Κυριακή, 9 Αυγούστου 2015

Οριστικό! Δώσαμε τα πετρέλαια μας στους δανειστές

 Ως «Προίκα» πλέον θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν τα μελλοντικά έσοδα που θα προέλθουν από την εκμετάλλευση του ορυκτού και του φυσικού πλούτου της χώρας. Τα έσοδα από τα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, θα περνούν από δω και στο εξής στα χέρια του νέου Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων, ώστε να αυξηθεί η δύναμη του χαρτοφυλακίου του με περιουσιακά στοιχεία του Ελληνικού Δημοσίου συνολικής αξίας 50 δισ. ευρώ και να γίνει το επόμενο βήμα στο πρόγραμμα πώλησης και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας.

Με βάση το πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης και αξιοποίησης των περιουσιακών δικαιωμάτων του Δημοσίου αναμένεται η συγκέντρωση και σταδιακή πώληση ακινήτων, μετοχών και υποδομών, κτήσης του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς επίσης και την εκμίσθωση δικαιωμάτων χρήσης ή εκμετάλλευσης δημοσίων αγαθών για τα επόμενα 30 χρόνια. Τα έσοδα από αυτές τις ενέργειες αναμένονται στα 50 δισ. ευρώ, τα οποία θα διαιρεθούν για τις εξής ενέργειες: πρώτον το 50% ως εγγύηση για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, δεύτερον το 25% για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους και τρίτων το υπόλοιπο 25% για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και την ανάπτυξη της οικονομίας.

Πιο συγκεκριμένα, τα σημεία κλειδιά της συμφωνίας είναι τα εξής:


1. Θα σχηματιστεί ένα Ταμείο στο οποίο, για τα επόμενα 30 χρόνια, θα χτιστεί ένα αποθεματικό περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου (ακινήτων, μετοχών κλπ) συνολικής αξίας 50 δισ. ευρώ. Δηλαδή θα προβούν στη σύσταση ενός κρατικού επενδυτικού κεφαλαίου, που θα λειτουργεί με εντελώς διαφορετική λειτουργία και λογική από το ΤΑΙΠΕΔ, παρόμοιο μ’ αυτά που έχουν δημιουργήσει αρκετά κράτη, όπως η Νορβηγία, η Αυστραλία κ.λπ.

2. Το σχέδιο για τα 50 δισ. ευρώ προβλέπει την αποκόμιση τους σε βάθος 30ετίας, όπου σύμφωνα με την κυβέρνηση, δίνει μεγάλη «ανάσα» στο πρόγραμμα αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Οικονομικών, η επίτευξη του εισπρακτικού στόχου δεν θα γίνει άμεσα, μέσα σε στενά χρονικά περιθώρια με τις τρέχοντες δυσμενείς για τη χώρα συνθήκες, αλλά στο μέλλον όταν οι συνθήκες θα είναι περισσότερο ευνοϊκές. Σύμφωνα πάντα με τους ίδιους ίδιους κύκλους αναφέρεται ότι λόγω των δύσκολων συνθηκών και οι θεσμοί από μέρος τους έχουν μειώσει τους στόχους ως προς τα έσοδα των αποκρατικοποιήσεων.

3. Το νέο Ταμείο θα αποτελείται από τα περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου, μετοχές των κρατικών επιχειρήσεων, υποδομές, καθώς και ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου. Ενώ υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προστεθούν και όλα τα μελλοντικά έσοδα που θα προκύψουν από την εκμετάλλευση του ορυκτού και του φυσικού πλούτου της χώρας – όπως για παράδειγμα τους υδρογονάνθρακες.
voicenews.gr
==========================
 "O σιωπών δοκεί συναινείν"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου