Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

Πρόσβαση στο διαδίκτυο και ελευθερία μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών: Η νομολογία του ΕΔΔΑ

Χρήσιμες αποφάσεις για το δικαίωμα πρόσβασης στο διαδίκτυο και τη λήψη μέτρων για τον αποκλεισμό πρόσβασης σε ιστοσελίδες

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξέδωσε ένα νέο θεματικό δελτίο με τις σημαντικότερες αποφάσεις του αναφορικά με την πρόσβαση στο διαδίκτυο και την ελευθερία μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών.
Η συλλογή νομολογίας για την πρόσβαση στο διαδίκτυο περιλαμβάνει μία σειρά αποφάσεων που καλύπτει ζητήματα, όπως η λήψη μέτρων για τον αποκλεισμό πρόσβασης σε ιστοσελίδες και τον περιορισμό πρόσβασης κρατουμένων σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες.
Όπως αναφέρει το ΕΔΔΑ, το Διαδίκτυο αποτελεί πλέον έναν από τους κύριους τρόπους με τους οποίους τα άτομα ασκούν το δικαίωμά τους στην ελευθερία να λαμβάνουν και να μεταδίδουν πληροφορίες και ιδέες.
Ως προς τη σημασία των ιστοσελίδων στην άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης, υπό το φως της προσβασιμότητας και των δυνατοτήτωναποθήκευσης και μετάδοσης τεράστιου όγκου πληροφοριών, το διαδίκτυο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της πρόσβασης του κοινού σε ειδήσεις καθώς και τη διευκόλυνση της διάδοσης πληροφοριών εν γένει.
Η δυνατότητα έκφρασης των χρηστών μέσω περιεχομένου που δημιουργούν οι ίδιοι ...
(user generated content) καθιστά το διαδίκτυο μια πλατφόρμα με πρωτοφανείς δυνατότητες άσκησης της ελευθερίας της έκφρασης (απόφαση Cengiz και άλλοι κατά Τουρκίας).
Σύμφωνα με το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης, δικαίωμα το οποίο περιλαμβάνει την ελευθερία γνώμης και την ελευθερία λήψης ή μετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών, χωρίς την επέμβαση δημοσίων αρχών και ασχέτως συνόρων.
Υπενθυμίζεται ότι το θεματικό δελτίο δεν είναι εξαντλητικό, ωστόσο αποτελεί μία πολύ χρήσιμη συλλογή νομολογίας για τους ενδιαφερόμενους.
Δείτε το θεματικό δελτίο εδώ.
=====================
"O σιωπών δοκεί συναινείν"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου