Σάββατο 16 Μαρτίου 2013

Η ιστορική αγόρευση του Δημήτρη Αντωνίου στα δικαστήρια της Χαλκίδας - Δείτε αναλυτικά την "Ένσταση κατά της νομιμότητας συγκρότησης δικαστηρίου λόγω κατάλυσης της δικαστικής ανεξαρτησίας"

ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ:
ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

Ενώπιον του Β` Μονομελούς Πλημε/κείου Χαλκίδος, 13-03-2013 (κατηγορούμην για εξύβριση (ΠΚ 361) και φθορά ξένης ιδιοκτησίας (φωτογραφικής μηχανής) (ΠΚ 281) ενός δημοσιογράφου. Αθωώθηκα).
Προφορική μου κατάθεση: Kοι Δικαστές, ως γνωστόν, με συγκεκριμένα άρθρα των τριών από το 2010 μέχρι τώρα, δανειακών συμβάσεων και μνημονίων μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Τρόικας, τα οποία (άρθρα) καταθέτω στο δικαστήριό σας, έχει ρητά εκχωρηθεί σε ξένες δυνάμεις η Εθνική Κυριαρχία και Ανεξαρτησία της Ελλάδος αμετάκλητα και άνευ όρων και μάλιστα σε συνθήκες, ούτε καν απειλής πολέμου, αλλά αντίθετα σε συνθήκες πλήρους ειρήνης, γεγονότος πρωτοφανούς κι ανεπαναλήπτου στην Ελληνική και Παγκόσμια σύγχρονη πολιτική ιστορία.
Η παράνομη αυτή εκχώρηση της Εθνικής μας Κυριαρχίας, η οποία είναι η ανωτάτη δικαιακή αρχή σε κάθε σύγχρονη χώρα και συνιστά την κορυφή του Δικαίου, ως μια ανεστραμμένης πυραμίδος θεωρουμένης, αναγκαστικά και εξ ορισμού, ισοδυναμεί με την πλήρη κατάλυση του Δημοκρατικού Συντάγματος μιας ελεύθερης και κυρίαρχης χώρας (Συντ.1), συνεπάγεται απώλεια, όχι μόνο της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, αλλά κι έν προκειμένω και της Δικαστικής εξουσίας, δεδομένου, υπό τις συνθήκες αυτές, οι δικαστές δεν απολαμβάνουν λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας, καλούνται να υπακούσουν κι εφαρμόσουν αντισυνταγματικές διατάξεις (Συντ. 87 παρ.1, 2 και αρ.93 παρ. 4) και δεδομένης της κατάλυσης του Συντάγματος, δεν μπορούν να εκδώσουν αποφάσεις «στο όνομα του ελληνικού λαού» (Συντ. 26 παρ.3), η έκδοση των οποίων συνιστά –μαζί με την ψήφο-την απωτάτη μορφή έκφρασης της λαϊκής εξουσίας και Εθνικής Κυριαρχίας (Συντ.1).
Τέλος, η κατάλυση του Συντάγματος συνεπάγεται αναγκαστικά και την κατάργηση του συνόλου των εξ αυτού απορρεόντων νόμων και συνεπώς, ελλείψει νόμων, δεν υπάρχουν κι εγκλήματα (Συντ. 7 παρ.1 και ΠΚ 1).

Από τα παραπάνω, συνάγεται ότι, κατά την άποψή μου, στερείστε νομιμότητας συγκρότησης του δικαστηρίου κι εκδίκασης της υπόθεσης αυτής (και όλων των άλλων), σε πλήρη αντιστοιχία κι αναλογία των δικαστηρίων της Γερμανικής Κατοχής 1941-44 στην Ελλάδα. ...

Κι αν πιστεύετε ότι όλες οι παραπάνω σκέψεις είναι απλά υποκειμενικές μου απόψεις, σας δηλώνω, ότι αυτές έχουν αποκτήσει πλέον και ένα αντικειμενικό υπόβαθρο, δεδομένου ότι αυτές είναι η θεμελειακή νομική βάση της από 27-05-2010 μήνυσής μου για Εσχάτη Προδοσία κατά του Ελληνικού Κοινοβουλίου που ψήφισε τις παραπάνω δανειακές συμβάσεις και μνημόνια με την Τρόικα και η οποία (μήνυση) έχει σφραγιστεί με την αντικειμενικότητα της κρίσης της ελληνικής δικαιοσύνης, η οποία, αφού την εξήτασε και στα τρία στάδια της εισαγγελικής αρχής, την έκρινε νόμιμη και βάσιμη και την διαβίβασε αρμοδίως στην Ελληνική Βουλή, από τον Σεπτέμβριο του 2011, σύμφωνα με το άρ. 86 Συντ. και του ν.3126 «περί ευθύνης υπουργών». Ιδού τα σχετικά έγγραφα και διαβιβαστικά της Εισαγγελίας του ΑΠ κλπ. που επιβεβαιώνουν τα παραπάνω.

Σας καταθέτω, τέλος και τις γενναίες φωνές, τριών συναδέλφων σας, του Εφέτη Πατρών Κ. Παππά και του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων Γ. Πενταγιώτη, οι οποίοι-και εύγε τους - βροντοφώναξαν, τιμώντας μοναδικά τον όρκο και την τιμή τους, ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε κατάσταση κατοχής και κατάλυσης του Συντάγματος (καταθέτω τα κείμενά των).

Κοι Δικαστές

Λυπάμαι, αλλά, μετά τα παραπάνω, ελλόγως θεωρώ -ίσως εσφαλμένα και πάντα κατά την υποκειμενική μου άποψη- ότι ενεργείτε δίκην συνειδητών οργάνων του εχθρού, τα οποία καταπατούν τον όρκο των και ασκούν δίκαιο των κατακτητών και εχθρών του λαού. Θεωρώ κι εκτιμώ, ότι δεν είστε πλέον θύματα, αλλά συνειδητοί συνεργοί, τουλάχιστον δια της σιωπής σας και εκ παραλείψεως, της συντελουμένης προδοσίας και γενοκτονίας εναντίον του λαού μας. Κι αυτά δεν εγκυμονούν μόνο νομικές συνέπειες εναντίον σας, αλλά και ηθικές…σίγουρα δεν σπουδάσατε και δεν ορκιστήκατε και οι γονείς και η οικογένειά σας δεν ένοιωσαν περήφανες για εσάς και τώρα να σας βλέπουν τραγικά να υπηρετείτε τον εχθρό.

Για τους παραπάνω λόγους

ΖΗΤΩ

Να κατεβείτε από την έδρα, να σας αντικαταστήσει άλλο δικαστήριο για να εξετάσει την ένστασή μου αυτή (η οποία, πρακτικά, έχει τα ίδια αποτελέσματα, με την ένσταση εξαίρεσής σας), ενώπιον του οποίου (δεύτερου δικαστηρίου) θα καταθέσω την ίδια και πάλι ένσταση, κατά της νομιμότητάς του συγκρότησής του, έτσι ώστε να μπλοκάρω την λειτουργία όλων των παράνομων και κατοχικών δικαστηρίων σε όλη την χώρα μας.

Επικουρικά, ζητώ, να αναβληθεί η παρούσα δίκη, κατ` άρθρο 59 ΚΠΔ, μέχρι τελεσιδικίας της μήνυσής μου για Εσχάτη Προδοσία.

Σας καταθέτω κι εγγράφως την ένστασή μου αυτή.

Το δικαστήριο απεσύρθη για μια ώρα (κατά την διάρκεια της οποία συμβουλεύτηκαν τον ΑΠ!, ο οποίος ενημερώθηκε πλήρως για το θέμα αυτό…μην ρωτάτε πως το ξέρω) κι όταν επέστρεψε, η Εισαγγελέας πρότεινε:

«προτείνω την απόρριψη της ένστασής, ως μη-νόμιμης, διότι, θεωρώ ότι δεν έχει καταλυθεί το Σύνταγμα, ούτε οι νόμοι…το Σύνταγμα και οι νόμοι λειτουργούν, αλλιώς Κε Αντωνίου, εμείς δεν θα ήμασταν εδώ. Όσον αφορά το αίτημα αναβολής κατ` άρ. 59, να απορριφθεί επίσης, διότι δεν έχει ακόμα ασκηθεί ποινική δίωξη για εσχάτη προδοσία, κάτι που είναι απαραίτητο για την εφαρμογή του .άρθρου 59».

Αφού εξέφρασα τις αντιρρήσεις μου στην πρόταση της εισαγγελέως, η Πρόεδρος, έκανε πλήρως δεκτή την εισαγγελική πρόταση, χωρίς να ανακοινώσει από έδρας το σκεπτικό της, το οποίο, όπως ανακοίνωσε, θα το εκδώσει σύντομα (Συντ. 93 παρ.3).

Ευχαρίστησα τις δικαστίνες για την προσοχή κι επιμέλεια που έδειξαν στην υπόθεση και τους είπα ότι «παρόλο που με πικράνατε, χάσατε την ευκαιρία να γράψετε ιστορία σήμερα…αλλά ο πόλεμος δεν τελείωσε και…θα επανέλθω».

Στην συνέχεια, στην κυρία δίκη αθωώθηκα. Κατηγορούμην για εξύβριση (ΠΚ 361) και φθορά ξένης ιδιοκτησίας (φωτογραφικής μηχανής) (ΠΚ 281) ενός δημοσιογράφου !

Στην επόμενη (παρακάτω) ανάρτησή μου θα δημοσιεύσω την έγγραφη ένστασή μου (που είναι διαφορετική του παραπάνω προφορικού μου λόγου) κι όταν εκδοθεί από την Πρόεδρο, θα δημοσιεύσω και το κείμενο του απορριπτικού της ενστάσεώς μου σκεπτικού, το οποίο θα είναι «ιστορικά» ενδιαφέρον. Και…θα επανέλθω, σε μεγαλύτερο δικαστήριο.

Παρόντες ήταν πλήθος κόσμου και πλήθος δικηγόρων Χαλκίδας, όπως ο Δημ. Ανδρέου, Αστέριος Κουρούπης (22210-75072, 6932-363107), Ανδρέας Σπανός (22210-80880) κλπ. κλπ.

Συμπέρασμα: Ασφαλώς αντιλαμβάνεστε τις συνέπειες την ενδεχόμενης αποδοχής της ενστάσεώς μου αυτής. Ειρηνική Επανάσταση κι άμεση Κατάρρευση της Κυβέρνησης και των Κατακτητών….θα επανέλθω…
ΣΗΜ: Προς επιβεβαίωση των παραπάνω, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στους προαναφερθέντες  φίλους μου δικηγόρους.

Δημ. Αντωνίου


ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
(ΚΠΔ 3,9, άρθρα 4-6 ν.1756/88, άρθρο 14 ν.1649/86, Συντ. 87 παρ.1-2, 93 παρ.4)
Του Κατηγορουμένου Δημητρίου ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ιατρού, κατ. Χαλκίδος, οδός Δημ. Βώκου 6, τηλ. 22210-62743 και 697-3689364.
Ενίσταμαι κατά της νομιμότητας συγκρότησης του παρόντος δικαστηρίου και της διεξαγωγής της σημερινής 13-03-2013 δίκης, στην οποία παρίσταμαι ως κατηγορούμενος για εξύβριση (ΠΚ 361) και φθορά ξένης ιδιοκτησίας (φωτογραφικής μηχανής) (ΠΚ 281)του δημοσιογράφου Φώτη Παπακυριακόπουλου, διότι αυτές (η συγκρότηση και διεξαγωγή) διεξάγονται υπό καθεστώς βίαιης Κατάλυσης του Ελληνικού Συντάγματος δια της παρανόμου εκχώρησης της Εθνικής μας Κυριαρχίας, ήτοι της Νομοθετικής, Εκτελεστικής και Δικαστικής Εξουσίας, που κυρίαρχα ανήκουν αποκλειστικά στον Κυρίαρχο Λαό (άρθρα 1, 5 παρ.2-3, 26, 52 Συντ.), από την Ελληνική Κυβέρνηση και μέρος της Βουλής των Ελλήνων σε ξένες δυνάμεις, με τρόπο που συνιστά την διάπραξη του εγκλήματος της Εσχάτης Προδοσίας (ΠΚ 134,134α), η οποία συνετελέσθη κυρίως- κι όχι μόνο- δια των άρθρων 10 παρ.α,β, 14 παρ.1-5, και Παραρτήματος (υπόδειγμα νομικής γνωμάτευσης) 4 παρ.11, της από 08-05-2010 Διεθνούς Δανειακής Σύμβασης και δι όλων των άρθρων του ν.3845/2010 (Μνημόνιο, που εμπεριέχεται αυτούσιο στην Σύμβαση-βλ. παρακάτω), καθώς και δια της 2ης παρ. της 1ης σελ. του παραρτήματος ΙV του άρθρου 1ου παρ.3 του ν.3845/2010, που υπεγράφησαν και ψηφίστηκαν, αφενός η Διεθνής Δανειακή Σύμβαση από την Ελληνική Κυβέρνηση και την Τρόικα (ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ) και αφετέρου ο νόμος με πλειοψηφία από την Ελληνική Βουλή, Αντισυνταγματικά και Παράνομα, χωρίς επιπλέον να τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 28 παρ.2-3 και 36 παρ.2 του Ελληνικού Συντάγματος, παρόλο που και η ενδεχόμενη τήρησή των τελευταίων δεν εξαλείφει το αξιόποινο χαρακτήρα της Εσχάτης Προδοσίας των παραπάνω πράξεων (βλ. κατατιθέμενα στοιχεία).

Επιπλέον, η εκχώρηση της Εθνικής μας Κυριαρχίας (και των τριών της συστατικών) ομολογήθηκε πολλάκις από τον Πρωθυπουργό της χώρας από το επίσημο βήμα της Βουλής και σε άλλες δημόσιες κι επίσημες δηλώσεις του, καθώς και από κορυφαίους υπουργούς της Κυβέρνησής του (βλ. το στοιχείο «ομολογίες προδοσίας»).
Λόγω των παραπάνω γεγονότων, κατέθεσα την ΑΒΜ, Α10/1688/ 27-05-2010 μήνυσης του Δημ. Αντωνίου ενώπιον του Εισαγγελέα Χαλκίδος (βλ. και αρ. 5872/12-11-201 πιστ/κό της εισαγγελίας Χαλκίδος), η οποία πήρε τον αριθμό ΙΔ` 2010/19473/15-10-2010 στην Εισαγγελία Αθηνών, με την οποία μήνυσα για Εσχάτη Προδοσία –σύμφωνα με τα παραπάνω- την Ελληνική Κυβέρνηση που υπέγραψε την Δανειακή Σύμβαση και τους 172 βουλευτές που ψήφισαν τον ν.3845/06-05-2010 (Μνημόνιο).

Με την από 04-04-2011 πρότασή της η εισαγγελέας πρωτοδικών Χριστίνα Καπαμά, πρότεινε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, την αρχειοθέτηση της μήνυσης (αρ. 43 ΚΠΔ), αλλά κατόπιν της αρ. 1613/26-06-2011 προσφυγής μου, η εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, Άννα Καλουτά με την από 11/03359/04-07-2011 απόφασή της, απέρριψε την πρόταση της Χριστίνας Καπαμά και διέταξε την διαβίβασης της μήνυσης στην Βουλή, κατ. άρ. 86 Συντ. και του ν.3116/2003 περί ευθύνης υπουργών, διότι προέκυψαν στοιχεία κατά των μηνυομένων, που έχουν σχέση με τα καταγγελλόμενα κακουργήματα της εσχάτης προδοσίας (αρ. 1 παρ.1 και αρ.4 παρ. 2 ν.3126/2003 «περί ευθύνης υπουργών)

(βλ. και αρ. 171491/15-07-2011 πιστ/κά πορείας της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών και το αρ.πρτωτ. 3089/07-10-2011 της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου).

Κατά συνέπεια, λόγω αδυναμίας νομίμου συγκρότησης του παρόντος δικαστηρίου, σύμφωνα και με τα άρθρα, 26 παρ.3, αρ.87 παρ.1,2, αρ.93 παρ.4 Συντ. και άρθρα 7 παρ.1, αρ.8 παρ.1, αρ.20 και αρ.25 Συντ., αντικειμενικής –και υπό προυποθέσεις και υποκειμενικής- κατάλυσης της ανεξαρτησίας της δικαστικής συνείδησης του δικαστή – θεμελείου της απόδοσης Δικαίου- και αντικειμενικής έλλειψης Λαικής και Δημοκρατικής νομιμοποίησης του δικαστηρίου, στις παρούσες συνθήκες αναγκαστικής-έστω κι ακουσίας- εξάρτησης της δικαστικής συνείδησης από ξένες δυνάμεις και σε ευθεία αντιστοιχία των πολιτικών και δικαστικών συνθηκών της Προδοτικής Κυβέρνησης Τσολάκογλου στην διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής 1941-44.

ΖΗΤΩ
Να αναβληθεί, από άλλο δικαστήριο, η συζήτηση και έκδοση απόφασης επί της παρούσας ένστασής μου (ΚΠΔ 59), μέχρι εκδόσεως τελεσιδίκου αποφάσεως στην ΑΒΜ, Α10/1688/ 27-05-2010 μήνυσής μου ενώπιον του Εισαγγελέα Χαλκίδος, η οποία πήρε τον αριθμό ΙΔ` 2010/19473/15-10-2010 στην Εισαγγελία Αθηνών, με την οποία μήνυσε για Εσχάτη Προδοσία –σύμφωνα με τα παραπάνω- την Ελληνική Κυβέρνηση που υπέγραψε την Δανειακή Σύμβαση και τους 172 βουλευτές που ψήφισαν τον ν.3845/06-05-2010 (Μνημόνιο), το οποίο περιέχεται αυτούσιο (και περιέχει την) στην Διεθνή Δανειακή Σύμβαση, όπως προκύπτει από το Προοίμιο παρ.6-7, άρθρο 3 παρ.4(γ) της Σύμβασης, σελ.4-5 της αιτιολογικής έκθεσης της Σύμβασης (*), άρθρο 1 παρ/1-3 του ν.3845/2010 και σελ.3 της αιτιολογικής έκθεσης του ν.3845/2010) και το περιεχόμενο του οποίου (Μνημονίου) συνετάχθη συνεπώς καθ` επιταγή και συμμόρφωση προς την προαναφερθείσα Προδοτική Διεθνή Δανειακή Σύμβαση.

(*) Η Διεθνής Δανειακή Σύμβαση αυτή δεν έχει ακόμα κυρωθεί με κυρωτικό νόμο από την Βουλή, κατά το άρθρο 28 παρ.2-3 του Συντάγματος!
Στοιχεία: 1) Αντίγραφο της αρχικής μου μήνυσης

3) Τα αναφερόμενα ανωτέρα έγγραφα και πιστοποιητικά

4) Αποσπάσματα και σχετικά άρθρα του 1ου Μνημονίου της 06-05-2010

Κοιν. Πρόεδρον του Αρείου Πάγου

Εισαγγελέαν του Αρείου Πάγου

Υπουργόν Δικαιοσύνης

Χαλκίδα 13-03-2013 Ο ενιστάμενος

==========================
 "O σιωπών δοκεί συναινείν"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

To μπλόκ " Στοχσμός-Πολιτική" είναι υπεύθυνο μόνο για τα δικά του σχόλια κι όχι για αυτά των αναγνωστών του...Eπίσης δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχεται από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη.