Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014

Η Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα στο πρόγραμμα EXTRA - EXPO

Η Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα EXTRA-EXPO (“from EXTRAction to EXPOsition: a journey on how rocks become masterpieces”, δηλαδή «από την εξόρυξη στην έκθεση: ένα ταξίδι στο πως οι πέτρες γίνονται αριστουργήματα»), το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας, στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων «έργα συνεργασίας για την ενίσχυση του διακρατικού τουρισμού που βασίζεται στην ευρωπαϊκή και την πολιτιστική και βιομηχανική κληρονομιά».
Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 18 μήνες, από την 1η Αυγούστου 2014 έως την 31η Ιανουαρίου 2016.
Το έργο στοχεύει στη δημιουργία και την προώθηση μιας νέας διακρατικής τουριστικής διαδρομής που θα βασίζεται σε μια κοινή πολιτιστική και βιομηχανική κληρονομιά: την ευρωπαϊκή αλυσίδα του μαρμάρου. Το έργο θα συμβάλει στη διαφοροποίηση και βελτίωση της ποιότητας της ευρωπαϊκής τουριστικής προσφοράς, δίνοντας αξία σε ένα συγκεκριμένο τομέα του τουρισμού με ευρεία αναπτυξιακή δυναμική και αξιοποιώντας την κοινή πολιτιστική και βιομηχανική κληρονομιά.
Οι εμπλεκόμενες χώρες (Ιταλία, Βέλγιο, Ελλάδα, Πορτογαλία και Ισπανία) έχουν μια μακρά και σημαντική παράδοση που σχετίζεται με την εκμετάλλευση αυτού του πολύτιμου λίθου. Οι επιλεγμένες περιοχές των χωρών αυτών, χαρακτηρίζονται από την παρουσία λατομείων για την εξόρυξη διαφορετικών ειδών μαρμάρου που χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς (από την αρχιτεκτονική μέχρι τη γλυπτική ή την εσωτερική διακόσμηση).
Όλες οι δραστηριότητες, έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε γίνει κατανοητό πώς η υπάρχουσα κληρονομιά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και να αξιοποιηθεί καλύτερα για τουριστικούς σκοπούς.


========================== "O σιωπών δοκεί συναινείν"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

To μπλόκ " Στοχσμός-Πολιτική" είναι υπεύθυνο μόνο για τα δικά του σχόλια κι όχι για αυτά των αναγνωστών του...Eπίσης δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχεται από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη.