιτιολογικές εκθέσεις και τους πίνακες με τις τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις, αριθμεί 977 σελίδες. Ο κύριος όγκος του νομοσχεδίου αποτελείται από το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Λόγω του φόρτου του server της Βουλής, βρείτε τα κομμάτια του νομοσχεδίου, από το lawspot.gr για ταχύτερη σύνδεση. 
Παρακάτω αναλυτικά τα αρχεία από την ιστοσελίδα της Βουλής:

Το νομοσχέδιο χωρίζεται σε τρία άρθρα – το πρώτο αφορά την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και την ενσωμάτωση οδηγίας BRRD της ΕΕ.
Το πρώτο άρθρο (με κεφαλαια γράμματα για να ην υπάρχει παρανόηση με τα επί μέρους που θα περιγραφούν παρακάτω), αφορά την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στο με διατάξεις σχετικά με τη διεξαγωγή της δίκης, οικογενειακό δίκαιο, εργατικό δίκαιο, διαφορές πιστωτικων κύκλων, διαταγές πληρωμών, διαταγές απόδοσης χρήσης μισθίου, ασφαλιστικά μέτρα (κατάργηση διατάξεων), συντηρητική κατάσχεση περιουσίας στα χέρια οφειλέτη, διαιτησία, αναγκαστική εκτέλεση και λοιπές διατάξεις (αναθεώρηση των 1011 και πλέον άρθρων του ισχύοντος κώδικα).
Το δεύτερο κύριο άρθρο χωρίζεται σε επί μέρους κεφάλαια τα οποία με τη σειρά τους έχουν νέα αρθρα και αφορά 17 μεταβατικές διατάξεις, και τη διάταξη με τίτλο «Ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση οδηγίας 2014/59/ΕΕ/ΕΕ, Λ 173) και άλλες διατάξεις».  Στο τρίτο άρθρο θεσπίζεται η «αρχή εξυγίανσης» η οποία και θα είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή των άρθρων του δευτέρου άρθρου για τα πιστωτικά ιδρύματα, καθιστώντας υπεύθυνη την Τράπεζα της Ελλάδος. Για λοιπές επιχειρήσεις, υπεύθυνη καθίσταται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Στο τέταρτο επί μέρους άρθρο περιγράφεται η διαδικασία ανάκαμψης, περιγράφοντας υποχρεώσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα. Στο πέμπτο άρθρο περιγράφεται το σχέδιο ανάκαμψης, με ρητή αναφορά στη μη πρόσβαση και λήψη έκτακτης δημόσιας χρηματοδοτικής στήριξης. Στο έκτο άρθρο περιγράφεται η διαδικασία αξιολόγησης των σχεδίων ανάκαμψης για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενώ στο έβδομο άρθρο περιγράφονται αντίστοιχα τα σχέδια ανάκαμψης ομίλων. Στο όγδοο άρθρο περιγράφεται η διαδικασία αξιολόγησης του σχεδίου που περιγράφει το έβδομο άρθρο. Στο ένατο άρθρο περιγράφεται η δυνατότητα αξιολόγησης μέσω δεικτών και οι δράσεις που δύναται να αναλάβει το εκάστοτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σε σχέση με το σχέδιο ανάκαμψης. Το άρθρο 10 προβλέπει διαδικασία ενδοομιλικής χρηματοδοτικής στήριξης. Στο άρθρο 11 περιγράφεται η διαδικασία εξέτασης από τις αρμόδιες αρχές για διαμεσολάβηση και το άρθρο 12 η έγκριση της ως άνω διαδικασίας από την οικεία γενική συνέλευση. Το επόμενο 13ο άρθρο αφορά τη διαβίβαση των σχεδίων στις αρχές εξυγίανσης και το 14ο άρθρο τις προϋποθέσεις χρηματοδοτικής στήριξης ομίλου.
Στο έκτο κεφάλιο και 27ο άρθρο περιγράφεται η δυνατότητα «έγκαιρης παρέμβασης» αν παραβιαστούν οι όροι από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με το επόμενο άρθρο να περιγράφει τη διαδικασία απομάκρυνσης στελεχών του διοικητικού συμβουλίου, που δεν εφαρμόζουν τα ως άνω σχέδια. Στο κεφάλαιο Ζ’ περιγράφονται σε άρθρα στόχοι, προϋποθέσεις, και αρχές εξυγίανσης. Το επόμενο κεφάλαιο αφορά την ειδική διαχείριση και θέσπιση ειδικού διαχειριστή. Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο Θ’, αποτιμάται η εξυγίανση. Ακόμη, στη συνέχεια περιγράφονται διαδικασίες διαχωρισμού παθητικού από ενεργητικό και η μεταχείριση μετόχων.
Το τρίτο άρθρο είναι και το ακροτελεύτιο το οποίο ορίζει την ισχύ από τη δημοσίευση για όλες τις διατάξεις, εκτός από τα άρθρα 43-55 του δεύτερου κύριου άρθρου που ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2016 και αφορουν το παθητικό και την αναδιάρθρωσή του με βάσει τα σχέδια που έχουν περιγραφεί παραπάνω.
Το αρμόδιο για την αποτίμηση των επιπτώσεων επί του κρατικού Προϋπολογισμού Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δεν υπολογίζει ποσό, περιγράφοντας απλώς τα περιεχόμενα του νομοσχεδίου.
Ειρήνη Κωστάκη

==========================
 "O σιωπών δοκεί συναινείν"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου