Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

Δελτίο Τύπου Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ) 2016-03-30, Αύξηση Ειδικού Φόρου στα Καύσιμα

Αναφορικά με τα σενάρια που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με επικείμενη αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών επισημαίνει ότι μια τέτοια κίνηση θα έχει ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις για την οικονομία.

Παρόλο που οι σημερινές Διεθνείς Τιμές του πετρελαίου κινούνται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών και έχουν οδηγήσει τις τιμές λιανικής των καυσίμων σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η αγορά στο πρώτο δίμηνο του 2016 υποχωρεί περεταίρω κατά 10%. Όμως, ενδέχεται το επόμενο διάστημα οι τιμές του πετρελαίου να αυξηθούν λόγω διεθνών εξελίξεων. Επίσης, οι συγκριτικά με το παρελθόν χαμηλότερες τιμές, δεν αφήνουν να φανεί το γεγονός ότι, στη Χώρα μας, το ύψος της φορολογίας στα καύσιμα είναι εξαιρετικά υψηλό, από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.

Σήμερα, η επιβάρυνση των φόρων και δασμών στις τιμές του καταναλωτή στην αντλία είναι: 70% για τις Βενζίνες, 55% για το Πετρέλαιο Κίνησης και 50% για το Πετρέλαιο Θέρμανσης.

Η αύξηση εσόδων που προσδοκά το Κράτος είναι αμφίβολο αν μπορεί να επιτευχθεί με αύξηση των φόρων στα καύσιμα. Το παράδειγμα του Πετρελαίου Θέρμανσης, όπου ο Ειδικός Φόρος από τα 60 ευρώ αυξήθηκε στα 330 ευρώ το 2012, είναι χαρακτηριστικό αφού δεν αυξήθηκαν τα συνολικά Κρατικά έσοδα, ενώ ταυτόχρονα επιδεινώθηκε η δυνατότητα σημαντικού μέρους του πληθυσμού να θερμανθεί επαρκώς. Επισημαίνεται ότι, τυχόν αύξηση του Ειδικού Φόρου στο Πετρέλαιο Κίνησης θα αυξήσει σημαντικά το μεταφορικό κόστος που θα μετακυληθεί στις τελικές τιμές, σε μεγάλο αριθμό προϊόντων. Το αποτέλεσμα θα είναι η οικονομική ασφυξία των επαγγελματιών των περισσότερων Κλάδων και η αύξηση των τιμών στο «ράφι» εις βάρος του, ήδη υπερφορολογούμενου, πολίτη.

Ενδεχόμενη αύξηση στη φορολογία των καυσίμων θα επιβαρύνει τους οικογενειακούς και επιχειρηματικούς προϋπολογισμούς, θα οδηγήσει σε μείωση καταναλώσεων με αποτέλεσμα τα τελικά οφέλη για τα Κρατικά έσοδα να είναι μηδαμινά. ...


Πρόεδρος: κ. Γιάννης Αληγιζάκης της ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ
Αντιπρόεδρος: κ. Ρομπέρτο Καραχάννας της ΕΚΟ ΑΒΕΕ
Καθήκοντα Γραμματέα ασκεί ο κ. Σπύρος Μιχαλακάκης της BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕ
Καθήκοντα Ταμία ασκεί ο κ. Κώστας Πουρσανίδης της ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ
Mέλη: Οι Εταιρίες AVINOIL - LPC

Σημείωση: 2016-01-19, 10 αλήθειες σχετικά με τη διαμόρφωση των τιμών καυσίμων στην Ελλάδα

Σχετικά με το θέμα της διακύμανσης των τιμών των καυσίμων και σε απάντηση ανακριβειών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών θα ήθελε να διευκρινίσει τα κάτωθι:

1. Η τιμή του αργού συμμετέχει σήμερα στη διαμόρφωση της τιμής (πχ της αμόλυβδης) κατά 23% προ ΦΠΑ ή κατά 28% μετά ΦΠΑ.

2. Οι λιανικές τιμές των βενζινών στις αντλίες αποτελούνται κατά περίπου 70% από σταθερούς φόρους σε € (ΕΦΚ, ΦΠΑ, κλπ).

3. Το αργό πετρέλαιο (πχ. Brent) - όπως και τα τελικά προϊόντα πετρελαιοειδών - αποτελούν χρηματιστηριακά εμπορεύματα και ακολουθούν τις διεθνείς τιμές όπως ορίζονται από τις Διεθνείς τιμές Platts. Οι τιμές των προϊόντων στην αντλία δεν μεταβάλλονται ΠΟΤΕ με το ίδιο ποσοστό που μεταβάλλονται οι διεθνείς τιμές.

4. Οι χονδρικές τιμές στην Ελλάδα επηρεάζονται από τις Διεθνείς τιμές Platts των τελικών προϊόντων πετρελαιοειδών (ανατολικής Μεσογείου) και όχι από τις τιμές Platts του αργού.

5. Οι λιανικές τιμές (βενζίνης, πετρελαίου, κλπ.) ακολουθούν τις τιμές των τελικών προϊόντων Διυλιστηρίων και όχι τις τιμές του αργού (πχ. Brent).

==========================
 "O σιωπών δοκεί συναινείν"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου