Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2011

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΣ ΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο Ν.4024/2011. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΣ

Όπως είχαμε και σε προηγούμενη ανάρτηση υποσχεθεί, το γραφείο μας αφού μελέτησε ενδελεχώς όλες τις επιμέρους διατάξεις και ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου που προστατεύονται από τη συνθήκη της Ρώμης, ενημερώνει τους συνταξιούχους στρατιωτικούς για τα παρακάτω:
        α. Σύμφωνα με το νόμο 4024/2011 προβλέφθηκε η περικοπή των συντάξεων αναλόγου του χρόνου ηλικίας των συνταξιούχων σε 20% για τους άνω των 55 και κατά 40% κάτω των 55 ετών.
         β. Κατά την πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου η σύνταξη αποτελεί περιουσιακό δικαίωμα του διοικουμένου και δεν προϋποθέτει η χορήγηση της, άλλως η χρήση της, καμία επιπλέον αντιπαροχή από τη μεριά του συνταξιούχου.
      γ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Σύνταγμα η περιουσία, και συνακόλουθα και τα περιουσιακά δικαιώματα, δεν επιτρέπεται να στερηθούν από τον κάτοχο παρά μόνο για λόγους επιβαλλόμενους αποκλειστικά και μόνο για την προστασία του Δημοσίου συμφέροντος, και πάντα με βάση την αρχή της αναλογικότητος.
          δ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Συντάγματος, όλοι ανεξαιρέτως οι Έλληνες οφείλουν να συνεισφέρουν αναλόγως των δυνατοτήτων τους στα Δημόσια βάρη.
       ε. Με τις περικοπτόμενες συντάξεις καθίσταται ευνόητο ότι αφαιρείται περιουσιακό δικαίωμα των πολιτών, το οποίο έχει τεκμηριωθεί δια νόμου σε προγενέστερο χρονικό διάστημα και δεν προϋποθέτει ουδεμία από μέρους του συνταξιούχου αντιπαροχή.
      στ. Η παραπάνω περικοπή δεν εμφανίζεται αναλογικά σε όλα τα περιουσιακά δικαιώματα όλων των Ελλήνων, επίσης δε δεν αποσκοπεί στο Δημόσιο συμφέρον καθώς αποσκοπεί στην ικανοποίηση άλλων ιδιωτών έναντι του κράτους.
    Κατόπιν όλων των ανωτέρω εκτιμούμε ότι ...
ο περιορισμός αυτός δεν είναι σύννομος και αντίκειται στο Σύνταγμα και στις Διεθνείς Συμβάσεις.
   Το γραφείο μας προτείνει στους ενδιαφερομένους να κινηθούν δικαστικά εναντίων της αποφάσεως αυτής με δύο τρόπους:
        1. Να καταθέσουν αρχικώς αίτηση στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους και ακολούθως έφεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
        2. Να καταθέσουν αγωγή κατά το άρθρο 105 του ΕισΝΑΚ για την παράνομη αυτή πράξη των οργάνων του Δημοσίου στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο, προκειμένου η υπόθεση να εισαχθεί με το θεσμό της πρότυπης δίκης απευθείας στο Συμβούλιο της Επικρατείας ώστε να ελεγχθεί η συνταγματικότητα της σχετικής διατάξεως.
        3. Εις αμφότερες τις περιπτώσεις όταν εκδοθεί απόφαση να κατατεθεί η σχετική προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
    Για την διεκπεραίωση της υποθέσεως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν και στο γραφείο μας. Το μόνο που  απαιτείται για την ανάθεση της υποθέσεως είναι μόνο η κατάθεση της συνταξιοδοτικής πράξεως και υπογραφή θεωρημένης εξουσιοδοτήσεως.
    Το γραφείο μας χωρίς να υποβάλλει σε κάποιο κόστος τους ενδιαφερομένους τους συντάσσει τις σχετικές αιτήσεις και δικόγραφα και χορηγεί σχετικές πληροφορίες για την κατάθεση αυτών απευθείας από τους ενδιαφερομένους όπως προβλέπεται.
    Η χορήγηση των αιτήσεων και των δικογράφων και όλη η αλληλογραφία μπορεί να διεξαχθεί με οποιαδήποτε τρόπο δηλαδή δια ζώσης, δια αντιπροσώπου, ταχυδρομικά, με τηλεομοιοτυπία (φαξ) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο(e-mail) κλπ.
   Για τους ενδιαφερόμενους που αδυνατούν να διεκπεραιώσουν μόνοι τους την υπόθεση, θα παρέχεται από το γραφείο μας ειδικό συνεργείο.
    Η παράσταση και τα συναφή έξοδα, τόσο στις πρότυπες δίκες όσο και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, θα καλυφθούν από το γραφείο μας και θα συμπεριλαμβάνονται στη γενικότερη εργολαβική αμοιβή ύψους 5% επί του αντικειμένου.
     Για την παραπάνω αμοιβή υπογράφεται σχετικό εργολαβικό.
     Για τα περαιτέρω οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο.

==========================
"O σιωπών δοκεί συναινείν"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

To μπλόκ " Στοχσμός-Πολιτική" είναι υπεύθυνο μόνο για τα δικά του σχόλια κι όχι για αυτά των αναγνωστών του...Eπίσης δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχεται από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη.