Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015

Ολη η πρόταση των δανειστών στην Ελλάδα


Την πρόταση των τριών θεσμών (Κομισιόν, ΕΚΤ και ΔΝΤ) προς τις ελληνικές Αρχές, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία, παρουσίασε τη Δευτέρα η Ανίκα Μπράιτχαρτ, εκπρόσωπος του επιτρόπου Οικονομίας της ΕΕ Πιερ Μοσκοβισί, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «μια δέσμη ουσιαστικών, ισορροπημένων και με οικονομικό αποτέλεσμα προτάσεων».

Η Μπράιτχαρτ είπε ότι οι προτάσεις των θεσμών ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ελληνικού λαού, της ελληνικής κυβέρνησης και των 18 υπόλοιπων κυβερνήσεων της ευρωζώνης, που είναι επίσης δημοκρατικά εκλεγμένες. 

Όπως ανέφερε η Μπράιτχαρτ, η πρόταση των θεσμών βασίζεται σε πέντε πυλώνες::

- Πρώτον, σε μια σημαντική και αξιόπιστη δημοσιονομική προσαρμογή. Η Ελλάδα πρέπει να δεσμευτεί να επιτυχει στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 2% του ΑΕΠ το 2016 και 3,5% ως το 2018.

- Δεύτερον, σε σημαντικά μέτρα για τη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης. Για παράδειγμα την ίδρυση ενός ανεξάρτητου φορέα φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

- Τρίτον, σε μια συντονισμένη προσπάθεια ενίσχυσης της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, μέσα από μία στρατηγική αντιμετώπισης του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

- Τέταρτον, στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που προωθούν την ανάπτυξη, όπως για παράδειγμα ο εκσυγχρονισμός της αγοράς εργασίας και η μείωση των τιμών μέσα από το άνοιγμα της αγοράς προϊόντων.

- Πέμπτον, στον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα, μεταξύ άλλων, μέσω της καταπολέμησης της διαφθοράς.

«Οι προτάσεις αυτές συνάδουν με τη δήλωση του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου και έχουν συζητηθεί εκτενώς στο πλαίσιο του Brussels Group», ανέφερε η εκπρόσωπος του Μοσκοβισί.

Αναλυτικότερα, η εκπρόσωπος της Κομισιόν ανακοίνωσε:

Σχετικά με τους δημοσιονομικούς στόχους

Οι δημοσιονομικοί στόχοι για το 2015 έχουν ήδη αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω σε σύγκριση με τις προηγούμενες δεσμεύσεις.

Απαιτείται τώρα πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα 1 % του ΑΕΠ, το οποίο είναι σημαντικά χαμηλότερο από τον στόχο του προγράμματος για 3 % του ΑΕΠ. Η μείωση είναι στην πραγματικότητα μεγαλύτερη από αυτήν που μπορεί να αποδοθεί στην επίδραση του οικονομικού κύκλου, όπως είχε συμφωνηθεί στο Eurogroup στις 20 Φεβρουαρίου.

Το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλεόνασμα αναθεωρήθηκε επίσης προς τα κάτω από 4,5 % του ΑΕΠ σε 3,5 % του ΑΕΠ. Αυτό αποτελεί σημαντική παραχώρηση. Επίσης, η προθεσμία για την υλοποίησή του στόχου αυτού αναβλήθηκε κατά δύο έτη μέχρι το 2018.

Οι στόχοι του προϋπολογισμού ενσωματώνουν επιπλέον τα ανθρωπιστικά μέτρα που εγκρίθηκαν το Φεβρουάριο του 2015. Επίσης, υποστηρίζουν σθεναρά την ανάπτυξη ενός καθεστώτος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος το 2016 για την προστασία των πλέον ευάλωτων.

Μέχρι σήμερα, οι ελληνικές Αρχές συμφωνούν με τους εν λόγω στόχους. Το ερώτημα είναι πόσο αξιόπιστες είναι οι δεσμεύσεις για την υλοποίησή τους.

Σχετικά με τις συντάξεις

Για να αποφευχθεί κάθε παρεξήγηση, η θέση ότι οι θεσμοί ζητούν να γίνουν περικοπές στις συντάξεις αποτελεί βασική παρερμηνεία των γεγονότων.

Το συνταξιοδοτικό σύστημα αποτελεί ένα από τα ακριβότερα τμήματα των δαπανών. Είναι επίσης ένα από τα ακριβότερα στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος αποτελεί μέρος των απαιτήσεων. Οι θεσμοί δεν ζητούν και δεν ζήτησαν περικοπή των συντάξεων. Η μεταρρύθμιση αυτή αφορά τη σταδιακή κατάργηση της πρόωρης συνταξιοδότησης, την παράταση της ηλικίας συνταξιοδότησης και την άρση των εσφαλμένων κινήτρων για πρόωρη συνταξιοδότηση. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει επίσης έχει ως στόχο να καταστεί το ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα οικονομικά βιώσιμο και αποτελεσματικό, με τη συγχώνευση των διαφορετικών υφιστάμενων καθεστώτων.

Οι θεσμοί, σύμφωνα με την κοινή τους αξιολόγηση, συμπέραναν ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος θα έπρεπε να αποφέρει περίπου 1 τοις εκατό του ΑΕΠ ετησίως. Η πρόταση των ελληνικών αρχών αντιστοιχούσε σε 71 εκατ. ευρώ το 2016. Ποσό που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 0,04 τοις εκατό του ΑΕΠ.

Εναπόκειται στην κυβέρνηση να προτείνει την καλύτερη λύση, υπό την προϋπόθεση ότι οι αριθμοί δεν αφήνουν κενά.

Σχετικά με τους μισθούς

Τα ίδια ισχύουν και εδώ. Είναι ανακριβές ότι οι θεσμοί ζητούν νέες μειώσεις μισθών. Ζητούν τον εκσυγχρονισμό του μισθολογίου στο δημόσιο τομέα με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο και τη διατήρηση των μισθολογικών πρακτικών στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και λαμβάνοντας επίσης υπόψη το πολύ υψηλό επίπεδο της ανεργίας στην Ελλάδα. Αυτό δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη περικοπές μισθών, αλλά μάλλον ότι οι μισθοί θα πρέπει να αυξάνονται παράλληλα με την παραγωγικότητα και τις ανάγκες ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Όπως έχει δηλώσει πολλές φορές ήδη ο Πρόεδρος Γιούνκερ, η πρόταση ανοίγει επίσης το δρόμο για τον εκσυγχρονισμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό γίνεται σωστά με τη συμμετοχή ανεξάρτητων φορέων και διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ και η ΔΟΕ.


Σχετικά με τους συντελεστές ΦΠΑ
Η Ελλάδα έχει ένα εξαιρετικά κατακερματισμένο σύστημα ΦΠΑ και όλοι συμφωνούν ότι είναι αναγκαίο και χρήσιμο να βελτιωθεί η είσπραξη του ΦΠΑ. Οι αρχές έχουν προτείνει σημαντική διεύρυνση της φορολογικής βάσης με τυπικό συντελεστή 23 τοις εκατό. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες προστασίας του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος, οι αρχές έχουν επίσης προτείνει μειωμένο συντελεστή, που θα καλύπτει περιορισμένο αριθμό εμπορευμάτων, καθώς και έναν εξαιρετικά μειωμένο συντελεστή ύψους 6 % σε έναν πολύ μικρό αριθμό ειδών. Οι θεσμοί έχουν καταστήσει σαφές ότι υπάρχει πεδίο συζήτησης επί των προτάσεων των αρχών υπό την προϋπόθεση ότι το πακέτο δεν αφήνει κενά. Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την προώθηση της ισότιμης αντιμετώπισης, η μεταρρύθμιση θα πρέπει επίσης να εξορθολογίσει τις εξαιρέσεις, και να συμβάλλει στην καταπολέμηση της απάτης και την αύξηση της συμμόρφωσης. Πρόκειται για μια δίκαια και προοδευτική δέσμη μέτρων.

==========================
 "O σιωπών δοκεί συναινείν"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου