Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019

Από το 1856 προσπαθούν να απαγορεύσουν το κάπνισμα στην Ελλάδα

Στην δημοσιότητα το Βασιλικό Διάταγμα του Όθωνα, με το οποίο απαγορεύθηκε για πρώτη φορά το κάπνισμα

Τα μέλη του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) τονίζοντας την σημασία της απαγόρευσης του καπνίσματος σε δημόσιες υπηρεσίες και κοινόχρηστους έδωσαν στην δημοσιότητα το ΦΕΚ του Βασιλικού Διατάγματος του Όθωνα, με το οποίο απαγορεύθηκε για πρώτη φορά το κάπνισμα το 1856.
Το Διάταγμα εκδόθηκε εξ αιτίας των πολλών πυρκαγιών από αναμμένα τσιγάρα αλλά και για την προφύλαξη της υγείας των Αθηναίων που ήταν ήδη βεβαρημένη από τη χολέρα που μετέδωσαν τα γαλλικά στρατεύματα που ήλθαν από τη Βάρνα. Το διάστημα εκείνο, απ’ τη χολέρα πέθαναν περίπου 3.000 άτομα (το 10% του πληθυσμού της πρωτεύουσας που ήταν τότε 30 χιλιάδες).

Το Βασιλικό Διάταγμα «περί απαγορεύσεως του καπνίζειν εντός των δημοσίων γραφείων και καταστημάτων» υπεγράφη μετά από μεγάλη πυρκαϊά που ξέσπασε στο υπουργείο οικονομικών, όταν ένας υπάλληλος λησμόνησε αναμμένο τσιγάρο μέσα σε φακέλους.

«Θέλοντες να προλάβωμεν όσον ένεστι τα εξ ενδεχομένων πυρκαϊών δυστυχήματα επί τη προτάσει του ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού, αποφασίσαμεν και διατάττομεν: α) Απαγορεύεται η χρήσις του καπνίζειν είτε δια καπνοσυρίγγων (τσιμπουκίων), είτε δια τσιγάρων, εις πάντας εν γένει τους υπαλλήλους και υπηρέτας του Κράτους, εντός των δημοσίων γραφείων και καταστημάτων. Β) Η απαγόρευσις αύτη επεκτείνεται και εις πάντα άλλον προσερχόμενον εις τα ειρημμένα καταστήματα και γραφεία χάριν υποθέσεως ή άλλης τινός αιτίας.

Εν Αθήναις 31 Ιουλίου 1856.

Εν ονόματι του Βασιλέως

Η βασίλισσα Αμαλία»

Το Διάταγμα εφαρμόστηκε με επιτυχία μόνο για μία επταετία. Μετά την έξωση του Οθωνα, ως είθισται σε τέτοιες περιπτώσεις, καταργήθηκε.
"Η Ελλάδα παρουσιάζει την υψηλότερη αναλογία καπνιστών μεταξύ των δυτικοευρωπαϊκών χωρών (37,6%). Και το οξύμωρο είναι ότι στην χώρα μας η απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους έγινε για πρώτη φορά το έτος 1856 με Βασιλικό Διάταγμα του Όθωνα" αναφέρουν τα μέλη του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).

https://tinyurl.com/wznrvjw

=====================
 "O σιωπών δοκεί συναινείν"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου