Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

Πρωτοβουλίας για Ριζική Συνταγματική Αλλαγή: πραγματική δημοκρατία με πυρήνα ένα νέο Σύνταγμα της χώρας


Συγκαλείται η τακτική μηνιαία ολομέλεια της Πρωτοβουλίας για Ριζική Συνταγματική Αλλαγή, Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015, ώρα6:00 μμ, στο γραφείο του Πέτρου Χασάπη (Πανεπιστημίου 56, 7ος όροφος).  Η Ομάδα Συντονισμού εισηγείται τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Η πολιτική κατάσταση και η στρατηγική της Πρωτοβουλίας
Θα παρουσιαστεί ο προβληματισμός που αναπτύχθηκε στις τελευταίες συνεδριάσεις της ΟΣ γύρω από ερωτήματα σαν τα ακόλουθα: Υπάρχει ενδεχόμενο άμεσων κοινωνικών αντιδράσεων στα κυβερνητικά μέτρα τους επόμενους μήνες; Και τι εντάσεως και εκτάσεως θα είναι αυτές; Αναμένουμε να τεθεί ζήτημα ανατροπής του πολιτικού συστήματος στο ορατό μέλλον από μια εξεγερμένη κοινωνία ή όχι; Ή μήπως η φθορά του συστήματος μπορεί να οδηγήσει και σε ακόμα χειρότερες καταστάσεις; Η δράση της Πρωτοβουλίας θα πρέπει να αποσκοπεί στην οργάνωση και τον προσανατολισμό της κοινωνικής αντίστασης (παρέχοντάς της ρεαλιστική βάση και θετικό προσανατολισμό για την επιβίωση και τη διέξοδο της χώρας από την κρίση) ή θα πρέπει να απευθύνεται κυρίως προς το πολιτικό σύστημα διεκδικώντας να δοθεί λόγος στην κοινωνία (με την ελπίδα να γίνουν ακουστές και να εφαρμοστούν κάποιες από τις κοινωνικές προτάσεις);

2. Προετοιμασία της Πρωτοβουλίας για ενδεχόμενη κυβερνητική πρωτοβουλία συνταγματικής αναθεώρησης
Διερεύνηση των πραγματικών διαθέσεων της κυβέρνησης να ανοίξει το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης (επαφές με κυβερνητικά στελέχη).
Επικαιροποίηση των προτάσεων της Πρωτοβουλίας: (α) επί του περιεχομένου της συνταγματικής αλλαγής, και (β) επί της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης.

3. Εκδηλώσεις-συζητήσεις:

Προτείνεται η διοργάνωση εντός του Δεκεμβρίου δύο εκδηλώσεων με στόχο την προώθηση της ιδέας της συνταγματικής αλλαγής κυρίως στους φοιτητές της νομικής και στους νέους δικηγόρους:
α) Δημόσια εκδήλωση στη Νομική Σχολή με ομιλητές Π. Χασάπη, Χρ. Λυντέρη και τον αναπλ. καθηγητή της Νομικής Σπύρο Βλαχόπουλο.
β) Διοργάνωση συζήτησης σε σχετικώς κλειστό κύκλο με μέλη ριζοσπαστικών κινήσεων νέων δικηγόρων και με νέους δικηγόρους μέλη της Πρωτοβουλίας

 4. Συμβολή της Πρωτοβουλίας σε ένα γενικό πρόγραμμα διεξόδου (σεισάχθεια – δημοκρατία – παραγωγική ανασυγκρότηση)
Διερεύνηση των υφιστάμενων ομάδων και κινήσεων (χαρτογράφηση, προώθηση επαφών και κοινών πρωτοβουλιών) με στόχο τη συγκρότηση ενός πεδίου διαλόγου και ενός κοινού μετώπου δράσης γύρω από τους βασικούς άξονες ενός προγράμματος επιβίωσης της χώρας και εξόδου από την κρίση:
α) Πραγματική δημοκρατία, ριζική συνταγματική αλλαγή.
β) Σεισάχθεια στα κοινωνικά χρέη (φόροι και τραπεζικά δάνεια), κίνημα αντίστασης, δίκαιες και ρεαλιστικές προτάσεις διεξόδου.
γ) Παραγωγική ανασυγκρότηση.
Εξέταση άλλων συναφών ιδεών και προτάσεων.

5. Λοιπά θέματα
Θέματα που θα προταθούν επί τόπου.

Πρωτοβουλία για Ριζική Συνταγμ. Αλλαγή
website:     www.neosyntagma.net
email:        info@neosyntagma.net

Όσοι αδυνατείτε να προσέλθετε, μπορείτε να συμμετάσχετε διαδικτυακά. Παρακολουθείτε online τη συνεδρίαση μέσω του livestream καναλιού στο www.neosyntagma.net (δεξιά στήλη) και λαμβάνετε το λόγο συνδεόμενοι μέσω SKYPE καλώντας: protovoulia
Η Πρωτοβουλία κατοχυρώνει την ελεύθερη έκφραση της βούλησης και τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων όλων ανεξαιρέτως των μελών της σε ισότιμη βάση με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας.

Επίκαιρη ανάγκη η Ριζική Συνταγματική Αλλαγή από τον Λαό [απόφαση της Ολομέλειας της 28-9-2015 της «Π»]
Τον Ιανουάριο του 2012 ένας μικρός αριθμός πολιτών συγκροτήσαμε την «Πρωτοβουλία για Ριζική Συνταγματική Αλλαγή» σαν ώριμη συνέχεια και μετεξέλιξη της λαϊκής αγανάκτησης που είχε ξεσπάσει το καλοκαίρι του 2011 ενάντια στο πολιτικό σύστημα. Στη Διακήρυξή μας, την οποία συν τω χρόνω συνυπογράψαμε έως τώρα 1900 περίπου Έλληνες πολίτες, άνδρες και γυναίκες, ζητούσαμε «πραγματική δημοκρατία με πυρήνα ένα νέο Σύνταγμα της χώρας», ορίζοντας έξι βασικούς άξονες αναγκαίων και ώριμων συνταγματικών αλλαγών (βλ. αναλυτικά στη Διακήρυξη που ακολουθεί).
Στο διάστημα που ακολούθησε, η Πρωτοβουλία συμμετείχε ενεργά στον δημόσιο διάλογο για την αλλαγή Συντάγματος, εμβαθύνοντας παράλληλα την άποψή της. Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις σχετικές διεθνείς εξελίξεις (π.χ. Ισλανδία) και συνειδητοποιώντας τις βαθιές αγκυλώσεις του ελληνικού πολιτικού συστήματος, διαμορφώσαμε την άποψη (ισόκυρη των θέσεων της Διακήρυξης) πως δεν μπορεί να υπάρξει ριζική συνταγματική αλλαγή χωρίς την ενεργό συμμετοχή του λαού, είτε μέσα από κάποια μορφή λαϊκής συντακτικής εθνοσυνέλευσης ή με άλλη ανάλογη διαδικασία. Παράλληλα, η εμπειρία μας ανέδειξε σαν αιχμές της αναγκαίας αλλαγής (α) την καθιέρωση θεσμών άμεσης συμμετοχής των πολιτών, όπως π.χ. τη διοργάνωση εθνικών ή τοπικών δημοψηφισμάτων με λαϊκή πρωτοβουλία, και συγχρόνως (β) τη μέγιστη δυνατή διάκριση των εξουσιών, πληρέστερη έκφραση της οποίας είναι η Προεδρική Δημοκρατία, εμπλουτισμένη με θεσμικές δικλείδες εξασφάλισης των συλλογικών διαδικασιών και του δημοσίου ελέγχου στα διάφορα επίπεδα της κρατικής διοίκησης.
Τριάμισι χρόνια μετά, και ενώ η χώρα βρίσκεται μπροστά σε ακόμα πιο σκληρά αδιέξοδα, οι βασικές κατευθύνσεις και οι αρχές της Πρωτοβουλίας ξαναγίνονται επίκαιρες με ακόμα πιο ριζικό τρόπο. Η πρότασή μας για ένα νέο Σύνταγμα από τον λαό, απαντά με καίριο τρόπο στην ανάγκη δημοκρατικής επανίδρυσης του κράτους· τη θεσμοθέτηση πραγματικής λαϊκής κυριαρχίας και την επαναθεμελίωση της εθνικής ανεξαρτησίας της χώρας. Εναπόκειται σε εμάς να ενεργοποιήσουμε τις διαδικασίες που χρειάζονται ώστε η επίγνωση αυτή να γίνει κτήμα του λαού και πραγματική δύναμη αλλαγής.
_____________________________
Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΑΣ
Οι υπογράφοντες το παρόν Έλληνες πολίτες  ενωθήκαμε μέσα από την οδύνη και την αγανάκτηση για τον εξευτελισμό της πατρίδας μας, αλλά και από την αγωνία για το μέλλον της δημοκρατίας. Τις ιστορικές τούτες στιγμές το αίτημα για πραγματική δημοκρατία είναι πρώτη προτεραιότητα και ουσιώδης προϋπόθεση για την αποτελεσματική και προς όφελος του λαού αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Ζητούμε πραγματική δημοκρατία με πυρήνα ένα νέο Σύνταγμα της χώρας.
Το πολιτικό σύστημα της μεταπολίτευσης, αφού πρώτα οδήγησε  την χώρα στην χρεοκοπία, τώρα αγωνίζεται να διατηρηθεί στην εξουσία παραδίδοντας το μέλλον της χώρας στους δανειστές της. Η χρεοκοπία της χώρας δεν είναι ασφαλώς ζήτημα απλώς οικονομικό. Η κρίση που βιώνουμε σήμερα είναι πρωτίστως πολιτική, διότι η δημοσιονομική κατάρρευση επήλθε ως απότοκος ενός συστήματος χάρη στο οποίο, λίγες οικογένειες, προκειμένου να διατηρήσουν την πολιτική και οικονομική εξουσία, κατασπατάλησαν το δημόσιο χρήμα σε μίζες, διορισμούς, εκμαυλισμό και διαφθορά.
Θεμέλιο του πολιτικού συστήματος κάθε πολιτείας είναι το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα του 1975, με όλες τις  αναθεωρήσεις του, εγκαθίδρυσε ένα πολίτευμα «κλειστό», το οποίο φρόντιζε μονάχα για την διατήρηση της εξουσίας των εμπνευστών του και ουδόλως μεριμνούσε για την χρηστή δημοκρατική διακυβέρνηση.
Με βάση το ισχύον Σύνταγμα:
1. Τα μέλη της κυβέρνησης και οι βουλευτές έχουν κατοχυρώσει συνταγματικά την προνομιακή μεταχείρισή τους και την ατιμωρησία τους από την δικαιοσύνη έναντι των υπολοίπων πολιτών, δεν προβλέπεται σύστημα δημόσιας λογοδοσίας, ενώ και ο θεσμός του ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων της βουλής είναι εντελώς διάτρητος αφού διενεργείται μέσω επιτροπής της βουλής με αποτέλεσμα τα κόμματα ουσιαστικά να ελέγχουν τον εαυτό τους!
2. Οι εκλογές διενεργούνται όποτε κρίνεται σκόπιμο από την κυβέρνηση για μικροκομματικούς καθαρά σκοπούς και όχι σταθερά κάθε τέσσερα χρόνια.
3. Δεν έχουν όλοι οι Έλληνες τα ίδια πολιτικά δικαιώματα, αφού τα κόμματα του κοινοβουλίου εξασφαλίζουν προνομιακή χρηματοδότηση και προβολή, διαπλέκονται με τράπεζες και ΜΜΕ και αποκλείουν κάθε νέα πολιτική κίνηση ανανέωσης της πολιτικής ζωής.
4. Η δικαιοσύνη είναι ακρωτηριασμένη, αφού η ηγεσία της διορίζεται από την κυβέρνηση και ουδέποτε όρθωσε το ανάστημά της.
5. Η έλλειψη χωριστών εκλογών για εκτελεστική και νομοθετική εξουσία, σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη θεσμών εσωκομματικής δημοκρατίας, οδήγησαν στην ποδηγέτηση της βουλής από την εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν υφίσταται διάκριση, αλλά σκόπιμη σύγχυση των εξουσιών.
6. Η απουσία θεσμών άμεσης συμμετοχής των πολιτών στην άσκηση της εξουσίας, όπως λ.χ. η δυνατότητα λαϊκής πρωτοβουλίας για διενέργεια δημοψηφισμάτων, η οποία προβλέπεται στα συντάγματα άλλων – ευνομούμενων – χωρών οδήγησε τον πολίτη στο περιθώριο της πολιτικής ζωής.
Το παραπάνω θεσμικό πλαίσιο οδήγησε στην κατάρρευση και στην ταπείνωση της χώρας και δεν μπορεί να γίνει πλέον ανεκτό. Η χώρα χρειάζεται επειγόντως ευρύτατη συνταγματική αλλαγή, προκειμένου να δοθεί η ώθηση που απαιτείται για να εξέλθει από την βαθιά κρίση. Είναι ανάγκη να πνεύσει νέος άνεμος, να τεθεί ο πολίτης στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής, να καθιερωθεί η διάκριση των εξουσιών, να επιτευχθεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, να παύσει η ανισότητα, και να κατοχυρωθούν οι βασικές αρχές της δημοκρατίας.
Οι υπογράφοντες το παρόν Έλληνες πολίτες ζητούμε την θέσπιση ενός νέου Συντάγματος το οποίο θα εγγυάται:
Α.  ΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ, για την ουσιαστική κατοχύρωση της οποίας είναι απαραίτητη η συνταγματική θέσπιση λαϊκής πρωτοβουλίας για την διενέργεια δημοψηφισμάτων, η καθιέρωση θεσμών δημόσιας λογοδοσίας των αξιωματούχων και η πρόβλεψη -στοιχειωδών έστω- κανόνων εσωκομματικής δημοκρατίας υποχρεωτικής ισχύος.
Β.   ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ, ώστε να μην υπάρχουν Έλληνες «πιο ίσοι από κάποιους άλλους». Επ’ αυτού ζητείται, (1) η κατάργηση των προνομίων και της ποινικής ασυλίας των βουλευτών, (2) η κατάργηση των διαβόητων διατάξεων περί ευθύνης υπουργών και η υπαγωγή των υπουργών στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη, (3) η άπαξ ανανεώσιμη θητεία Προέδρου  της Δημοκρατίας, υπουργών και βουλευτών και (4) η κατοχύρωση της ισότητας των πολιτικών κομμάτων.
Γ.   ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ, η οποία επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα με το πολίτευμα της προεδρικής δημοκρατίας, χωριστές εκλογές για Πρόεδρο (εκτελεστική εξουσία) και Βουλή (νομοθετική εξουσία), εκλογή Προέδρου με σταθερή θητεία και ασυμβίβαστο βουλευτή-υπουργού.
Δ.  ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, με την κατάργηση της διάταξης που προβλέπει διορισμό της ηγεσίας της από την κυβέρνηση και εκλογή της με τρόπο που εξασφαλίζει την ανεξαρτησία της, θέσπιση ανεξάρτητου Συνταγματικού Δικαστηρίου, αναλόγου με τα υψηλού επιπέδου συνταγματικά δικαστήρια της Γερμανίας ή της Ιταλίας και ενίσχυση του θεσμού των ενόρκων.
Ε.   ΤΟΝ ΑΥΣΤΗΡΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΟΣΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ αποκλειστικά από την δικαιοσύνη, υπό τον δημόσιο έλεγχο των πολιτών χωρίς την ισχύ οποιουδήποτε απορρήτου.
ΣΤ. ΤΟΝ ΑΥΣΤΗΡΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ώστε να μην λειτουργούν ΜΜΕ χωρίς νόμιμη άδεια και να αφαιρείται η άδεια λειτουργίας τους εάν έχουν οφειλές προς το δημόσιο.
Στόχος μας μία δημοκρατία ανθρωπιάς που εγγυάται την εθνική αξιοπρέπεια και διασφαλίζει το μέλλον της Ελλάδας ως ισότιμο μέλος της Ευρώπης των λαών και των πολιτών. Όραμά μας ένα δημοκρατικό πολίτευμα που εμφορείται από αρχές και αξίες.
Καλούμε τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι πιστεύουν στα παραπάνω ιδανικά να προσυπογράψουν το παρόν και να αγωνιστούμε όλοι μαζί για την θέσπιση του νέου Συντάγματος της 4ης Ελληνικής Δημοκρατίας.
[ημερομ.: 9-1-2012] http://www.neosyntagma.net/
==========================
 "O σιωπών δοκεί συναινείν"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου