Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

Ε.Ε: “H ελληνική κυβέρνηση πρότεινε την εκποίηση λιγνιτικών μονάδων”


Σύμφωνα με την Ευρωπαία Επίτροπος Ανταγωνισμού, Vestager, «Η ελληνική κυβέρνηση πρότεινε την εκποίηση ορισμένων υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων», «έχει επίσης συμπεριληφθεί στο συμπληρωματικό Μνημόνιο του Ιουνίου του 2016 η πώληση του 40% της λιγνιτικής ισχύος της ΔΕΗ».

Η απάντηση αυτή της Ευρωπαίας Επιτρόπου δόθηκε σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας, Νίκου Χουντή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής, σε ερώτησή του προς την Κομισιόν, αφού επισήμαινε ότι με την απόφαση C/2008/824 της Κομισιόν, είχε τεθεί στη χώρα μας «η υποχρέωση δυνατότητας πρόσβασης των ανταγωνιστών της ΔΕΗ στο 40% των εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων λιγνίτη στην Ελλάδα και όχι στα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα που κατέχει η ΔΕΗ», παρέθετε στοιχεία παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, τα οποία δείχνουν ότι, όχι μόνο «η αγορά έχει ήδη «ανοίξει»», αλλά και ότι, «Τα στοιχεία παραγωγής και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας είναι πλέον δυσμενέστερα για τη ΔΕΗ».

Συνεχίζοντας στην ερώτησή του, ο ευρωβουλευτής της ΛΑΕ ζητούσε από την Κομισιόν να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους «ζητά από τη ΔΕΗ να πουλήσει σε ιδιώτες το 40% των λιγνιτικών της μονάδων μαζί με τα ορυχεία, όταν κάτι τέτοιο δεν ορίζεται» ούτε στη δική της απόφαση του 2008 ούτε σε σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου T-421/2009 REV.

Η απάντηση της Ευρωπαίας Επιτρόπου εκθέτει την κυβέρνηση διότι, ενώ με τις αποφάσεις της, C(2008)824 και C(2009)6244, η Κομισιόν είχε καλέσει την Ελλάδα «να θεσπίσει μέτρα που να...
διασφαλίζουν την επαρκή πρόσβαση των ανταγωνιστών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση λιγνίτη», χωρίς να γίνεται πουθενά αναφορά για υποχρέωση εκποίησης λιγνιτικών αποθεμάτων που εκμεταλλεύεται η ΔΕΗ, η ίδια η ελληνική κυβέρνηση «πρότεινε προσφάτως μια νέα δέσμη μέτρων, και συγκεκριμένα την εκποίηση ορισμένωνυφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ», οι οποίες συμπεριλαμβάνουν και τα αντίστοιχα ορυχεία (τα οποία ουσιαστικά χάνει από τον έλεγχό της η ΔΕΗ), γιατί απλούστατα «η αποεπένδυση περίπου του 40 % της λιγνιτικής ισχύος της ΔΕΗ έχει συμπεριληφθεί στο συμπληρωματικό Μνημόνιο Συνεννόησης, που συμφωνήθηκε και υπογράφηκε από την Ελληνική Δημοκρατία και την Επιτροπή, η οποία ενεργούσε εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας»!!!

Η Επίτροπος ωστόσο, αποφεύγει να απαντήσει στο πιο ουσιώδες ζήτημα που θίγει ο Νίκος Χουντής στην ερώτησή του, γιατί η Κομισιόν ζητάει περαιτέρω συρρίκνωση της ΔΕΗ, αφού σήμερα παράγει μόνο το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει η χώρα.

Επιπλέον, η κ. Vestager δεν απαντάει στο κρίσιμο ερώτημα του Νίκου Χουντή, γιατί υποχρεώθηκε η ΔΕΗ να πουλάει σε τιμές χαμηλότερες του κόστους στις δημοπρασίες τύπου ΝΟΜΕ (που ως γνωστό, είχε ως αποτέλεσμα, μεγάλο μέρος της ενέργειας που αγοραζόταν να εξάγεται σε άλλες χώρες), μιλώντας γενικόλογα για ανάγκη ευθυγράμμισης «με τη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ και να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές επωφελούνται από τις αλλαγές αυτές», συμπληρώνοντας για το ΝΟΜΕ ότι σχεδιάστηκε προκειμένου «να δοθεί η δυνατότητα στους εναλλακτικούς προμηθευτές να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ και να την πωλούν σε ανταγωνιστικές τιμές, προκειμένου να τονωθεί ο ανταγωνισμός και στις αγορές λιανικής πώλησης»…

Αποφεύγει τέλος να απαντήσει η Ευρωπαία Επίτροπος στο ερώτημα του Νίκου Χουντή, γιατί με το 3ο Μνημόνιο υποχρεώθηκε η ΔΕΗ να εκχωρήσει μέχρι το 2020, το 50% των πελατών της στη λιανική αγορά.
https://energypress.gr
=====================
 "O σιωπών δοκεί συναινείν"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου