Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013

Αναδρομική περικοπή συντάξεων σε ειδικά μισθολόγια

 Σχετικό: Δικαστική αντίδραση για τις μισθολογικές περικοπές, που επιβάλλονται κατ’_εφαρμογή των ρυθμίσεων του ν. 4093/2012

Αναδρομική περικοπή θα υπάρξει στις συντάξεις από 1-8-2012 σε όσους ανήκουν στα ειδικά μισθολόγια προέβλεπε ο νόμος 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016» (ΦΕΚ 222 Α΄/ 12/11/2012).

Έτσι, οι συνταξιούχοι αυτοί θα υποστούν απώλειες στα εισοδήματά τους που θα κυμαίνονται μεσοσταθμικά από 17% έως 35%, από την ενσωμάτωση του ενιαίου μισθολογίου στον υπολογισμό της σύνταξής τους. Για το λόγο, αυτό χθες το ΙΚΑ εξέδωσε εγκύκλιο για το πώς θα παρακρατηθούν τα αναδρομικά από 1/8/2012 για τους συνταξιούχους ιατρούς, μέλη ΔΕΠ – Πανεπιστημίων και Ερευνητών και όλων Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων.

Τα ποσά που προκύπτουν από τη μείωση των συντάξεων που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από 1–8–2012 μέχρι την εφαρμογή του νόμου αυτού παρακρατούνται, σύμφωνα με τη με αριθ. 2/83408/0022/14.11.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3017) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ως εξής:
α) για ποσά μέχρι 100 ευρώ εφάπαξ

β) για ποσά μέχρι 250 ευρώ σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις

γ) για ποσά μέχρι 500 ευρώ σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις

δ) για ποσά μέχρι 750 ευρώ σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις

ε) για ποσά μέχρι 1.000 ευρώ σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις

στ) για ποσά μέχρι 1.500 ευρώ σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις

ζ) για ποσά μέχρι 2.000 ευρώ σε επτά ισόποσες μηνιαίες δόσεις

η) για ποσά μέχρι 2.500 ευρώ σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις

θ) για ποσά μέχρι 3.000 ευρώ σε εννέα ισόποσες μηνιαίες δόσεις

ι) για ποσά μέχρι 4.000 ευρώ σε δέκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις

ια) για ποσά μέχρι 5.000 ευρώ σε έντεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις

ιβ) για ποσά άνω των 5.000 € σε δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, καταληκτική ημερομηνία για την παρακράτηση των οφειλόμενων ποσών είναι η 31–12–2013. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ποσά, αναφέρονται σε αυτά που προκύπτουν από τη μεικτή σύνταξη του συνταξιούχου αφαιρουμένων των προβλεπόμενων κρατήσεων.
==========================
 "O σιωπών δοκεί συναινείν"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

To μπλόκ " Στοχσμός-Πολιτική" είναι υπεύθυνο μόνο για τα δικά του σχόλια κι όχι για αυτά των αναγνωστών του...Eπίσης δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχεται από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη.