Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ blogger για τις 18-4-2018


Ευχαριστώ τους καλούς φίλους μου για την παράκλησή μου να μην υποβάλλουν ερωτήσεις -
Τα υπόλοιπα στην κατάλληλη ώρα, αν και εφόσον πάνε όλα καλά.
Η τελευταία μέρα θα είναι η 18-4-18, η ημερομηνία που σταματώ κάθε διαδικτυακή δραστηριότητα μέχρι να ξεπεράσω ένα πρόβλημα υγείας (προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση).

Ringrazio i miei buoni amici per la mia richiesta di non farmi domande - Il resto al momento giusto, se tutto va bene.
L'ultimo giorno sarà 18-4-18, la data in cui smetterò ogni attività su internet fino a quando non supererò un problema di salute (chirurgia pianificata).

I thank my good friends for my request not to ask me questions - The rest at the right time, though if everything goes well.
The last day will be 18-4-18, the date I stop every internet activity until I overcome a health problem (scheduled surgery).


=====================
 "O σιωπών δοκεί συναινείν"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου