Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Το "ολίσθημα Καμμένου" και η ταφόπετρα στη ΣΤΥΑ

31-01-17 Ενημέρωση υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) σχετικά με τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018.
Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ. Φ.900/123/300065/Σ.6946/1-12-2016 έγγραφο του Τμήματος Εθνικής & Στρατιωτικής Εκπαίδευσης ΓΕΕΘΑ.

Σχετικά με την λειτουργία Τμημάτων και Σχολών των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και την ενημέρωση των μαθητών της Γ΄ τάξης ημερησίων ΓΕΛ σχολικού έτους 2016-2017, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Παύουν να λειτουργούν και να δέχονται υποψηφίους η Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), η Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) και η Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) και ιδρύεται σύμφωνα με το Νόμο 4407/2016 (ΦΕΚ134-Α΄) η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), στην οποία συγχωνεύονται οι προηγούμενες Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) της Πολεμικής Αεροπορίας.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου πραγματοποιήθηκαν νέες αλλαγές στο Μηχανογραφικό δελτίο 2017 και αφορά όλους τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017.
Ενημέρωση υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) σχετικά με τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018.
Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ. Φ.900/123/300065/Σ.6946/1-12-2016 έγγραφο του Τμήματος Εθνικής & Στρατιωτικής Εκπαίδευσης ΓΕΕΘΑ.
Σχετικά με την λειτουργία Τμημάτων και Σχολών των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και την ενημέρωση των μαθητών της Γ΄ τάξης ημερησίων ΓΕΛ σχολικού έτους 2016-2017, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:
Παύουν να λειτουργούν και να δέχονται υποψηφίους
η Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ)
η Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ)
η Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ)
και ιδρύεται σύμφωνα με το Νόμο 4407/2016 (ΦΕΚ134-Α΄) η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), στην οποία συγχωνεύονται οι προηγούμενες Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) της Πολεμικής Αεροπορίας.
Στη ΣΜΥΑ, θα λειτουργούν τρεις (3) κατευθύνσεις, ως εξής:
1. ΣΜΥΑ / Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης
2. ΣΜΥΑ / Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
3. ΣΜΥΑ / Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης
Στο Μηχανογραφικό Δελτίο ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 για την εισαγωγή σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα συμπεριληφθούν και οι τρεις (3) κατευθύνσεις της ΣΜΥΑ, ώστε οι υποψήφιοι σε αυτή να μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή τουλάχιστον σε μια (1) κατεύθυνση της Σχολής.
Η ΣΜΥΑ και για τις τρεις (3) κατευθύνσεις θα συμπεριληφθεί στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών) σύμφωνα με την αριθμ. Φ.253/6396/Α5/13-1-2017 (ΦΕΚ 151- τ.Β΄-25-1-2017) Υπουργική Απόφαση .
Οι λοιπές Στρατιωτικές Σχολές παραμένουν ως έχουν.
Τί ορίζει η διάταξη για το 10% στις Πανελλήνιες 2017:
Σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου που έχει κατατεθεί στη Βουλή

4. α) Η παρ. 33 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4342/2015 (Α’143), αντικαθίσταται ως εξής:

«33. Οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε Τμήμα, Σχολή ή Εισαγωγική Κατεύθυνση των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι., Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, εφόσον έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕΛ ή ημερήσιων ΕΠΑΛ, μπορούν να μετέχουν για την εισαγωγή τους στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, στα ειδικά μαθήματα και στις πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το δικαίωμα αυτό δεν αφορά τους υποψηφίους που συμμετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας θέσεις επιπλέον αριθμού εισακτέων και ασκείται το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης στα ως άνω πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται σε ποσοστό 60% για τους συμμετέχοντες στις εν λόγω εξετάσεις το αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό 40% για όσους έχουν συμμετάσχει στην εξεταστική διαδικασία δύο έτη πριν από το έτος υποβολής νέου μηχανογραφικού χωρίς νέα εξέταση.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων καθώς και των συναρμόδιων Υπουργών, όπου απαιτείται, καθορίζονται τα ειδικότερα ποσοστά επί του αριθμού των εισακτέων ανά κατηγορία».

β) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται από το σχολικό έτος 2016-2017


www.onalert.gr

Σχόλιο: Αντί μνημοσύνου:

Έμβλημα

«Σωφρονείν τε καί ευτακτείν» Ξενοφών, Απομνημονεύματα, 3.5.21 (Nα είστε σώφρονες και ευπειθείς) Kαί μήν εν γε τοις στρατιωτικοίς, έφη, ένθα μάλιστα δει σωφρονείν τε καί ευτακτείν καί πειθαρχείν, ουδενί τούτων προσέχουσιν.
Διάλογος του Σωκράτη για τα προσόντα του γενναίου στρατηγού. Ο Σωκράτης προς τον Περικλή: Δεν πρέπει λοιπόν νά στεναχωρείσαι, είπε, νομίζοντας ότι τάχα οι Aθηναίοι δέν είναι ευπειθείς στην τήρηση των νόμων. Kαι όμως στα στρατιωτικά, είπε, όπου προ πάντων πρέπει να σωφρονούν και να ευπειθούν και να πειθαρχούν (οι Aθηναίοι), αντιθέτως, δεν δίνουν καμία προσοχή. (Mετάφρ. Bιβλιοθ. Παπύρου, αρ. 13, από E. Παντελάκη).
Το έμβλημα της ΣΤΥΑ αποτελείται από σύνθεση απεικονιζόμενη επί ασπίδας. Στο άνω μέρος της ασπίδας αναγράφεται το αρχαίο ρητό του μεγάλου ιστορικού Ξενοφώντα: «Σωφρονείν τε και ευτακτείν» (σε ελεύθερη απόδοση «Να είσθε σώφρονες και ευπειθείς»). Το υπόλοιπο της ασπίδας καταλαμβάνει το έμβλημα που διακρίνεται σε δύο τμήματα, δεξιό και αριστερό. Στο αριστερό ήμισυ απεικονίζεται το μισό ελληνικό εθνόσημο, που φέρεται στις πλευρές της ατράκτου και στις πτέρυγες των μαχητικών αεροσκαφών και των ελικοπτέρων της ΠΑ, καθώς και μια αναμμένη δάδα, που συμβολίζει την αέναη μετάδοση της γνώσης. Αυτά βρίσκονται σε γαλάζιο φόντο, που συμβολίζει την ελληνικότητα και το χρώμα των ουρανών μας. Το δεξιό ήμισυ απεικονίζει δύο όργανα, ένα τρίγωνο και ένα διαβήτη / γωνιόμετρο, που συμβολίζουν την τεχνική υπόσταση της ΣΤΥΑ, καθώς και μια έλικα που συμβολίζει την πτητική μηχανή επί της οποίας εφαρμόζονται όλες οι απαιτούμενες στην Σχολή γνώσεις. Αυτό το ήμισυ του εμβλήματος είναι κόκκινου χρώματος, καθώς με τον τρόπο αυτό συμβολίζεται το αίμα των αποφοίτων της ΣΤΥΑ που έπεσαν για την Πατρίδα.

Θέση

Η φυσική έδρα της Σχολής από το 1946 έως το 1999 ήταν το Αεροδρόμιο Δεκέλειας. Μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1999 η Σχολή φιλοξενήθηκε στην 128 ΣΕΤΗ στο Καβούρι. Σήμερα λειτουργεί στην Ιστορική της έδρα στην Α/Β Δεκέλειας, όπου και υλοποιείται η Ακαδημαϊκή, η Στρατιωτική και η Αθλητική Εκπαίδευση και φυσικά στο χώρο της Αεροπορικής βάσης υπάρχουν οι Εγκαταστάσεις διαμονής και σίτισης των μαθητών.

Υπαγωγή

Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ)

Γενικά

Το Ελληνικό πνεύµα δηµιουργικό και πάντοτε πρωτοπόρο, συνέλαβε με το µύθο του Δαίδαλου την πρώτη προσπάθεια του ανθρώπου να κατακτήσει τους ουρανούς µε τον πρώτο Αεροπόρο, τον Ίκαρο. Χιλιάδες χρόνια αργότερα Έλληνες τεχνικοί, οδηγούµενοι από τις ίδιες ανησυχίες µε αυτές του Δαίδαλου και χωρίς να έχουν αξιόλογη πείρα, συντηρούσαν τα πρωτόγονα Αεροσκάφη της εποχής τους, τα οποία για πρώτη φορά στην παγκόσµια ιστορία Έλληνες Αεροπόροι χρησιµοποίησαν για πολεµικές αποστολές, κατά την διάρκεια των Βαλκανικών πολέµων.
Στα χρόνια που ακολούθησαν και ιδιαίτερα από το 1930 µέχρι και το 1950, οι απόφοιτοι των διαφόρων Τεχνικών Σχολών, προσέφεραν σηµαντικές υπηρεσίες στην Πολεµική Αεροπορία. Οι Τεχνικοί αυτοί έβαλαν τις βάσεις πάνω στις οποίες στηρίχτηκε η ίδρυση της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωµατικών Αεροπορίας, η οποία λειτουργεί από το 1949 και παραδίδει στην Αεροπορία κάθε χρόνο µόνιμα στελέχη οκτώ διαφορετικών τεχνικών ειδικοτήτων.
Η υψηλή τεχνολογία των αεροσκαφών και των µέσων εδάφους της Πολεµικής Αεροπορίας απαιτεί Τεχνικούς µε γνώσεις υψηλού επιπέδου. Στην πρόκληση αυτή η Σχολή ανταποκρίνεται µε αποφασιστικότητα βελτιώνοντας διαρκώς τα εκπαιδευτικά της προγράμματα, τις μεθόδους διδασκαλίας καθώς και τα εκπαιδευτικά μέσα που διαθέτει. Έτσι τα στελέχη τα οποία αποφοιτούν από την ΣΤΥΑ διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και προετοιµασμένοι κατάλληλα, για να επανδρώσουν αποτελεσµατικά τις Μονάδες στις οποίες τοποθετούνται και να εκπληρώσουν το καθήκον τους στην Πατρίδα ως Στρατιώτες και ως Τεχνικοί.

Αποστολή

Αποστολή της Σχολής, είναι η εκπαίδευση Τεχνικών Υπαξιωματικών άρτια καταρτισμένων, ώστε να είναι ικανοί να ανταποκριθούν με επιτυχία στις ιδιαίτερα αυξημένες υποχρεώσεις και στα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν μέσα σε ένα υψηλό τεχνολογικά φορέα που είναι η Πολεμική Αεροπορία.

Οργάνωση

Η  ΣΤΥΑ είναι ανεξάρτητη Μονάδα της ΠΑ (ισότιμη με Σμηναρχία) και υπάγεται στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ)
Η οργάνωση και λειτουργία της ΣΤΥΑ διέπεται από τον Κανονισμό της Πολεμικής Αεροπορίας  ΚΠΑ / Β-21 / Ιανουάριος 1990 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’αρθμ.36, της 25-1-90 (τεύχος δεύτερο), όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 699/ 24-4-15 (τριετής φοίτηση).
https://www.haf.gr/career/academies/stya/


Επιστολή προς τον υπουργό εθνικής άμυνας για τα προβλήματα που έχει η  41η & 42η Σειρά ΣΤΥΑ, έστειλε ο Σύνδεσμος Εν Ενεργεία Στελεχών αεροπορίας.

Στην επιστολή αναφέρουν: 

Καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες προβληματισμών και εύλογων ερωτηματικών από συναδέλφους των σειρών της 41ης & 42ης Σειράς ΣΤΥΑ. Βάση των συνδυαστικών διατάξεων των Ν.2439/1996 & Ν.3883/2010, οι δύο αυτές σειρές, θα έχουν στο μέλλον μια εξόχως δυσμενέστερη (βραδύτερη) εξέλιξη σε σχέση με τις προγενέστερες Σειρές, καθώς και με τις νεότερες αυτών. 

Η πρόθεση του νομοθέτη στον Ν.3883/2010 για επέκταση παραμονής στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού, πρέπει να αφορά, με βάση το πνεύμα του νόμου και την κατά έννοια ερμηνεία του, τους αποφοίτους ΑΣΣΥ που θα κάνουν χρήση του ευεργετήματος της προαγωγής στον βαθμό του Ανθυποσμηναγού στα 19 έτη υπηρεσίας, σε όσους δηλαδή το νέο θεσμικό πλαίσιο (Ν.3883/2010) μειώνει το χρονικό όριο με το οποίο που θα γίνονται Ανθυποσμηναγοί οι εξ ΑΣΣΥ προερχόμενοι Αξιωματικοί. Αυτό αφορά ξεκάθαρα την 43η Σειρά ΣΤΥΑ και εντεύθεν (κατάταξη μεταγενέστερα του έτους 1991). 

Οι προηγούμενες όμως Σειρές έως και την 42η ΣΤΥΑ (κατάταξη έως 1990), προήχθησαν στον επόμενο βαθμό (του Ανθυποσμηναγού) μόλις συμπλήρωσαν τα 20 έτη υπηρεσίας με βάση τον Ν.2439/1996, και όχι στα 19 έτη όπως προβλέπει ο Ν.3883/2010. Αυτό έχει ως δυσμενή συνέπεια οι σειρές 41 κ 42 ΣΤΥΑ να γίνονται Επισμηναγοί στα 35 έτη υπηρεσίας, όταν όλες οι υπόλοιπες σειρές θα έχουν γίνει ή θα γίνονται στα 34 έτη υπηρεσίας ή και νωρίτερα.
Συμπερασματικά, οι Σειρές 41η – 42η ΣΤΥΑ κρίνονται και προάγονται με δύο μέτρα και δύο σταθμά, με τις συνδυαστικές διατάξεις των παραπάνω δύο νόμων, επί το δυσμενέστερο κατά περίπτωση σενάριο, είτε εμπίπτοντας σε κάποια διάταξη του παλαιού νόμου, είτε σε κάποια άλλη αντίστοιχη του νέου νόμου. 

Ως Σύνδεσμος θα θέλαμε να σας επικαιροποιήσουμε ότι η πλειοψηφία των θεμάτων που αναδεικνύουμε ως ΣΕΕΝΣΑ, αφορούν θέματα που δεν επιβαρύνουν οικονομικά στο ελάχιστο την Υπηρεσία και πάντα ως γνώμονα έχουν το δίκαιο των συναδέλφων, μετά από αξιολόγηση και ενδελεχή έρευνα.

Αυτή η άνιση μεταχείριση προσωπικού από την ‘’αστοχία’’ του νομοθέτη, όπως γίνετε εύκολα αντιληπτό, δυσχεραίνει ψυχολογικά την καθημερινότητα των συναδέλφων που ανήκουν στις σειρές 41-42 ΣΤΥΑ, οι οποίοι περιμένουν χρόνια τη δικαίωση τους.

Κύριε Υπουργέ, ευελπιστούμε ότι το δίκαιο αίτημα που σας γνωστοποιούμε σήμερα, θα κριθεί από μέρους σας ευμενώς και θα συμπεριληφθεί στο κείμενο νομοσχέδιο που πρόκειται να ψηφιστεί προσεχώς, ώστε να αρθεί αυτή η καταφανής αδικία.

Η Διμοιρία Επιδείξεων της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) έλαβε μέρος στο διεθνές φεστιβάλ Στρατιωτικών Μπαντών Spasskaya Tower 2012 που πραγματοποιήθηκε στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας από 1 έως 8 Σεπτεμβρίου 2012.


Σχόλιο: Δυστυχώς μία στρατιωτική σχολή που ήταν η ραχοκοκαλιά της Π.Α. έπαψε να υπάρχει ως όνομα. 

Βέβαια η  νέα ονομασία ίσως να επιτύχει πολλά περισσότερα.

Οι απόστρατοι το βλέπουμε ως μία ζωντανή κηδεία για την σχολή μας και την μακρόχρονη διαδρομή της. 

Βλέπε σχετικά; http://sastya.gr/

Για όλους εμάς τους απόφοιτους θα παραμένει "εν ζωή" έως να πάψουμε να υπάρχουμε.

Σημ: ΔΕΝ θα γράψω τίποτα προς το παρόν - επιφυλάσσομαι για κάποια άλλη φορά - χωρίς ψυχική φόρτιση και με ηρεμία.

Νάσος Ζαγγογιάννης

==========================
 "O σιωπών δοκεί συναινείν"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου