Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΌ 27-05-2010 ΜΗΝΥΣΗ ΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, TOY ΔΝΤ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


 Σχετικό: "ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ"

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΞΙΟΤΙΜΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (άρθρο 41 Συντ.).

ΜΗΝΥΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ XAΛΚΙΔΟΣ 
(ABM A10/1688/27-5-2010)
ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Του Δημητρίου ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ιατρού, κατ. Χαλκίδος,  end_of_the_skype_highlighting

ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Στις σελ. 8 και στους στίχους 24-26 αυτών αντίστοιχα γράφω την εξής φράση: 

«Είναι βέβαιο ότι εάν και η Ελλάδα έπαιρνε η ιδία αυτοβούλως τα ίδια οικονομικά μέτρα που τώρα μας επιβλήθηκαν, θα ανακτάτο η διεθνής εμπιστοσύνη στην οικονομία της και τα spreads (τα επιτόκια δανεισμού μας) θα έπεφταν…» (*), την οποία αντικαθιστώ με την παρακάτω ακριβέστερη και αληθέστερη φράση:
«....η κυβέρνηση θα μπορούσε να πάρει (νομοθετήσει) αντίστοιχα  (ή ανάλογα)  οικονομικά μέτρα για την μείωση των οικονομικών της ελλειμμάτων, τα οποία όμως όφειλαν να πληρούν τις εξής δύο προυποθέσεις, για να διατηρήσουν την νομιμότητα και συνταγματικότητά των:
1)  Να είναι έκφραση της ελεύθερης βούλησης του Ελληνικού Λαού εκφραζομένη δια της ελεύθερης ψήφισής των με τους αντίστοιχους νόμους από τους Έλληνες Βουλευτές
2) Να είναι δίκαια, ήτοι να επιμερίζουν τα οικονομικά βάρη στους Έλληνες Πολίτες ανάλογα με τις οικονομικές των δυνατότητες».
Την ίδια διευκρίνιση κάνω και στην αντίστοιχη φράση μου στην σελ. 16, στίχοι 29-33 της κυρίας μήνυσής μου.
Αντίθετα με τα παραπάνω όμως τα οικονομικά μέτρα που νομοθέτησαν και θα νομοθετήσουν οι Έλληνες Βουλευτές για την μείωση των οικονομικών της ελλειμμάτων της Κυβέρνησης, ουδέν των παραπάνω δύο προυποθέσεων πληρούν, διότι ...
αφενός οι σχετικοί νόμοι επιβάλλονται αναγκαστικά κυρίως από το ΔΝΤ (αλλά  και την Ευρωπαική Επιτροπή και την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα-συλλογικά αναφερόμενοι ως «τρόικα»), το οποίο δρά ως κατακτητής στον οποίο  η Ελληνική Κυβέρνηση έχει εκούσια και χωρίς την έγκριση φυσικά του εξεγερθέντος Ελληνικού Λαού, παραχωρήσει την Εθνική μας Κυριαρχία καθ` ομολογία και του ιδίου του Πρωθυπουργού της Ελλάδος  κι αφετέρου διότι  οι νόμοι αυτοί είναι άδικοι, καθ` ομολογία επίσης του Πρωθυπουργού του ιδίου, εφόσον αποσκοπούν μόνο στο συμφέρον του ΔΝΤ κι όχι για το συμφέρον της Ελλάδος».

Από τα παραπάνω καθιστώ σαφές ότι βασίζω την κατηγορία μου για εσχάτη προδοσία κυρίως  ως προς τον αναγκαστικό από το ΔΝΤ τρόπο επιβολής και ψήφισης των νόμων αυτών από τους Έλληνες Βουλευτές, αλλά και ως προς το άδικο  (Συντ 20) περιεχόμενο αυτών (με την παραπάνω έννοια) το οποίο (άδικο περιεχόμενο) είναι  βέβαια αποτέλεσμα της εσχάτης προδοσίας της Ελληνικής Βουλής και Κυβέρνησης. Συνεπώς η ζημία της Ελλάδος έγκειται στην απώλεια της Δημοκρατικής μας Ελευθερίας και Δικαιοσύνης, ήτοι στον αφανισμό της Ελληνικής Πολιτείας ως αποτέλεσμα της Εσχάτης Προδοσίας υπέρ το ΔΝΤ.

Χαλκίδα                                  Ο μηνυτής


 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΌ 27-05-2010 ΜΗΝΥΣΗ ΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΝΤ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αναπόσπαστα μέρη του ν.3845/6-5-2010 είναι τα  Ι-IV Παραρτήματα που συναποτελούν το «Μνημόνιο Οικονομικής Συνεργασίας και Κατανόησης» της Τρόικας με την Ελληνική Κυβέρνηση (άρθρο πρώτο του ν.3845/2010) το οποίο (μνημόνιο) καταλύει βασικά τα άρθρα 1 και 28 παρ.3 του Ελληνικού Συντάγματος και το άρθρο 126 παρ.6-13 του Ευρωπαικού Συντάγματος (Συνθήκη της Λισσαβώνας) για  τους λόγους που ανέλυσα στην κυρία μήνυσή μου, υπομνίσκοντας και πάλι ότι οι Βουλευτές  και η Κυβέρνηση είναι εξουσιοδοτημένοι να νομοθετούν κι ενεργούν αντίστοιχα μέσα στα πλαίσια της εκπεφρασμένης βούλησης του Ελληνικού Λαού, όπως αυτή εκφράζεται στο Σύνταγμα. Η παράβαση του άρθρου 1 και 28 του Συντ. συνιστά «Εσχάτη Προδοσία» διότι καταλύει το Δημοκρατικό μας Πολίτευμα χωρίς την ικανοποίηση των προυποθέσεων του άρθρο 28 Συντ.
Παρακάτω παραθέτω ορισμένες διατάξεις του Μνημονίου οι οποίες συνιστούν κραυγαλέες περιπτώσεις Παραχώρησης της Εθνικής μας Κυριαρχίας και της διάπραξη Εσχάτης Προδοσίας από την Βουλή και την Κυβέρνηση:

I) Παράρτημα IV:
α) Εισαγωγική Παράγραφος 2η : «Οι (ελληνικές) αρχές δεσμεύονται να διαβουλεύονται με την Ευρωπαική Επιτροπή, την Ευρωπαική Τράπεζα και το ΔΝΤ για την υιοθέτηση πολιτικών που δεν συνάδουν με αυτό το μνημόνιο…».
(εξ ού και η θρασύτητα της τρόικας να απαιτεί μέτρα που δεν εμπεριείχοντο στο μνημόνιο, γεγονός που προκαλούσε τις υποκριτικές κραυγές απελπισίας του υπουργού εργασίας Α. Λοβέρδου, ο οποίος είχε υπογράψει το μνημόνιο και την παράγραφο αυτή.
Η παράγραφος αυτή είναι η ωμότερη ομολογία υποδούλωσης της Ελλάδος σε ξένες δυνάμεις, διότι δίνει το δικαίωμα σε αυτές και την Ελληνική Κυβέρνηση να λαμβάνουν αποφάσεις όχι μόνο ενάντια στο Σύνταγμα και την θέληση του Ελληνικού Λαού, αλλά και εν αγνοία του, καταλύοντας έτσι το βασικό άρθρο 1 του Συντ. (μαζί με το άρθρο 28 παρ.2 Συντ). Η τρόικα και «οι ελληνικές αρχές» δεν διαφέρουν στον ελάχιστο από Δυνάμεις Κατοχής οι οποίες αποφασίζουν ερήμην του Ελληνικού Λαού με μοναδικό σκοπό τα οικονομικά των συμφέροντα και την διατήρηση της εξουσία των! Είναι κατάδηλη πράξη ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ.
β) 2.ii: (2η παρ.): « (ελληνικό) Το Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος προκειμένου να εξασφαλίσει την βιωσιμότητά του. Η μεταρρύθμιση θα σχεδιαστεί σε στενή διαβούλευση με την Ευρωπαική Επιτροπή, το ΔΝΤ και την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα και η εκτιμώμενη επίπτωσή της στην μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα θα επικυρωθεί από την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της ΕΕ».
Η παράγραφος είναι επίσης μια ωμή έκφραση της υποδούλωσης της Ελλάδος από τους Προδότες Πολιτικούς, διότι ι τρόικα ουσιαστικά διατάζει το Ελληνικό Κοινοβούλιο να «ψηφίσει» αναγκαστικά ορισμένους νόμους, οι οποίοι θα εγκρίνονται όχι μόνο από την Τρόικα, αλλά και από την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της ΕΕ».

γ) άρθρο 3ii: Διαρθρωτικές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις
δ) άρθρο 3iii : Ενδυνάμωση των θεσμών της αγοράς εργασίας: «Σε συνέχεια διαλόγους με κοινωνικούς εταίρους, η Κυβέρνηση θα προτείνει και το Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει νομοθεσία για την μεταρρύθμισης του πλαισίου μισθολογικών διαπραγματεύσεων….». Και στην παράγραφο αυτή η Τρόικα επιβάλλει δικτατορικά το τι θα «ψηφίσει και υιοθετήσει» το Ελληνικό Κοινοβούλιο!! Απίστευτο αυτά που βλέπω να γίνονται για την εξασφάλιση της εξουσίας από αρρωστημένους Προδότες.
ε) Παράρτημα 2 του Παραρτήματος IV: Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Οργανωτικά ζητήματα. Στο Ταμείο συμμετέχει παρατηρητής της ΕΕ με δικαίωμα ψήφου υπό προυποθέσεις. Ομοίως στο κεφ.: Εξουσίες του Ταμείου

στ) Ομοίως Παράρτημα ΙΙΙ, άρθρα 24 (για τους περιοδικούς ελέγχους της Κυβέρνησης από την Τρόικα)  και 25 για τον ίδιους λόγους:
Άρθρο 25: «Στο πλαίσιο της συμφωνίας η Τράπεζα της Ελλάδος θα εκτελέσει μια αξιολόγηση των διασφαλίσεων σύμφωνα με την πολιτική διασφαλίσεων του ΔΝΤ». Αυτή η παράγραφος ανήκει σε αυτούς που υποκριτικά ισχυρίζονται ότι το κίνητρο του δανεισμού από το ΔΝΤ είναι η «σωτηρία της Ελλάδος» (κι όχι το συμφέρον του ΔΝΤ). Το άρθρο αυτό πρέπει να συνεκτιμηθεί με την αποκάλυψη της εφημερίδας «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» της 06-06-2010 (το οποίο σας καταθέτω)  η οποία δημοσίευσε στις σελ.1 και 8 τις έγγραφες υποθήκες επί στοιχείων της ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου που ενέγραψε το ΔΝΤ για την εξασφάλιση του δανείου της προς την Ελλάδα, με επαχθείς αποικιοκρατικούς όρους που στοιχειοθετούν καταχρηστική άσκηση δικαιώματος (Συντ. 25 παρ.3) από το ΔΝΤ εκουσίως αποδεχτή από την Ελληνική Κυβέρνηση. Με δεδομένο το γεγονός αυτό, οι καταγγελλόμενοι Βουλευτές θα πρέπει να εξηγήσουν στον Εισαγγελέα την λογική της χρείας της παραχώρηση της Εθνικής μας Κυριαρχίας στο ΔΝΤ (στην Τρόικα) στο όνομα του δανείου αυτού. Η μόνη εξήγηση στη Προδοσία αυτή, είναι –όπως έχω ήδη πεί- η δολία επιφόρτωση των ΑΔΙΚΩΝ οικονομικών και ασφαλιστικών μέτρων από την Βουλή στις πλάτες της Τρόικας, για να μην υποστεί η Βουλή (και η Κυβέρνηση) το πολιτικό κόστος αυτών, κάτι φυσικά που στο τέλος-και πέραν των προσδοκιών των- δεν απέφυγαν. Εκτός κι αν κρύβονται πολύ βαθύτερα σενάρια υποδούλωσης της χώρας μας που ξεπερνούν τα στενά όρια των οικονομικών μας υποχρεώσεων, κάτι που υπαινίχθη ανοικτά στην Βουλή ο Πρόεδρος του κόμματος ΛΑΟΣ Γ. Καρατζαφέρης, ο οποίος όμως, εντελώς παράλογα και ύποπτα, στο παρόν πλαίσιο σκέψης- ψήφισε τα μέτρα αυτό του ν.3845/2010 (μνημονίου)!.


Ως πρόσθετους μάρτυρες προτείνω τους:
Σάββας Ρομπόλης, ΓΣΕΕ, Αθήνα
Πάνος Καμμένος, Βουλευτής
Παναγιώτης Ψωμιάδης, Νομάρχης Θεσσαλονίκης

Χαλκίδα               Ο μηνυτής


 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΌ 27-05-2010 ΜΗΝΥΣΗ ΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΝΤ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δημοσιεύματα:

H επίσημη –αλλά υποκριτική- δικαιολογία της Κυβέρνησης για την προσφυγή της στην Τρόικα, ήταν ότι θα δανείζονταν από το ΔΝΤ 30 δισεκατομμύρια ευρώ με επιτόκιο 3% και 80 δισ. ευρώ από τα άλλα δύο μέλη της τρόικας  με επιτόκιο περίπου 6.5%. Αν και η δικαιολογία αυτή τίθεται εκτός πλαισίου συζήτησης από τα άρθρα 1 και 28 παρ.3 Συντ (για τους λόγους που ανέπτυξα στην μήνυσή μου) είναι σημαντικό να καταθέσω και τα παρακάτω γεγονότα που αποδεικνύουν την προδοτική πρόθεση της Κυβέρνησης για να κρατήσει την εξουσία:
Την 01-06-2010 όπως ο Βουλευτής Χρήστος Σταικούρα κατέθεσε επερώτηση στην Βουλή, με την οποία ρωτούσε την Κυβέρνηση εάν είναι αλήθεια πληροφορία που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα wws.axiaplus.gr, ότι την 11-01-2010 προτάθηκε στην Κυβέρνηση από το Hayman Private Equity να της δανείσει 7+ 20 δις.  ευρώ με επιτόκιο 3%, πρόταση που η Κυβέρνηση απέρριψε! Μεσολαβητής στην πρόταση αυτή ήταν το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος!. Παρόμοιες προτάσεις απέρριψε η Κυβέρνησης και από άλλα διεθνή funds, τα οποία δεν έθεταν βέβαια τις προυποθέσεις Υποδούλωσης της Ελλάδος στην  Τρόικα.
Το περιεχόμενο της παραπάνω επερώτησης το δημοσίευσε η εφημερίδα «Ελεύθερος» στην σελ. 4-5 αυτής, την οποία και σας καταθέτω. Εάν αυτό είναι αληθές, ξεσκεπάζεται ο πραγματικός λόγος που η Κυβέρνηση κατέφυγε στην Τρόικα, και που δεν ήταν άλλος από την εφεύρεση ενός αποδιοπομπαίου τράγου στον οποίο η Κυβέρνηση ήλπιζε να φορτώσει τα δυσβάσταχτα οικονομικά μέτρα, για να μην υποστεί πολιτική φθορά που θα της κοστίσει την εξουσία, έστω και με τίμημα της ατιμωτική υποδούλωση της Ελλάδος όπως κι έγινε.
2) Σας καταθέτω αντίγραφα της έγκριτης εφημερίδας «Ημερησία» της 29-30 Μαίου 2010  η οποία στις σελ. 1 και 4-5 δημοσιεύει την επιστολή-διαταγή του κυριάρχου ΔΝΤ προς τον υποτελή υπουργό εργασίας για την απόπειρα του τελευταίου να παραβιάσει το «μνημόνιο-χειροπέδες» (είναι η επιστολή στην οποία αναφέρθηκε ο υπουργός Α. Λοβέρδος στην συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 την 24-05-2010 (τελευταία παράγραφο της σελ.12 και το πρώτο ήμισυ της σελ.13 της κυρίας μήνυσής μου)  καθώς και αντίγραφο της εφημερίδας «Έθνος» της 30-05-2010 το οποίο με τον τίτλο «Απόβαση Ελεγκτών του ΔΝΤ σε υπουργεία και τράπεζες» δημοσιεύει στις σελ. 1 και 4 αυτού την απόρρητη έκθεση του ΔΝΤ (την οποία ο εισαγγελέας θα βρεί) για την μόνιμη εγκατάσταση των κατακτητών αξιωματούχων του ΔΝΤ σε τρία υπουργεία της Ελλάδος από τα οποία θα καθορίζουν τις τύχες του Ελληνικού Λαού, ως μια επανάληψη της κατοχικής εποχής 1941-45.
Επίσης αντίγραφα της εφημερίδας «ΝΕΑ» της 31-05-2010 η οποία με τον τίτλο «Η Τρόικα απαιτεί, η Αθήνα αντιδρά» στις σελ. 1 και 7-10 δημοσιεύει τις παρακλήσεις του υπουργού Α. Λοβέρδου προς την Τρόικα να μην επιβάλλει η τελευταία στην Κυβέρνηση μέτρα που δεν προβλέπονται στο μνημόνιο (ν.3845/2010)!. Οι παραπάνω τίτλοι των εφημερίδων αποκαλύπτουν αφενός την αλήθεια κι αφετέρου αντανακλούν την κοινή γνώμη των Ελλήνων.
Μάρτυρας: Χρήστος Σταικούρας, Βουλευτής

Xαλκίδα                        Ο μηνυτής

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΌ 27-05-2010 ΜΗΝΥΣΗ ΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, TOY ΔΝΤ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Από τα όσα γεγονότα παραθέτω στην μήνυσή μου –και συμπληρωματικά αυτών - προκύπτει ότι συνεργοί στην Εσχάτη Προδοσία των Ελλήνων Βουλευτών, είναι, εκτός του ΔΝΤ και τα μέλη της  Ευρωπαικής Επιτροπής  και το ΔΣ της Ευρωπαικής Τράπεζας, τα οποία συναποτελούν την «Τρόικα» που έχει υποδουλώσει την Ελλάδα, διότι οι παραπάνω οργανισμοί παραβίασαν το άρθρο 126 παρ.6-13 της Συνθήκης της Λισσαβώνας (Ευρωπαικό Σύνταγμα) για τους λόγους που ανέλυσα στην κυρία μήνυσή μου.

Α) Η διεύθυνση του ΔΝΤ είναι η εξής:
1) International Monetaty Fund (IMF), Headquarters 1 (HQ1):
International Monetary Fund, 700 19th Street, N.W., Washington, D.C. 20431
2) Headquarters 2 (HQ2):
International Monetary Fund, 1900 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC, 20431

3) Offices in Europe: Paris Office : 64-66, Avenue d'lena
75116 Paris, France

Και τα μηνυόμενα μέλη του ΔΣ του ΔΝΤ είναι τα εξής: 

Senior Officials of the International Monetary Fund
Last Updated: May 28, 2010
Managing Director


First Deputy Managing Director


Deputy Managing Director


Deputy Managing Director


Special Advisor to the Managing Director


Economic Counsellor


Financial Counsellor


African Department Director


Asia and Pacific Department Director


European Department Acting Director
Ajai Chopra


External Relations Department Director


Finance Department Director
Andrew Tweedie


Fiscal Affairs Department Director


Human Resources Department Director


IMF Institute Director


Legal Department General Counsel and Director


Middle East and Central Asia Department Director


Monetary and Capital Markets
Department Director


Research Department Director


Secretary's Department

Secretary
Siddharth Tiwari


Statistics Department Director


Strategy, Policy, and Review Department Director
Reza Moghadam


Technology and General Services Department Director
Frank Harnischfeger


Technology and General Services Department Chief Information Officer


Western Hemisphere Department Director
Nicolas Eyzaguirre


Office of Budget and Planning Director
Daniel Citrin


Office of Internal Audit and Inspection Director
G. Russell Kincaid


Office of Technical Assistance Management Director
José Roberto Rosales


Regional Office for Asia and the Pacific Director
Akira Ariyoshi


Offices in Europe Director


Special Representative to the UN
Elliott Harris


Independent Evaluation Office

Director
Moises J. Schwartz

 Β) H διεύθυνση της Ευρωπαικής Επιτροπής είναι η εξής:
1) Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα: Βασ.Σοφίας 2, 106 74 Αθήνα, Τηλ 210 72 72 100
2) Τhe Directorate General “Justice, Freedom and Security” you may write to us by post at: EUROPEAN COMMISSION
DG Justice, Freedom and Security, B-1049 BRUSSELS
Τα μηνυόμενα μέλη της Ευρωπαικής Επιτροπής (2010-2014)
José Manuel, Barroso, Πρόεδρος

Catherine Ashton, Αντιπρόεδρος, Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας

Viviane Reding Αντιπρόεδρος, Δικαιοσύνη, θεμελιώδη δικαιώματα και ιθαγένεια

Joaquín Almunia, Αντιπρόεδρος, Ανταγωνισμός

Siim Kallas, Αντιπρόεδρος, Mεταφορές

Neelie Kroes, Αντιπρόεδρος, Ψηφιακές τεχνολογίες

Antonio Tajani, Αντιπρόεδρος, Βιομηχανία και επιχειρηματικότητα

Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρος, Διοργανικές σχέσεις και διοίκηση

Janez Potočnik, Περιβάλλον

Olli Rehn, Οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις

Andris Piebalgs, Ανάπτυξη

Michel Barnier, Εσωτερική αγορά και υπηρεσίες

Ανδρούλλα  Βασιλείου, Εκπαίδευση, πολιτισμός, πολυγλωσσία και νεολαία

Algirdas Šemeta, Φορολογία και τελωνειακή ένωση, έλεγχος, καταπολέμηση της απάτης

Karel De Gucht, Εμπόριο

John Dalli, Υγεία και πολιτική καταναλωτών


==========================================
"O σιωπών δοκεί συναινείν"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

To μπλόκ " Στοχσμός-Πολιτική" είναι υπεύθυνο μόνο για τα δικά του σχόλια κι όχι για αυτά των αναγνωστών του...Eπίσης δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχεται από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη.