Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2010

"To Ποντίκι": Μας ρωτάτε, σας απαντάμε...

Επιστημονική ομάδα και συντάκτες του «Π» απαντούν στα ερωτήματά σας για το ασφαλιστικό. Στείλτε τις ερωτήσεις σας στο e-mail: asfalistiko@topontiki.gr ή στο fax: 210-6898226

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η : Μητέρα τρίτεκνη, ασφαλισμένη στο Δημόσιο
Είμαι εκπαιδευτικός, πολύτεκνη, γεννημένη το 1964. Συμπληρώνω 19 χρόνια υπηρεσίας στο Δημόσιο και έχω ασφάλιση στο ΤΕΒΕ 1 έτος και 5 μήνες πριν από τον διορισμό μου .Θεμελιώνω δικαίωμα συνταξιοδότησης το 2010; Θα είναι μειωμένη ή κανονική;
Επειδή είστε ασφαλισμένη στο Δημόσιο μετά το 1983, ο χρόνος ασφάλισης που έχετε πραγματοποιήσει στον ιδιωτικό τομέα υπολογίζεται ως χρόνος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Συνεπώς, όταν ασκήσετε το δικαίωμα προς σύνταξη, θα προσκομίστε βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΑΕΕ, για να γίνει αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης, χωρίς εξαγορά. Έχετε θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις διατάξεις της διαδοχικής, στη ... συμπλήρωση 20 ετών (πλήρη 20ετία). Η σύνταξη θεωρείται κανονική και όχι μειωμένη. Σύμφωνα με τον Ν. 3847/2010, μπορείτε να παραμείνετε στην υπηρεσία σας και μετά το 2010 χωρίς να επηρεάζονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησής σας και ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξής σας.
ΕΡΩΤΗΣΗ 2η : Τρίτεκνη μητέρα καθηγήτρια
Είμαι τρίτεκνη, καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης, 46 ετών. Έχω στον ιδιωτικό τομέα 2.243 ένσημα. Διορίστηκα στη δημόσια εκπαίδευση 31.8.1999. Πότε θεμελιώνω δικαίωμα συνταξιοδότησης; Τι αναφέρει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο;
Δεν θεμελιώνετε 20ετία το 2010, οπότε στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο αναφέρεται ότι για τις τρίτεκνες καταργείται η 20ετία, όπως και το «άνευ ορίου ηλικίας», καθιερώνεται η 25ετία για άνδρες και γυναίκες και υπαγωγή στις ρυθμίσεις που ισχύουν για τις μητέρες ανηλίκων. Η εξίσωση γίνεται σταδιακά από 1.1.2011, εντός μεταβατικής περιόδου 3 ετών. Το 2011 απαιτούνται 21 έτη και όριο ηλικίας ανδρών - γυναικών το 52ο έτος. Το 2012 απαιτούνται 22 έτη και όριο ηλικίας το 55ο έτος. Το 2013 απαιτούνται 25 έτη και όριο ηλικίας ανδρών - γυναικών το 65ο έτος. Εσείς συμπληρώνετε 20ετία το 2012, οπότε απαιτούνται 22 έτη, τα οποία συμπληρώνετε το 2014. Δυστυχώς συνταξιοδοτείστε στην ηλικία των 65 ετών. Επειδή όμως θα σας δοθεί δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών ετών σπουδών και ανατροφής παιδιών, για το 2011 θα μπορέσετε να αναγνωρίσετε 3 έτη (με εξαγορά τις σπουδές) ώστε να συμπληρώσετε 21 έτη που απαιτούνται και να συνταξιοδοτηθείτε στην ηλικία των 52 ετών.
ΕΡΩΤΗΣΗ 3η : Εκπαιδευτικός 65 ετών
Είμαι εκπαιδευτικός 65 ετών. Έχω τρία χρόνια επιπλέον στρατό από ανακατάταξη. Είχα κάνει υπεύθυνη δήλωση να μην υπολογιστεί στην 35ετία για την αυτοδίκαιη απόλυσή μου. Ο χρόνος αυτός μπορεί να μετρήσει για τη συμπλήρωση της 25ετίας το 1997, ώστε να μην εξαγοράσω τη στρατιωτική μου θητεία. Με συμφέρει να παραμείνω μέχρι το 2012 στην υπηρεσία μου; Θα μειωθεί η σύνταξή μου;
Εφόσον είστε ασφαλισμένος πριν από το 1983, κάθε υπηρεσία για να αναγνωριστεί ως συντάξιμη πρέπει να εξαγοραστεί. Η στρατιωτική θητεία δεν εξαγοράζεται εάν συμπληρώνετε 25ετία το 1997, αλλά εφόσον θα συνταξιοδοτηθείτε με όριο ηλικίας 65 ετών δεν απαιτείται να εξαγοράσετε θητεία, ούτε τα 3 έτη της στρατιωτικής υπηρεσίας, εκτός αν χρειάζεται για προσαύξηση της σύνταξής σας Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, στη συμπλήρωση της 35ετίας μπορείτε να ζητήσετε παράταση παραμονής στην υπηρεσία μέχρι 3 χρόνια. Ο υπολογισμός της σύνταξης θα παραμείνει ίδιος.
ΕΡΩΤΗΣΗ 4η : Εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 55 ετών
Είμαι εκπαιδευτικός 55 ετών με έτος διορισμού το 1983. Εργάστηκα ως αναπληρωτής από το 1979, συνολικά 9 μήνες. Συνταξιοδοτικά πού ανήκω, στους πριν από το 1983; Αν είναι έτσι, ισχύει για τους εκπαιδευτικούς η συμπλήρωση των 30 ετών και ηλικίας 55 ετών; Έχω θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης; Μπορώ να συνταξιοδοτηθώ το 2011 με τους όρους που ισχύουν το 2010;
Οι εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν στο Δημόσιο πριν από την 1.1.1983, είτε ως αναπληρωτές είτε σε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου, συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις των διορισθέντων μέχρι 31.12.1982. Ισχύει για τους εκπαιδευτικούς η συμπλήρωση 30 ετών με την εξαγορά του στρατού και λήψη σύνταξης στο 55ο έτος, αρκεί τα 25 έτη να είναι χρόνια πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε μετά το 2010 όποτε θέλετε, με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τρόπου υπολογισμού της σύνταξης που ισχύουν μέχρι το 2010.
ΕΡΩΤΗΣΗ 5η : Ασφαλισμένη στο Δημόσιο μετά το 1983
Γεννήθηκα 19.9.1956, έχω 7 χρόνια στο ΙΚΑ πριν από την πρόσληψή μου, έχω 2 παιδιά ενήλικα. Προσλήφθηκα στο Δημόσιο τον 8ο του 1985. Πότε θα συνταξιοδοτηθώ;
Βάσει του νέου νομοσχεδίου, για άνδρες και γυναίκες που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο μετά το 1983 ορίζεται ως όριο ηλικίας το 65ο έτος. Η αύξηση των ορίων ηλικίας για τις γυναίκες θα γίνει σταδιακά σε βάθος τριετίας. Για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης το 2011, το όριο ηλικίας ορίζεται στο 61ο έτος, το 2012 στο 63ο και το 2013 στο 65ο έτος. Επίσης εξισώνεται το όριο ηλικίας ανδρών και γυναικών που μπορούν να αποχωρήσουν από την υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του ισχύοντος ορίου ηλικίας και να λάβουν μειωμένη σύνταξη. Το όριο αυτό ορίζεται στο 56ο έτος το 2011, στο 58ο έτος το 2012 και στο 60ο έτος το 2013. Εσείς, με βάση τα παραπάνω, συνταξιοδοτείστε στην ηλικία των 65 ετών για πλήρη σύνταξη και στο 60ό έτος για μειωμένη. Αν σας δοθεί δυνατότητα να αναγνωρίσετε 2 πλασματικά έτη, θεμελιωτικά, το 2011, ώστε να συμπληρώσετε 35 έτη το 2011, θα συνταξιοδοτηθείτε στο 61ο έτος για πλήρη σύνταξη και στο 56ο για μειωμένη.
ΕΡΩΤΗΣΗ 6η Συνταξιούχος στρατιωτικός με ανάκληση
Είμαι συνταξιούχος στρατιωτικός από τον Δεκέμβριο του 2008 με 25 χρόνια πραγματικά και 5 χρόνια πλασματικά. Η υπηρεσία μού δίνει τη δυνατότητα να ανακληθώ στην ενέργεια από την αποστρατεία ως μόνιμος για χρονικό διάστημα 3-4 ετών . Αν επανέλθω στην υπηρεσία, επειδή έχω θεμελιωμένο δικαίωμα, είναι δυνατόν να καταργηθούν τα πλασματικά χρόνια και να συνταξιοδοτηθώ έπειτα από 4 χρόνια με λιγότερα χρόνια; Το νέο ασφαλιστικό ποιους αφορά;
Το νέο ασφαλιστικό του Δημοσίου ρυθμίζει τα όρια ηλικίας για τους ένστολους των ενόπλων δυνάμεων και τα σώματα ασφαλείας. Αυτοί οι οποίοι έχουν θεμελιώσει μέχρι 31.12.2010 δεν θίγονται. Τα πλασματικά χρόνια δεν καταργούνται. Για όσους θεμελιώνουν το 2011, η υποχρέωση πραγματικής υπηρεσίας αυξάνεται κατά 1½ επιπλέον έτος. Για όσους θεμελιώνουν το έτος 2012, αυξάνεται κατά 3 επιπλέον έτη. Για το 2013, αυξάνεται κατά 4½ επιπλέον έτη και για όσους θεμελιώνουν από το 2014 και μετά, αυξάνεται κατά 6 επιπλέον έτη. Η σύνταξη καταβάλλεται στη συμπλήρωση του 60ού έτους ή στη συμπλήρωση 40 ετών. Στα 40 έτη συμπεριλαμβάνονται και τα πλασματικά.
ΕΡΩΤΗΣΗ 7η : Παραίτηση ένστολου
Αν ο ένστολος αποφασίσει να παραιτηθεί πριν από τη συμπλήρωση 24 ετών και 6 μηνών, πότε θα πάρει σύνταξη; Και αν αυτό γίνει εντός του 2010, ο υπολογισμός της σύνταξης θα γίνει με τα σημερινά δεδομένα;
Σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, η σύνταξη όσων απομακρύνονται από την ενεργό υπηρεσία με αίτησή τους ή αυτεπαγγέλτως, καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του χρόνου που αντιστοιχεί στα 35 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ή με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας. Ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης θα είναι ο ισχύων στη συμπλήρωση της 35ετίας, αφού δεν υπάρχει θεμελιωμένο δικαίωμα μέχρι 31.12.2010.
ΕΡΩΤΗΣΗ 8η : Μητέρες ανηλίκων ασφαλισμένες στο ΙΚΑ
Έχω γεννηθεί 1.1.1961, έχω παιδί το οποίο θα είναι ανήλικο όταν θα είμαι 50 ετών. Έχω 6.950 ένσημα ΙΚΑ. Με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, τι θα ισχύσει για μένα;
Μέχρι το 2010 για τις ασφαλισμένες μητέρες ανηλίκων στο ΙΚΑ ισχύει το 55ο έτος της ηλικίας και 5.500 ένσημα, η δε ανηλικότητα του παιδιού αναζητείται στο 50ο έτος. Στο νέο νομοσχέδιο το όριο ηλικίας που προβλέπεται για τη συνταξιοδότηση μητέρων ανήλικων τέκνων ασφαλισμένων στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, καθορίζεται από 1.1.2011 στο 57ο έτος της ηλικίας, από 1.1.2012 στο 60ό και από 1.1.2013 στο 65ο. Η ασφαλισμένη μητέρα ακολουθεί το όριο ηλικίας κατά τη συμπλήρωση του απαιτούμενου συντάξιμου χρόνου. Με μειωμένη σύνταξη καθορίζεται από 1.1.2011 στο 52ο έτος της ηλικίας, από 1.1.2012 στο 55ο έτος και από 1.1.2013 στο 60ό. Έχετε θεμελιώσει τον απαιτούμενο χρόνο με 5.500 ένσημα, οπότε θα συνταξιοδοτηθείτε με πλήρη σύνταξη το 2016.
ΕΡΩΤΗΣΗ 9η : Είμαι 46 ετών (28.1.1964) και ασφαλισμένη στο ΙΚΑ από 1.4.1991. Έχω ανήλικο παιδί. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ με πλήρη και πότε με μειωμένη;
Ισχύουν τα παραπάνω (της 8ης απάντησης) και σε εσάς, οπότε συνταξιοδοτείστε με πλήρη σύνταξη το 2019, 55 ετών, αφού συμπληρώσατε 5.500 ένσημα το 2009. Για τη μειωμένη σύνταξη δεν διευκρινίζουν αν ισχύει ό,τι για την πλήρη, ότι δηλαδή ακολουθείται το όριο ηλικίας κατά τη συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου. Αν πράγματι ισχύει η ίδια διάταξη με μειωμένη θα συνταξιοδοτηθείτε 50 ετών.
ΕΡΩΤΗΣΗ 10η : Ασφαλισμένος στο ΙΚΑ με βαρέα
Τι θα γίνει με τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ πριν από το 1983 με βαρέα;
Μέχρι 31.12.2010 οι ασφαλισμένοι και οι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ οι οποίοι έχουν 10.500 ένσημα, εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα συνταξιοδοτούνται στο 55ο έτος της ηλικία τους και με μειωμένη στο 53ο έτος. Στο νέο νομοσχέδιο, με τροπολογία που κατατέθηκε, θα αρχίσει να αλλάζει το καθεστώς σταδιακά από το 2015 μέχρι το 2017 και από το 57ο έτος θα φτάσει στο 60ό έτος.
ΕΡΩΤΗΣΗ 11η :Ασφαλισμένος στο ΕΤΑΠ - ΜΜΕ (ΤΑΙΣΥΤ) με ανάπηρο παιδί
Είμαι ασφαλισμένος από το 1980, γεννημένος το 1961, έχω συνολικό χρόνο ασφάλισης μέχρι σήμερα 25 έτη, 10 χρόνια στο ΙΚΑ και 15 χρόνια στο ΤΑΙΣΥΤ. Έχω ανάπηρο παιδί. Μπορώ εφόσον θεμελιώνω δικαίωμα σύνταξης να πάρω σύνταξη αργότερα; Αν δεν κάνω χρήση του δικαιώματος αυτού, ισχύει για μένα που είμαι ασφαλισμένος πριν από το 1983, η διάταξη για 35 χρόνια;
Βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3232/04 και του άρθρου 140 του Ν. 3655/08, όπως τροποποιήθηκε, το δικαίωμα της μητέρας με ανάπηρο παιδί μπορεί να ασκηθεί από τον ασφαλισμένο πατέρα, αρκεί η μητέρα να δηλώσει προς τον αρμόδιο φορέα της ότι δεν πρόκειται να ασκήσει αυτή το δικαίωμά της. Απαιτούνται 7.500 Η.Ε άνευ ορίου ηλικίας. Εφόσον το έχετε θεμελιώσει, μπορείτε να το ασκήσετε όποτε κρίνετε εσείς. Αν δεν κάνετε εσείς χρήση του δικαιώματος αυτού, εφόσον είστε ασφαλισμένος πριν από το 1983, δεν θα σας θίξει ως προς την 35ετία . Όμως αναφέρει ότι δεν θίγονται οι ασφαλισμένοι στα ειδικά ταμεία που έχουν προϋπόθεση συνταξιοδότησης 35 έτη χωρίς όριο ηλικίας. Στο δικό σας ταμείο έχετε όριο ηλικίας το 58ο έτος. Σε αυτήν την περίπτωση αναφέρει ότι το 58ο έτος αυξάνεται από το 2012 στο 59ο και 37 έτη, από το 2013 στο 60ό και 38 έτη, το 2014 60ό και 39 έτη και το 2015 60ό και 40 έτη.
ΕΡΩΤΗΣΗ 12η :Μηχανικός ασφαλισμένη στο ΤΣΜΕΔΕ
Έχω γεννηθεί το 1951 .Έχω ασφάλιση στο ΤΣΜΕΔΕ από 2.2.1983. Έχω 2.200 ένσημα ΙΚΑ (1967-1973). Πώς θα υπολογιστεί ο χρόνος του ΙΚΑ από το ΤΣΜΕΔΕ; Δικαιούμαι στην ηλικία των 60 ετών σύνταξη; Πότε και πού θα υποβάλω δικαιολογητικά;
Θεμελιώνετε δικαίωμα συνταξιοδότησης τον 10ο του 2010 με 35 έτη συνολικά ασφάλισης σε ΙΚΑ και ΤΣΜΕΔΕ και όριο ηλικίας 58 ετών. Ο χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ θα αναγνωριστεί από το ΤΣΜΕΔΕ με τις διατάξεις της διαδοχικής. Επειδή έχετε θεμελιώσει δικαίωμα και δεν επηρεάζεστε από το νέο ασφαλιστικό, μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε μετά την 1.1.2011, οπότε θα έχουν ισχύ οι νέες ρυθμίσεις της διαδοχικής. Βάσει αυτών, θα πάρετε μεγαλύτερο ποσό συμμετοχής από το ΙΚΑ για τα 2.200 ένσημα. Το τμήμα αυτό θα προστεθεί στη σύνταξη του ΤΣΜΕΔΕ. Μετά την 1.1.2011 θα διαγραφείτε από το ΤΕΕ και θα υποβάλετε δικαιολογητικά συνταξιοδότησης στο ΤΣΜΕΔΕ.
Τις απαντήσεις επιμελήθηκε η
Καλλιόπη Λιώρα, σύμβουλος σε
θέματα ασφάλισης, πρόνοιας και
σύνταξης.
==========================================
"O σιωπών δοκεί συναινείν"

1 σχόλιο:

  1. Είμαι εκ/κος και έχω 25 χρόνια στη θέση αυτή. Στο διάστημα 1983 85 έχω 500 ένσημα ΙΚΑ και στο διάστημα 1976 -79 γύρω στα 100 ένσημα ΙΚΑ.Τώρα είμαι 52 ετών και έχω 3 παιδιά πότε να υπολογίζω τη σύνταξη;
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

    ΑπάντησηΔιαγραφή