Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017

Η ΕΛΣΤΑΤ ΨΕΥΔΕΤΑΙ !!! για την - δήθεν - αδυναμία Υπολογισμού των Συντάξεων! Κάτι Σοβαρό κρύβεται πίσω από τα Ψεύδη αυτά !

"Βόμβα" ΕΛΣΤΑΤ για τις συντάξεις και "άδειασμα" στο υπουργείο Εργασίας – Στον "αέρα" χιλιάδες συνταξιούχοι
- Δεν υπάρχει ο «συντελεστής μεταβολής μισθών», από τον οποίο προκύπτουν παλιές και νέες συντάξεις σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ- Το ασφαλιστικό Κατρούγκαλου ψηφίστηκε το Μάιο αλλά το αίτημα για τον υπολογισμό στη Στατιστική Υπηρεσία έγινε τον Νοέμβριο
Απίστευτο μπάχαλο με χιλιάδες συνταξιούχους να παραμένουν σε "ομηρία", περιμένοντας τον υπολογισμό των συντάξεών τους. Μετά τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, με μια ανακοίνωση "βόμβα" με την οποία "αδειάζει" την κυβέρνηση, αναφέρει πως η αδυναμία υπολογισμού των συντάξεων, δεν είναι δικό της λάθος!

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο «συντελεστής μεταβολής μισθών», τον οποίο ζητά το υπουργείο Εργασίας, δεν υπάρχει. Και δεν είναι ένας οποιοσδήποτε συντελεστής, αλλά ο μαθηματικός τύπος που απαιτείται για την έκδοση των νέων συντάξεων και τον επανυπολογισμό των παλαιών!

Αυτό σημαίνει ότι οι 65.000 συνταξιούχοι που κατέθεσαν τα χαρτιά τους για να πάρουν σύνταξη με το νέο καθεστώς, θα παραμείνουν στην… αναμονή, με μοναδικό τους έσοδο των προσωρινή σύνταξη μέχρι να βρεθεί λύση.

Στην ανακοίνωσή της η ΕΛΣΤΑΤ αναφέρει ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται στους δικούς της χειρισμούς. «Οι διαθέσιμες στατιστικές της ΕΛΣΤΑΤ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση του εν λόγω«συντελεστή μεταβολής μισθών», επειδή αυτός αποκλίνει από το «Δείκτη Κόστους Εργασίας» που καταρτίζει και δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ», αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία.

Μάλιστα, αφήνονται και σαφείς αιχμές κατά των υπουργών, καθώς αναφέρεται πως πριν συνταχθεί η συγκεκριμένη διάταξη, δεν υπήρξε συνεννόηση με την Υπηρεσία. «Η αναφορά στην «ετήσια μεταβολή μισθών, όπως προσδιορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή», στα άρθρα 8, 28 και 35 του Ν. 4387/2016, περιελήφθη στο Νόμο χωρίς όμως να έχει προηγηθεί σχετική συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ κατά τη διαδικασία σύνταξής του»...
 (βλ. στο τέλος του άρθρου το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της ΕΛΣΤΑΤ).
  
Το παρακάτω είναι Κείμενο του ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ιατρού

Η ΕΛΣΤΑΤ στην παραπάνω ανακοίνωση της ισχυρίζεται ότι ΔΕΝ μπορεί να υπολογίσει τον «ετήσιο συντελεστή μεταβολής μισθών» (*) πάνω στον οποίο στηρίζεται ο υπολογισμός των συντάξεων (παλαιών και νέων) του ν. 4387/2016 («νόμο Κατρούγκαλου»).

(*) είναι η παράγωγος (ο ρυθμός μεταβολής) της συνάρτησης των μισθών στον χρόνο (ανεξάρτητη μεταβλητή)

ΟΜΩΣ: Από στα παρακάτω στοιχεία που παραθέτω από την Έκθεση της ΤτΕ 2016 και την Έκθεση του Γραφείου Προυπολογισμού της Βουλής (ΓΠΒ), δημοσιεύονται ακριβή στοιχεία και Πίνακες της ΕΛΣΤΑΤ για το ακριβές και αναλυτικό «ετήσιοσυντελεστή μεταβολής μισθών» τα έτη 2014-17 (και φυσικά υπάρχουν και για προηγούμενα έτη).

ΤΙ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΟΒΑΡΟ ΑΥΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ?
Ιδού τα στοιχεία της ΤτΕ και του ΓΠΒ):

5.2 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σελ. 115-6, της Έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος 2016)

Σύμφωνα με τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς της ΕΛΣΤΑΤ (μη εποχικώς διορθωμένα στοιχεία), την περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2016 το σύνολο των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 4,1%, αντανακλώντας κυρίως την αξιόλογη άνοδο της μισθωτής απασχόλησης κατά 2,9% και δευτερευόντως των αμοιβών ανά μισθωτό κατά 1,2%.

Τα διαθέσιμα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η αύξηση των συνολικών αμοιβών το 2016 αντανακλά κυρίως τις εξελίξεις στον επιχειρηματικό τομέα της οικονομίας.
Υπενθυμίζεται ότι κατά το 2015 το σύνολο των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας είχε μειωθεί, παρά την αύξηση της μισθωτής απασχόλησης, με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν κατά 2,9% οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας ανά μισθωτό (βλ. Πίνακα V.9).

Τα διαθέσιμα στοιχεία για τους πρώτους εννέα μήνες του 2016 συνεπάγονται μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας μεγαλύτερη από ό,τι το 2015 και αύξηση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στο σύνολο της οικονομίας, έναντι υποχώρησης το 2015.

Στο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τα ταμειακά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, το 2016 οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης για αμοιβές προσωπικού αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 0,9% και οι δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού (ΤΠ) για συντάξεις μειώθηκαν κατά 0,6%.

Στον επιχειρηματικό τομέα, σύμφωνα με το πληροφορικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, το 2016 υπο- γράφηκαν 322 νέες επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες αφορού- σαν 158.161 μισθωτούς. Οι περισσότερες από αυτές προέβλεπαν ότι παραμένουν αμετάβλητες οι ήδη συμφωνημένες αποδοχές. 

Επίσης, υπογράφηκαν 9 κλαδικές ή εθνικές ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις (**)  καθώς και μία Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (31.3.2016), με την οποία οι κοινωνικοί εταίροι παρέτειναν την ισχύ των όρων της προηγούμενης σύμβασης (που είχε λήξει) έως το τέλος του 2016.
(**) Ενδεικτικά αναφέρονται: (α) η συλλογική σύμβαση για τις τράπεζες (16.3.2016), τριετούς διάρκειας, που προβλέπει σταθερότητα αποδοχών έως το 2018, και (β) η σύμβαση για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους (16.2.2016), που προβλέπει αμετάβλητες αποδοχές για το διάστημα 1.1.2016-31.3.2017 και αύξηση 1% από 1.4.2017.

Πίνακας V.9: Αμοιβές και κόστος εργασίας (2014-2017)
(ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές)
                                                                                             2014    2015  2016 2017
Σύνολο αμοιβών εξαρτημένης εργασίας                             -2,3     -2,2    4,1      5,1
Αμοιβές εξαρτημένης εργασίας ανά μισθωτό                     -2,1     -2,9   1,2      1,4
Παραγωγικότητα της εργασίας
(ΑΕΠ/συνολική απασχόληση)                                             0,3     -0,7   -1,5     0,5

                                                                                             2014   2015   2016 2017
Κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος                              
(σύνολο οικονομίας)                                                           -2,4     -2,2    2,7     0,9
Σύνολο αμοιβών εξαρτημένης εργασίας                             
στον τομέα της γενικής κυβέρνησης                                   -0,6    -1,8      1,0      …
Σύνολο αμοιβών εξαρτημένης εργασίας
στον επιχειρηματικό τομέα                                                  -3,3   -2,5      6,1      …
Πηγή: Για το 2014 και το 2015, ΕΛΣΤΑΤ, στοιχεία ετήσιων εθνικών λογαριασμών και μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών των θεσμικών τομέων για όλα τα μεγέθη, 14.10-18.11.2016. Για το εννεάμηνο 2016, ΕΛΣΤΑΤ, αντίστοιχα στοιχεία τριμηνιαίων λογαριασμών, 29.11.2016-25.1.2017. Για το 2017, προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

Εξάλλου, τα στοιχεία της ετήσιας ηλεκτρο-νικής καταγραφής, από το πληροφοριακό σύστημαΕΡΓΑΝΗ, του συνόλου των μισθωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (1.702.524 άτομα), τα οποία αφορούν την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2016, δείχνουν οριακή μείωση του ποσοστού των χαμηλόμισθων σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015.
Συγκεκριμένα, το 22,48% των μισθωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αμείβεται για μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση (2015: 22,45%), ενώ το 77,52% αμείβεται για πλήρη απασχόληση (2015: 77,55%), ως εξής:

Το 10,4% (2015: 9,6%) έχει αποδοχές κοντά στις κατώτατες (600 ευρώ μηνιαίως ή χαμηλότερες), το 17,1% (2015: 18,0%) έχει χαμηλές αποδοχές μεταξύ 600 και 800 ευρώ το μήνα και το 50,1% (2015: 50,0%) έχει μηνιαίες αποδοχές πάνω από 800 ευρώ.

Για το 2017 αναμένεται ότι στο σύνολο της οικονομίας οι αμοιβές των εργαζομένων θα αυξηθούν ταχύτερα από ό,τι το 2016, αντανακλώντας την ανάκαμψη της οικονομίας. Εκτιμάται ότι περισσότερο από τα 2/3 της αύξησης αυτής θα οφείλονται στην περαιτέρω άνοδο της μισθωτής απασχόλησης, ενώ σχεδόν το 1/3 θα προκύψει από ήπια βελτίωση των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας ανά μισθωτό. Καθώς ταυτόχρονα αναμένεται μικρή αύξηση της παραγωγικότητας, το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος θα εμφανίσει μεν αύξηση, αλλά αυτή θα είναι συγκρατημένη.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
Σελ. 26:

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2016, οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας ανά μισθωτό αυξήθηκαν κατά 0,9%, για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο μετά τη σημαντική αύξηση του δευτέρου τριμήνου κατά 2,7% σε ετήσια βάση. 
Το μοναδιαίο κόστος εργασίας το τρίτο τρίμηνο του 2016 αυξήθηκε για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο κατά 0,6% σε ετήσια βάση, μετά από μια πενταετία πτώσης (2011 – 2015). 
Στο πλαίσιο αυτό, η παραγωγικότητα της εργασίας υποχώρησε περαιτέρω το τρίτο τρίμηνο του 2016 κατά 0,3%, συνεχίζοντας την έντονα πτωτική της πορεία τα τελευταία χρόνια. 
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί πηγή ανησυχίας τόσο για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας όσο και για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές μεγέθυνσής της στο βαθμό που δεν οδηγεί σε συμπίεση του περιθωρίου κέρδους ώστε να αποσβεστεί η πίεση στις τιμές. 
Η σωρευτική πτώση των ανωτέρω μεγεθών την περίοδο της κρίσης αποτυπώνεται στοΔιάγραμμα 9 στο Παράρτημα του Κεφαλαίου 1 (σελ. 63)..

Σελ. 63: Διάγραμμα 9.      Αμοιβές εξαρτημένης εργασίας ανά μισθωτό
                                             Παραγωγικότητα της Εργασίας  
                                             Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας
                                            Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Η ελληνική οικονομία, 5 Ιανουαρίου 2017 και                                                             υπολογισμοί  ΓΠΚΒ
file:///C:/Users/User/Downloads/%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%B1%20%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82%20-%20%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82%202016%20(2).pdf

ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΙΑΤΡΟΣ

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της ΕΛΣΤΑΤ.

Με αφορμή την αρθρογραφία που αναφέρεται στον υπολογισμό του συντελεστή ετήσιας μεταβολής μισθών του Ν. 4387/2016 και σε δήθεν καθυστέρηση από την πλευρά της ΕΛΣΤΑΤ, διευκρινίζονται τα εξής: Η ΕΛΣΤΑΤ, ανταποκρινόμενη στο αίτημα (που υπεβλήθη το Νοέμβριο του 2016) για τον υπολογισμό του ανωτέρω συντελεστή, συνεργάστηκε με τους εκπροσώπους της Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Το συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι οι διαθέσιμες στατιστικές της ΕΛΣΤΑΤ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση του εν λόγω συντελεστή, επειδή αυτός αποκλίνει από το Δείκτη Κόστους Εργασίας που καταρτίζει και δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ. Η εν λόγω απόκλιση είχε επισημανθεί στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή και στο πλαίσιο παλαιότερου αιτήματός της προς την ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με την κατάρτιση του συντελεστή ωρίμανσης για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών, σε εφαρμογή του Νόμου 3863/2010. Σημειώνεται ότι η αναφορά στην «ετήσια μεταβολή μισθών, όπως προσδιορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή», στα άρθρα 8, 28 και 35 του Ν. 4387/2016, περιελήφθη στο Νόμο χωρίς όμως να έχει προηγηθεί σχετική συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ κατά τη διαδικασία σύνταξής του, όπως θα έπρεπε να είχε γίνει σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 7, του Στατιστικού Νόμου 3832/2010, όπως ισχύει. Η ΕΛΣΤΑΤ πρότεινε πάντως στη Γ. Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, να προβούν στη μελέτη και αξιολόγηση των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται σε άλλες χώρες, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στην ανάπτυξη, με την υποστήριξη της ΕΛΣΤΑΤ, της εθνικής μεθοδολογίας κατάρτισης του συντελεστή μεταβολής μισθών. Ως εκ τούτου, οι αναφορές ότι η ΕΛΣΤΑΤ επί εννέα μήνες εξέταζε την κατάρτιση του δείκτη είναι εκτός πραγματικότητας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 

Η ΕΛΣΤΑΤ ΨΕΥΔΕΤΑΙ: ΤΙ ΣΟΒΑΡΟ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΟΜΩΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΑΥΤΟ?

Είναι δύσκολο να πιστέψω κι εγώ ο ίδιος αυτό που αποκαλύπτω παραπάνω. Μήπως κάνω κάποιο λάθος? Δεν νομίζω, αλλά παρακαλώ ενημερώστε με εάν κάποιος ειδικός έχει γνώση και γνώμη καλύτερη εμού. Ευχαριστώ.


ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

==========================
 "O σιωπών δοκεί συναινείν"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου