Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

Η παράνομη μετανάστευση - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Τι έλεγε ο Καμμένος το καλοκαίρι για τα Hot Spot και τι λέει σήμερα;

Δάσκαλε που δίδασκες και λόγο δεν εκράτεις...
Φιλοξενούμενα Άρθρα αναγνωστών μας

Η παράνομη μετανάστευση
από το επισυναπτόμενο ξεκινήσαμε και μετά το 3,7% και την καταραμένη συγκυβέρνηση φτάσαμε στο ζοφερό σήμερα...

Έχουμε καταθέσει (μέλη της Ενώσεως των Ελλήνων), αίτηση αναίρεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας για αντισυνταγματικότητα στον νόμο περί ιθαγένειας του ΣΥΡΙΖΑ, που μετά από ενέργειες όλων μας οι ΑΝΕΛ καταψήφισαν.  Η εν λόγω εκδίκαση στο ΣτΕ έχει ορισθεί για την 10η Μαίου 2016.  Σας περιμένουμε όλους εκεί στο ΣτΕ την 10η Μαίου 2016 για ενίσχυση και συμπαράσταση.

με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

κώστας Τουρναβίτης enosistonellinon.kt@gmail.com


υ.γ.με τον νόμο ΣΥΡΙΖΑ τα παιδάκια των μεταναστών που τελειώνουν το δημοτικό σχολείο ''χρίζονται'' Ελληνόπουλα και μπορούν να ''Ελληνοποιήσουν'' και όλη την οικογένειά τους....και ΜΕΤΑ ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ.......ΚΑΙ ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ............ΚΑΙ ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ...........

Ενημερωτικό Σημείωμα
του ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Για το θέμα της Ιθαγένειας και την Αντισυνταγματικότητα του ν. 3838/2010 (νόμος Ραγκούση), μετά και την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣΤΕ)
--------------------------------------------------------------------------------------------

Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε στην Βουλή και δημοσιεύθηκε ο σχετικός Νόμος (3838/2010 ΦΕΚ 49 Α/24 Μαρτίου 2010). (Νόμος Ραγκούση).
Με τον νόμο επήλθαν  τροποποιήσεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004  ΦΕΚ Α 217/2004).
Ο κώδικας Ιθαγένειας πρόβλεπε  ως προϋπόθεση την  νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα δέκα (10) συνολικά έτη την τελευταία δωδεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης  πολιτογράφησης.
 Ο ν. 3883/2010 τροποποιώντας τον παραπάνω Κώδικα έθεσε ως προϋπόθεση την διαμονή ...
στην Ελλάδα νόμιμα για επτά (7) συνεχή έτη πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης.
Εισήγαγε επίσης δύο τρόπους απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Ο πρώτος προέβλεπε ότι «τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται και συνεχίζει να ζει στην Ελλάδα από γονείς που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα και οι δύο στη χώρα επί πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή έτη, αποκτά από τη γέννησή του την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον οι γονείς του υποβάλουν κοινή σχετική δήλωση».
Ο δεύτερος τρόπος προέβλεπε ότι «τέκνο αλλοδαπών που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι (6) τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στη χώρα αποκτά την ελληνική ιθαγένεια από τη συμπλήρωση του εξαετούς χρόνου φοίτησης».
Επίσης παραχωρούσε στους διαμένοντες στην Χώρα αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών,  το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης (του εκλέγεσθαι για τον  Α΄βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης).
Η  Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, επικυρώνοντας την υπ’ αριθμ. 350/2011 απόφαση του Δ΄Τμήματος η οποία είχε εκδοθεί επί προσφυγών που είχαν ασκηθεί  κατά του νόμου,  έκρινε Αντισυνταγματικές τις  παραπάνω διατάξεις του νόμου 3838/2010 που αφορούσαν  την αθρόα πολιτογράφηση αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στην Χώρα, καθιερώνοντας νέο τρόπο κτήσης  της Ελληνικής Ιθαγένειας και τις διατάξεις που αφορούσαν  στην παραχώρηση στους διαμένοντες στην Χώρα αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. 
  Δηλαδή, προβλέπεται χορήγηση ιθαγένειας χωρίς να εξετάζεται αν υπάρχουν πραγματικοί δεσμοί του αλλοδαπού που υποβάλλει την αίτηση πολιτογράφησης με το Ελληνικό έθνος.
Έκρινε επίσης ότι το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» επιφυλάσσεται μόνο στους Έλληνες πολίτες και δεν μπορεί να επεκταθεί και στους μη έχοντες την ιδιότητα αυτή, χωρίς αναθεώρηση της σχετικής διάταξης του Συντάγματος και ότι οι σχετικές  διατάξεις του  νόμου 3838/2010 είναι ανίσχυρες ως αντίθετες προς τα άρθρα 1, 52 και 102 του Συντάγματος.
Η απόφαση του Δ’ Τμήματος είχε διαλάβει τα εξής σχετικά: «Αθρόα πολιτογράφηση, δηλαδή απονομή της ελληνικής ιθαγένειας από ομάδες αλλοδαπών χωρίς εξατομικευμένη κρίση αλλά ευθέως βάση γενικών διατάξεων ουσιαστικού νόμου, το ελληνικό δίκαιο εγνώρισε μόνο κατά τις περιόδους ανακατατάξεων του νέου εθνικού κράτους που προέκυψε με τη σταδιακή απελευθέρωση της χώρας από την οθωμανική κυριαρχία και τις προσθήκες νέων εδαφών με διεθνείς συνθήκες», ανέφερε στην απόφασή του το ΣτΕ , επισημαίνοντας ότι μετά την διάλυση της ΕΣΣΔ για να αντιμετωπιστεί η μαζική εισροή μεταναστών στην Ελλάδα καταρτίστηκαν νόμοι που έθεταν συγκεκριμένα κριτήρια για τη διαμονή και την εργασία αλλοδαπών στη χώρα. Πλην όμως τα κριτήρια αυτά, σύμφωνα με την απόφαση, «παραβιάστηκαν στην πράξη λόγω της παράνομης εισόδου μαζικών μεταναστευτικών ρευμάτων, και είχε ως περαιτέρω συνέπεια την θέσπιση αλλεπάλληλων διατάξεων, οι οποίες «νομιμοποιούσαν» την παράνομη είσοδο, διαμονή και εργασία των αλλοδαπών».
Η  παραπάνω απόφαση είχε διαλάβει ότι η πολιτογράφηση που προβλέπει ο Ν. 3838/2010 γίνεται με βάση αμιγώς τυπικές προϋποθέσεις, όπως χρόνος νόμιμης διαμονής του αιτούντος αλλοδαπού ή της οικογένειας του, φοίτηση σε ελληνικό σχολείο επί ορισμένο χρόνο, ανυπαρξία καταδίκης για ορισμένα σοβαρά ποινικά αδικήματα και χωρίς να γίνεται εξατομικευμένη κρίση για τη συνδρομή της ουσιαστικής προϋπόθεσης του δεσμού προς το Ελληνικό  Έθνος του αλλοδαπού εκείνου που υποβάλλει αίτηση πολιτογράφησης αλλοδαπού, δηλαδή την εκ µέρους του εθελούσια αποδοχή των αξιών που συνάπτονται προς τον ελληνισµό και την εντεύθεν απόκτηση ελληνικής εθνικής συνειδήσεως
Το παραπάνω Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ είχε αποφανθεί ότι η χορήγηση ιθαγένειας σε αλλοδαπούς που διαμένουν στη χώρα μας έγινε αθρόα χωρίς να κριθούν συγκεκριμένες και εξατομικευμένες προϋποθέσεις, οι οποίες προσδιορίζονται από το Σύνταγμα και τους νόμους που για να διαφυλάξουν την εθνική ομοιογένεια του κράτους αναφέρονται, μεταξύ των άλλων και στο σταθερό κριτήριο του «δικαίου του αίματος»  (jus sanguinis), δηλαδή την καταγωγή από Έλληνες γονείς. «Επειδή, εναρμονιζόμενος ο έλληνας νομοθέτης προς τις κατά τα ανωτέρω ισχύσασες συνταγματικές διατάξεις, εμερίμνησε να διαφυλάξει την εθνική ομοιογένεια του κράτους, μεταξύ των άλλων, και δια της θεσπίσεως δικαίου ιθαγενείας, του οποίου οι ρυθμίσεις εβασίζοντο, κατ’ αρχήν, στο σταθερό κριτήριο του «δικαίου του αίματος» (jus sanguinis), δηλαδή την καταγωγή από έλληνες γονείς,».
Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ είχαν στις προγραμματικές τους θέσεις και εξαγγελίες  ως κυρίαρχο το ζήτημα της απονομής ιθαγένειας, και δέσμευση για κατάργηση του νόμου Ραγκούση, για αυτό και κατάθεσαν πρόταση νόμου την πρώτη ημέρα λειτουργίας της Κοινοβουλευτικής περιόδου, 8-7-2012 και η οποία αφορούσε την κατάργηση του νόμου 3838/2010,  ο οποίος οδηγεί στην αλλοίωση   της Εθνικής σύστασης του Ελληνικού Λαού, αλλά  και δημιουργεί πρόβλημα  και στην ίδια την ύπαρξη και  ιστορική συνέχεια του Έθνους των Ελλήνων και στην αλλοίωση των εκλογικών αποτελεσμάτων στις  εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία συνιστά αλλοίωση της έκφρασης της  πολιτικής βούλησης του Ελληνικού Λαού.
Με την ίδια πρόταση νόμου αυστηροποιούνται οι προϋποθέσεις της κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας από αλλογενείς, καθιερώνοντας διαδικασία και κριτήρια. [Αναφερόμενα ενδεικτικά όπως: Να είναι ενήλικος κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ο αιτών. Η αποποίηση της προηγούμενης Ιθαγένειάς του. Να μην συντρέχουν Στο πρόσωπο του λόγοι δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας. Αποδεδειγμένα επαρκής γνώση της Ελληνικής γλώσσας με προβλεπόμενη  διαδικασία, της Ελληνικής Ιστορίας και του Ελληνικού πολιτισμού. Διαπίστωση του άρτιου χαρακτήρα  και ήθους η επίδειξη ομαλής ένταξης στην κοινωνική ζωή της χώρας του  αιτούντα, η αξιολόγηση από τις αρμόδιες αρχές του βαθμού ενσωμάτωσής του στην ελληνική κοινωνία και η προσήλωσή του στις θεμελιώδεις αξίες  της Ελληνικής Πολιτείας  κατόπιν προφορικών συνεντεύξεων και εγγράφων δηλώσεων, ότι αποδέχεται τις αρχές του ελληνικού Συντάγματος και αποδέχεται τα Ελληνικά ήθη και έθιμα και τις Ελληνικές πολιτισμικές παραδόσεις, η άσκηση δηλωμένης και νόμιμης επαγγελματικής δραστηριότητας που του παράσχει την δυνατότητα οικονομικής αυτοτέλειας και συντήρησης, τόσο του εαυτού του όσο και των μελών της οικογένειάς του, να μην έχει εκκρεμείς οφειλές στο κράτος, να εκπληρώνει αποδεδειγμένα τις φορολογικές του υποχρεώσεις, καθώς και τις υποχρεώσεις του προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης κλπ.]


Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ  δικαιώνονται για την  θέση τους αυτή.

Αντί σχολίων βλέπε το παραπάνω σχετικό: 
Τι έλεγε ο Πάνος Καμμένος σε συνεντεύξεις του για τους Μετανάστες τον περασμένο Σεπτέμβριο πριν τις εκλογές και τι λέει σήμερα?  Τότε διέψευδε το ΓΕΣ. Σήμερα με τον Αρχηγό που διέψευδε παίρνουν το ελικόπτερο και πάνε παρέα στην ΚΩ.
Συνέντευξη στο blog kranosgr την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015
Ερώτηση
Πριν λίγες ημέρες διαβάσαμε πως το ΓΕΣ λέει ΝΑΙ υπό όρους για τη συμμετοχή του στρατού στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού - προσφυγικού. Ποια είναι η δική σας άποψη;
Απάντηση
Διαφωνώ απόλυτα. Οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρέπει και δεν επέτρεψα μέχρι τώρα να εμπλακούν στο θέμα της μετανάστευσης. Η μόνη εμπλοκή που είχαμε, ήταν για έκτακτες ανάγκες, η παροχή μόνο κάποιων συσσιτίων για λίγες μέρες. Αν έχω την πολιτική ευθύνη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν θα επιτρέψω ούτε παραχώρηση στρατιωτικών περιοχών, ούτε την εμπλοκή του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Η χρηματοδότηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι προς την Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα. Οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν επιτρέπεται από το Σύνταγμα και τους νόμους να εμπλέκονται σε τέτοιου είδους θέματα.
Σχετικά λινκ
Χθεσινό δημοσίευμα ιστοσελίδας ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ με βίντεο:
Δείτε τι είχε δηλώσει ο Πάνος Καμμένος στην Κω το Καλοκαίρι (VIDEO)
Ντοκουμέντο παρουσιάζει τα όσα δήλωσε ο υπουργός Εθνικής άμυνας κ. Καμένος σε προηγούμενη επίσκεψη του στις 21 Αυγούστου 2015 στην Κω, όταν του δόθηκε ο λόγος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.
Λίγο έως πολύ τα όσα είχε δηλώσει τότε έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα προωθεί η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα, και συγκεκριμένα με τη δημιουργία Hot spot στο νησί μας. Αφού δήλωσε χαρακτηριστικά "συμφωνώ απόλυτα με τον Δήμαρχο της Κω. Σε όποιες πόλεις δημιουργήθηκαν κέντρα υποδοχής αμέσως μετά αυξήθηκε η ροή των μεταναστών από την άλλη πλευρά".
Δείτε το απόσπασμα που ακολουθεί από τις τότε δηλώσεις του:

(ΒΙΝΤΕΟ) Ο Καμμένος δεν έλεγε «όχι» σε σταθμούς υποδοχής προσφύγων και μεταναστών…;

Την ίδια στιγμή, που ο Πάνος Καμμένος μετέβαινε στην Κω για να επιτηρήσει τα σημεία, όπου θα δημιουργηθούν οι σταθμοί υποδοχής προσφύγων και μεταναστών, αξίζει κανείς να θυμηθεί τα όσα έλεγε πριν λίγο καιρό για τα λεγόμενα hotspots.

Σημειωτέον, πως ο κ. Καμμένος έγινε δέκτης σφοδρών αποδοκιμασιών στο νησί της Κω, ενώ αναγκάστηκε να κάνει βόλτες με το ελικόπτερο Σινούκ και να προσγειωθεί σε… χωράφια για να γλιτώσει τη μήνιν των κατοίκων του νησιού, που αντιδρούν στην κατασκευή των hotspots στο νησί.
«Θέλω να σας πω τη θέση μου, που εκφράζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όχι σε σταθμούς υποδοχής, όπου δημιουργήθηκε σταθμός υποδοχής προσφύγων και μεταναστών την ίδια στιγμή αυξήθηκε η ροή προσφύγων και μεταναστών στην άλλη πλευρά», έλεγε ο Πάνος Καμμένος παλιότερα για τα hotspots.

Αναγνώστης

Κως: Η στιγμή της επίθεσης στον Πάνο Καμμένο==========================
 "O σιωπών δοκεί συναινείν"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου