Σάββατο, 27 Ιουλίου 2013

ΔΗΜ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ: H«ΠΩΛΗΣΗ» ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΞΕΝΑ FUNDS: ENA_ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΒΟΥ

O λόγος παρέμβασής μου στο θέμα αυτό, που ισχύει χωρίς την σημερινή του δραματοποίηση από το 2006 
(με πρώτο διδάξαντα το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων), έχει σκοπό να διώξω τον φόβο από έναν λαό που βασανίζεται με μέσον βασανισμού του τον φόβο. 

Περίεργα και οι δύο πλευρές, οι ξενόδουλοι μνημονιακοί αλλά και οι αντι-μνημονιακοί,  χρησιμοποιούν το ευαίσθητο αυτό θέμα με απαράδεκτο εκφοβιστικό τρόπο εναντίον του λαού, οι πρώτοι για να αναγκάσουν τον κόσμο να πληρώσουν τα δάνειά των στους κατακτητές τραπεζίτες, οι δεύτεροι, με έναν αχαλίνωτο λαϊκισμό, για να εκμεταλλευτούν ψηφοθηρικά την συγκυρία. Και οι δύο όμως συγκλίνουν στον Εκφοβισμό ενός Βασανισμένου Λαού…και αυτό είναι ανήθικο κι απαράδεκτο. Ιδού λοιπόν η «γυμνή» αλήθεια:
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν τιτλοποιήσει τα στεγαστικά δάνεια που έχουν δώσει, ήτοι τα έχουν κάνει τραπεζικά ομόλογα και τα έχουν δώσει σε ξένες τράπεζες ή funds, με την μορφή «εκχώρησης δανείου» (ΑΚ 455 επ.), το οποίο είναι στην ουσία «ενέχυρο δικαιώματος υπό αίρεση». Αυτές οι νομικές έννοιες σημαίνουν τα εξής: 
Οι ελληνικές τράπεζες «πούλησαν» (προσωρινά) τα ενυπόθηκα στεγαστικά ή άλλα δάνεια αυτά στις ξένες τράπεζες ή funds με την εξής συμφωνία: 
Οι ξένες τράπεζες θα «αγοράσουν» τα ομόλογα αυτά (στεγαστικά δάνεια) με έκπτωση π.χ. 60%, δηλ. για κάθε 100 ευρώ ονομαστικής αξία των ομολόγων, οι ξένες τράπεζες δίνουν δανειακό ρευστό στις ελληνικές  40 ευρώ με ένα επιτόκιο α%. Οι ελληνικές τράπεζες όμως διατηρούν το δικαίωμα να «επαναγοράσουν» τα ομόλογα αυτά από τις ξένες τράπεζες μέσα σε ένα συμφωνημένο χρονικό διάστημα π.χ. 5 χρόνια. Στο διάστημα αυτό, οι ελληνικές τράπεζες διαχειρίζονται αυτές αποκλειστικά τα στεγαστικά δάνεια, ενώ οι ξένες τράπεζες δεν μπορούν να κάνουν τίποτα (δηλ. δεν μπορούν να κάνουν κατασχέσεις ακινήτων κλπ). Εάν μετά την παρέλευση των 5 ετών, οι ελληνικές τράπεζες δεν επαναγοράσουν τα ομόλογα αυτά από τις ξένες τράπεζες, τότε τα ομόλογα αυτά περιέρχονται στην πλήρη κυριότητα των ξένων τραπεζών (δηλ. ολοκληρώνεται η εκχώρηση, ΑΚ 455) κι αυτές μπορούν πλέον να ζητάνε την εξόφλησή των απ` ευθείας από τους δανειολήπτες, να προβαίνουν σε εκτέλεση ήτοι, σε κατασχέσεις, πλειστηριασμούς κλπ. κλπ. εναντίον των δανειοληπτών ή των εγγυητών (ΑΚ 458), πάντα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο (τα λεγόμενα περί δήθεν εφαρμογής «Αγγλικού Δικαίου»  κατά την εκτέλεση από τις ξένες τράπεζες, είναι ανάξια σχολιασμού, διότι είναι έκφραση ανατριχιαστικής άγνοιας με πολύ δόση λαικισμού. Αυτά δεν είναι νομικά, αλλά μπακαλικά).
Όμως, η τελευταία αυτή εξέλιξη ποτέ δεν επήλθε από το 2006 μέχρι τώρα, ούτε θα γίνει ποτέ, διότι εάν γίνει, αυτό σημαίνει την χρεοκοπία των ελληνικών τραπεζών. Δηλ. εάν οι ελληνικές τράπεζες αφήσουν να περιέλθουν τα ομόλογα (τιτλοποιημένα στεγαστικά των δάνεια) στις ξένες τράπεζες –με έκπτωση-αυτό σημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες καθίστανται χρεοκοπημένες κατά το ποσόν την έκπτωσης. Δηλ. χρειάζονται επανακεφαλοποίηση με το ποσόν της έκπτωσης, αλλιώς χρεοκοπούν. Και η επανακεφαλοποίηση θα γίνει είτε με κούρεμα των ομολογιούχων ή των καταθετών ελλήνων πολιτών, ή με εκποίηση ακίνητης περιουσίας των τραπεζών, σε κάθε περίπτωση δηλ. πλήρης καταστροφή των τραπεζών όπως έγινε και τώρα. Ο λόγος που η παραπάνω εξέλιξη καταλήγει σε χρεοκοπία των τραπεζών αναλύεται παρακάτω για όσους ενδιαφέρονται…αυτό όμως που εδώ πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι εάν φθάσει η κατάσταση ο έλληνας πολίτης να χάσει το σπίτι του από τις ξένες τράπεζες-με τον παραπάνω...
τρόπο-αυτό θα γίνει με τίμημα και οι έλληνες τραπεζίτες να χάσουν τις τράπεζές των!...
κι αυτό δεν έγινε και δεν πρόκειται να γίνει, γιατί «χάνω το τομάρι μου μετά των αλλοφύλλων»…
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η σχέση ελληνικών και ξένων τραπεζών σε σχέση με τα τιτλοποιημένα ενυπόθηκα στεγαστικά ή άλλα δάνεια των πρώτων, είναι ένα αντίγραφο της σχέσης των ελληνικών τραπεζών Alpah, Πειραιώς κι Εθνικής, με το ΤΧΣ και το ESM. Οι τράπεζες αυτές έχουν πουληθεί στο ΕSM και το ΤΧΣ, με δικαίωμα επαναγοράς των από τους έλληνες ιδιοκτήτες των μέσα σε 5 χρόνια. Μέχρι τότε η διαχείριση των τραπεζών παραμένει στα χέρια των παλαιών αφεντικών των, εκτός της Eurobank που πέρασε ολοκληρωτικά κι οριστικά στον ESM και το ΤΧΣ για να πουληθεί σε ξένο ιδιώτη.

Συμπέρασμα: Η παραπάνω εκχώρηση των δανείων από τράπεζες σε άλλες τράπεζες, είναι μια τακτική που χρησιμοποιείται παντού και πάντα και δεν υπάρχει λόγος να τρομοκρατούμε περισσότερο έναν ήδη φοβισμένο λαό…αυτός απ` αυτό που πρέπει να φοβάται είναι η συνέχιση της βίαιης κατάκτησης του Έθνους από ξένους κατακτητές και έλληνες προδότες.

Συμπλήρωμα πρώτο: Γιατί η οριστική πώληση των τιτλοποιημένων δανείων των ελληνικών τραπεζών σημαίνει και την χρεοκοπία των:

Όταν μια τράπεζα δίνει δάνειο 100 ευρώ, το εγγράφει και ως κατάθεση στο όνομα του δανειολήπτη (και το ποσό αυτό καταγράφεται ως «υποχρέωση» της τράπεζας, γι αυτό όλα τα δάνεια κατατίθενται σε καταθετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς από όπου εξυπηρετούνται), αλλά ταυτόχρονα και ως «απαιτήσεις» της 100 ευρώ δηλ. ως προσδοκόμενες μελλοντικές εισπράξεις του κεφαλαίου 100 ευρώ σύν τους τόκους (το κέρδος της τράπεζας). Οι «απαιτήσεις» πρέπει πάντα να είναι ισόποσες των «υποχρεώσεων». Εάν λοιπόν οι ελληνικές τράπεζες χάσουν οριστικά, στα χέρια των ξένων τραπεζών, τα δάνεια που τους έχουν δώσει (τις «απαιτήσεις» των) στο 50%, τότε ενώ οι «υποχρεώσεις» των μένουν στα 100 ευρώ, οι «απαιτήσεις» των κατεβαίνουν στο 50 ευρώ….κι αυτό σημαίνει είτε ανακεφαλοποίηση κατά 50 ευρώ, ή χρεοκοπία.

Συμπλήρωμα δεύτερο: Ιδού ο όρος στα συμβόλαιο της Eurobank που επιτρέπει την εκχώρηση των δανείων σε ξένες τράπεζες:

α) Συμφωνείται ότι το Δάνειο μπορεί να μεταβιβαστεί σε διάδοχο ή σε δικαιούχο εκχωρημένου δικαιώματος της Τράπεζας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του/των Οφειλέτη/τών / Εγγυητή/ων (Εκχώρηση, ΑΚ 455-ΠΩΛΗΣΗ)      
β) Επίσης η διαχείριση του λογαριασμού του Δανείου μπορεί να μεταβιβαστεί σε νόμιμο αντιπρόσωπο (Έκταξη, ΑΚ 876, 880),
διάδοχο ή δικαιούχο Εκχωρημένου δικαιώματος της Τράπεζας, με προηγούμενη ειδοποίηση του/των Οφειλέτη/τών/ Εγγυητή/τών
χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη συναίνεσή του/ους.

Links για σημαντικά νομικά θέματα ληξιπρόθεσμων δανείων, διαφόρων τραπεζών:

 http://zoidosia.blogspot.gr/2012/12/blog-post.html (για Eθνική, Πειραιώς, Alpha)
Που θα με βρείτε:

www.zodiosia.blogspot.com (το blog μου)


Διευκρίνιση: Όσα αναφέρονται στο κείμενο για την Eurobank, ισχύουν μόνο γι αυτή γιατί είναι η μόνη από τι 4 «μεγάλες» τράπεζες που πτώχευσε ολοκληρωτικά και περιήλθε εξ` ολοκλήρου στην κυριότητα και διαχείριση του ΤΧΣ και του ESM, σύμφωνα με τον ν.3864/2010 και υπουργ. απόφαση 38/9.11.2012. Για τις άλλες τράπεζες ισχύουν ακόμα σοβαρότερα νομικά θέματα που μπορείτε να τα δείτε στα παρακάτω links:

Links για σημαντικά νομικά θέματα ληξιπρόθεσμων δανείων, διαφόρων τραπεζών

 http://zoidosia.blogspot.gr/2012/12/blog-post.html (για Eθνική, Πειραιώς, Alpha)
Δημ. Αντωνίου, τηλ. 22210-62743 

==========================
 "O σιωπών δοκεί συναινείν"

4 σχόλια:

 1. Νομιζω σας διαφευγει το γεγονος οτι οι "ελληνες " τραπεζιτες ,το πιο πιθανο ειναι οτι συμμετεχουν και σε αλλες δραστηριοτητες ,funds,etc.ακομα και σε ξενες τραπεζες .....Δεν υπαρχει εθνικη ταυτοτητα στον πλουτο ,αυτο ειναι λαικιστικη και λιγο ανοητη να μου επιτραπει να πω προσεγγιση.Ο στοχος αν ειναι η αλλαγη ιδιοκτησιας της ελληνικης γης,τοτε ειτε τωχευσουν ειτε οχι οι "ελληνικες" τραπεζες,ειναι αδιαφορο για τον πολιτη που θα ζασει το σπιτι του.Το εκβιαστικο διλλημα οτι αν πτωχευσουν τους πολιτες θα πτωχευσουν και οι ιδιοι ,δεν υπαρχει κανενα στοιχειο που να το στηριζει.Πως να ξερει κανεις που επενδυουν οι πλουσιοι της χωρας αυτης?.Ο εφυσηχασμος ,νομιζω ειναι λαθος.Οι πολιτες κινδυνευουν αμεσα και οχι μονο οσοι χρωστανε τωρα στις τραπεζες .Συντομα θα φτασουν την κατασταση το σημειο να συσσωρευονται τοσοι φοροι στην ιδοκτησια ,που ακομα και αν δουλευεις ,και δεν χρωστας το σπιτι σου,να μην μπορεις να το κρατησεις.Εγω αυτο βλεπω να γινεται.ιατι ?δεν ξερω,σιγουρα αυτοι που σχεδιαζουν ολα αυτα κατι εχουν στοχο.και δεν ειναι σιγουρα το κοινο καλο.....μην εφυσηχαε κανεις.ο πολεμος μολις αρχισε.Συντομα θα χρειαστει μαχη σωμα με σωμα με τους υπαλληλους/προδοτες/βοηθους των πλουσιων (σωματα ασφαλειας,σεκιουριτι ιδιωτικα,εταιρειες εισπραξης χρεων,κλπ).Δειτε ισπαβνια,την αμυνα που κανουν οι πολιτες.δειτε τι εγινε στην αργεντινη στην διαρκεια του ΔΝΤ.Επειδη δεν προκειται να σταματησουν αυτοι ,επειδη ο λαος κοιμαται ,θα φτασουμε συντομα εκει.και δυστυχως επειδη κοιμομαστε,δεν θα υπαρχει καμμια γραμμη αμυνας.ουτε συμμαχοι.θα ειμαστε καθενας μονος του.και οσοι νομιζουν οτι τα παραλεω,μακαρι ναχουν δικιο....μακαρι.και για μενα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο όρος στα συμβόλαιο της Eurobank που επιτρέπει την εκχώρηση των δανείων σε ξένες τράπεζες είναι μήπως καταχρηστικός και αντισυνταγματικός ?
  Για στεγαστικό μου δάνειο από το Ταχ Ταμιευτήριο (μέχρι σήμερα ενήμερο) ο αρμόδιος του Ταχ Ταμ με ενημέρωσε προ 3 μηνών ότι το Ταχ Ταμ δεν έχει κάνει τιτλοπιοιήσεις και εκχωρήσεις στεγαστικών. Βέβαια δεν απέκλεισε αυτό να γίνει αργότερα.
  Δεν θα μπορούσα με ένα εξώδικο μου να απαιτήσω ενημέρωση ως προς την τύχη του δανείου μου εφ' όσον αυτό θα άλλαζε τον αντισυμβαλλόμενο μου στην δανειακή μου σύμβαση ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Παρακαλούμε για ερωτήσεις / διευκρινήσεις επικοινωνήστε με τον κ.Αντωνίου.

  Ο ιστοχώρος μας είναι μία ελεύθερη διαδικτυακή φωνή πολιτικού στοχασμού, δεν εμπλέκεται προσωπικά σε ατομικά και εξειδικευμένα θέματα, ούτε δίνει προσωπικές συμβουλές, ασκεί καλόπιστη κριτική, αρθρογραφεί επώνυμα και φιλοξενεί επιλεγμένα άρθρα επώνυμων συντακτών που θεωρεί ότι εκφράζουν και ενδιαφέρουν τους περισσότερους φίλους αναγνώστες μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μακάρι να διαγραφούνε τα δάνεια τουλάχιστον τα στεγαστικά που η στέγη είναι ότι πιο ιερό στην αξιοπρεπή ζωή του ανθρώπου.
  Οι αλήτες και λήσταρχοι πολιτικοί, τραπεζίτες και δημοσιογράφοι έχουν εξοντώσει τον ελληνικό λαό ενήργησαν σαν προδότες και χρήζουν εκτέλεση για εσχάτη προδοσία.
  Τώρα που χάνουν τις καρέκλες συνεχίζουν να εμφανίζονται με θράσος και κακομοιριά και να παραδέχονται ως θεατρίνοι ότι έπραξαν και λάθη και ΘΑΑΑΑΑ τα διορθώσουν. Όχι άλλη ανοχή σε αυτούς που δοκιμάστηκαν. Οι νέοι να τους τιμωρήσουν προς παραδειγματισμό και να αποκαταστήσουν τις αδικίες. Αυτή θα είναι και η απόδειξη.
  Αλλά όχι να διαγραφούνε αυτά τα δάνεια μόνο της πλήρης αδυναμίας Θα είναι πάλι αδικία στο μέγιστο. Γιατί και αυτός ο ευσυνείδητος που στερείται πολλά βασικά όπως διατροφή και θέρμανση για να είναι συνεπής στα δάνεια του και χρέη θα πρέπει και αυτός να διευκολυνθεί επιτέλους στο μέγιστο. Εγώ πήρα δάνειο 40.000 για να συμπληρώσω την αγορά μοναδικής και κύριας κατοικίας αξίας 170.000. Σε τεντωμένο σχοινί ζω από τότε που άρχισαν οι περικοπές μισθών (από 1500 έπεσα στα 900) και δυσβάσταχτοι φόροι κοιτώντας να είμαι συνεπής στις δόσεις οφειλών με ρυθμίσεις κ.λπ Δηλαδή εάν γίνει και άλλο περικοπή και αδυνατώ πλέον να πληρώνω τις δόσεις σημαίνει θα χάσω το σπίτι και τα 130.000 που έβαλα από την τσέπη μου. Πήρα το δάνειο με σκοπό ότι σε 2 χρόνια θα έβγαινα στη σύνταξη όπως και έπραξα και θα έπαιρνα το εφάπαξ 50.000 ώστε να αποπληρώσω το δάνειο. Αυτό μας το κόψανε 48% που μένουν 26.000 μας δώσανε τα 12.000 και το υπόλοιπο μας λένε θα το πάρουμε το 2020 και ανάλογα αν έχουν λεφτά τα ταμεία. Αυτό είναι ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ή όχι.
  Τα τεράστια δάνεια στους μεγαλοοφειλέτες του κεφαλαίου όμως χαρίζονται άνετα σιωπηλά και καλούμαστε πάλι εμείς να πληρώσουμε και αυτά. Πληρώνουμε εις διπλούν. Γίνανε οι περικοπές μισθών ως εισφορά αλληλεγγύης - για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών - και συνεχίζουν οι τράπεζες να μας πιέζουν για την πληρωμή των δανείων την στιγμή που δεν περισσεύει ούτε για θέρμανση από τους δυσβάσταχτους φόρους. Ζούμε ότι πιο αισχρό έχει συμβεί από πλευρά πολιτικής ζωής και κυβερνήσεων . Το λιγότερο είναι η φυλακή. Μακάρι να εκτελεστούν. Υγεία δεν υπάρχει, δικαιοσύνη επίσης, Αυτά είναι για τους έχοντες μόνο. Οι προδότες πουλήσανε τη χαμηλή και μεσαία τάξη στο κεφάλαιο και την χώρα στους Γερμανούς. Ας πούμε εμείς το ΟΧΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή