Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Η τραμπάλα Τσίπρα: Μία Αριστερά την άλλη Δεξιά, μία Τούμπαλιν την άλλη Τανάπαλιν - Τι δεν κατάλαβες;


Σύμφωνα με το "Λεξικό Μπαμπινιώτη": τανάπαλιν
(αρχαία λέξη ἀνάπαλιν < ἀνὰ + πάλιν «ξανά πάλι – πίσω, ανάποδα, αντίστροφα»
και με άρθρο τὸ ἀνάπαλιν, απ’ όπου ο τύπος τανάπαλιν.

Λειτουργεί ως επίρρημα και συνεκφέρεται συνήθως με τον σύνδεσμο και : και τανάπαλιν. 

Ανάλογη –περισσότερο αρχαιοπρεπής– είναι και η χρήση τού ομορρίζου τούμπαλιν < αρχαίο τοὔμπαλιν < τὸ ἔμπαλιν) = (και) αντίστροφα [αντιστοιχεί στη λατινική φράση vice versa «σε θέση αντεστραμμένη», άρα «αντίστροφα»]


π.χ. «Οι ηγέτες πρέπει να εμπνέουν τον λαό και τανάπαλιν (και τούμπαλιν), ο λαός πρέπει να εμπνέει τους πολιτικούς»

Τι δεν κατάλαβες; =====================
 "O σιωπών δοκεί συναινείν"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου